CN8 / NC8 - 2023 03 CN8 / NC8 - 2023 - EL 05

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

04.01 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 0401 10 10  
Άλλα 0401 10 90  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 6 %    
Που δεν υπερβαίνει το 3 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 0401 20 11  
Άλλα 0401 20 19  
Που υπερβαίνει το 3 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 0401 20 91  
Άλλα 0401 20 99  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 % αλλά δεν υπερβαίνει το 10 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 0401 40 10  
Άλλα 0401 40 90  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %    
Που δεν υπερβαίνει το 21 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 0401 50 11  
Άλλα 0401 50 19  
Που υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 0401 50 31  
Άλλα 0401 50 39  
Που υπερβαίνει το 45 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l 0401 50 91  
Άλλα 0401 50 99  
04.02 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών    
Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %    
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 10 11  
Άλλα 0402 10 19  
Άλλα    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 10 91  
Άλλα 0402 10 99  
Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 %    
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 21 11  
Άλλα 0402 21 18  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 21 91  
Άλλα 0402 21 99  
Άλλα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %    
Γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % 0402 29 11  
Άλλα    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 29 15  
Άλλα 0402 29 19  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 29 91  
Άλλα 0402 29 99  
Άλλα    
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8 % 0402 91 10  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 % 0402 91 30  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 91 51  
Άλλα 0402 91 59  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 91 91  
Άλλα 0402 91 99  
Άλλα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5 % 0402 99 10  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 99 31  
Άλλα 0402 99 39  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg 0402 99 91  
Άλλα 0402 99 99  
04.03 Γιαούρτι, βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου    
Γιαούρτια    
Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων, καρπών, κακάου, σοκολάτας, μπαχαρικών, καφέ ή εκχυλίσματος καφέ, φυτών, μέρη φυτών, δημητριακών ή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας    
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 3 % 0403 20 11  
Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 0403 20 13  
Που υπερβαίνει το 6 % 0403 20 19  
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 3 % 0403 20 31  
Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 0403 20 33  
Που υπερβαίνει το 6 % 0403 20 39  
Με προσθήκη σοκολάτας, μπαχαρικών, καφέ ή εκχυλίσματος καφέ, φυτών, μέρη φυτών, δημητριακών ή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας    
Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους 0403 20 41  
Άλλα 0403 20 49  
Άλλα, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου    
Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0403 20 51  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 0403 20 53  
Που υπερβαίνει το 27 % 0403 20 59  
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα    
Που δεν υπερβαίνει το 3 % 0403 20 91  
Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 0403 20 93  
Που υπερβαίνει το 6 % 0403 20 99  
Άλλα    
Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου    
Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές    
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0403 90 11  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 0403 90 13  
Που υπερβαίνει το 27 % 0403 90 19  
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0403 90 31  
̀ Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 0403 90 33  
Που υπερβαίνει το 27 % 0403 90 39  
Άλλα    
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 3 % 0403 90 51  
Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 0403 90 53  
Που υπερβαίνει το 6 % 0403 90 59  
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 3 % 0403 90 61  
Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 0403 90 63  
Που υπερβαίνει το 6 % 0403 90 69  
Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου    
Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0403 90 71  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 0403 90 73  
Που υπερβαίνει το 27 % 0403 90 79  
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα    
Που δεν υπερβαίνει το 3 % 0403 90 91  
Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 % 0403 90 93  
Που υπερβαίνει το 6 % 0403 90 99  
04.04 Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών    
Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές    
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)    
Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 10 02  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 10 04  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 10 06  
Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 10 12  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 10 14  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 10 16  
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)    
Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 10 26  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 10 28  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 10 32  
Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 10 34  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 10 36  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 10 38  
Άλλα    
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)    
Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 10 48  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 10 52  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 10 54  
Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 10 56  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 10 58  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 10 62  
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)    
Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 10 72  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 10 74  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 10 76  
Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 10 78  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 10 82  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 10 84  
Άλλα    
Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 90 21  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 90 23  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 90 29  
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες    
Που δεν υπερβαίνει το 1,5 % 0404 90 81  
Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 % 0404 90 83  
Που υπερβαίνει το 27 % 0404 90 89  
04.05 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη    
Βούτυρο    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 %    
Φυσικό βούτυρο    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 0405 10 11  
Άλλο 0405 10 19  
Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί 0405 10 30  
Βούτυρο από ορό γάλακτος 0405 10 50  
Άλλο 0405 10 90  
Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 % 0405 20 10  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 % 0405 20 30  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 % 0405 20 90  
Άλλα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 99,3 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που δεν υπερβαίνει το 0,5 % 0405 90 10  
Άλλα 0405 90 90  
04.06 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί    
Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 %    
Mozzarella, είτε βρίσκεται μέσα σε υγρό είτε όχι 0406 10 30  
Άλλα 0406 10 50  
Άλλα 0406 10 80  
Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου 0406 20 00  
Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη    
Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56 % 0406 30 10  
Άλλα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης    
Που δεν υπερβαίνει το 48 % 0406 30 31  
Που υπερβαίνει το 48 % 0406 30 39  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36 % 0406 30 90  
Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά με στίγματα για την παρασκευή των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti    
Roquefort 0406 40 10  
Gorgonzola 0406 40 50  
Άλλα 0406 40 90  
Άλλα τυριά    
Που προορίζονται για μεταποίηση 0406 90 01  
Άλλα    
Emmental 0406 90 13  
Gruyère, sbrinz 0406 90 15  
Bergkäse, appenzell 0406 90 17  
Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tête de moine 0406 90 18  
Cheddar 0406 90 21  
Edam 0406 90 23  
Tilsit 0406 90 25  
Kashkaval 0406 90 29  
Φέτα 0406 90 32  
Κεφαλοτύρι 0406 90 35  
Finlandia 0406 90 37  
Jarlsberg 0406 90 39  
Άλλα    
Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας 0406 90 50  
Άλλα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη    
Που δεν υπερβαίνει το 47 %    
Grana padano, parmigiano reggiano 0406 90 61  
Fiore sardo, pecorino 0406 90 63  
Άλλα 0406 90 69  
Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %    
Provolone 0406 90 73  
Maasdam 0406 90 74  
Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 0406 90 75  
Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø 0406 90 76  
Gouda 0406 90 78  
Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio 0406 90 79  
Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey 0406 90 81  
Camembert 0406 90 82  
Brie 0406 90 84  
Κεφαλογραβιέρα, κασέρι 0406 90 85  
Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη    
Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 52 % 0406 90 86  
Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 62 % 0406 90 89  
Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 % 0406 90 92  
Που υπερβαίνει το 72 % 0406 90 93  
Άλλα 0406 90 99  
04.07 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα    
Γονιμοποιημένα αυγά για επώαση    
Από όρνιθες του είδους Gallus domesticus 0407 11 00 (PCE)
Άλλοι    
Από πουλερικά, εκτός των ορνιθών του είδους Gallus domesticus    
Γάλων ή χηνών 0407 19 11 (PCE)
Άλλων 0407 19 19 (PCE)
Άλλοι 0407 19 90 (PCE)
Άλλα νωπά αυγά    
Από όρνιθες του είδους Gallus domesticus 0407 21 00 (100)
Άλλοι    
Από πουλερικά, εκτός των ορνιθών του είδους Gallus domesticus 0407 29 10 (100)
Άλλοι 0407 29 90 (PCE)
Άλλοι    
Από πουλερικά 0407 90 10 (100)
Άλλοι 0407 90 90 (PCE)
04.08 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών    
Κρόκοι αυγών    
Αποξεραμένοι    
Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων 0408 11 20  
Άλλοι 0408 11 80  
Άλλοι    
Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων 0408 19 20  
Άλλοι    
Σε υγρή κατάσταση 0408 19 81  
Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων 0408 19 89  
Άλλα    
Αποξεραμένα    
Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 0408 91 20  
Άλλα 0408 91 80  
Άλλα    
Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων 0408 99 20  
Άλλα 0408 99 80  
04.09 Μέλι φυσικό 0409 00 00  
04.10 Έντομα και άλλα βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Έντομα    
Νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, άλλα από αλεύρια και σκόνες 0410 10 10  
Άλλα    
Αλεύρια και σκόνες 0410 10 91  
Άλλα 0410 10 99  
Άλλα 0410 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.