CN8 / NC8 - 2023 10 CN8 / NC8 - 2023 - EL 12

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΙΝΟΥΛΙΝΗ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

11.01 Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού    
Σιταριού    
Σιταριού σκληρού 1101 00 11  
Σιταριού μαλακού και όλυρας 1101 00 15  
Σμιγαδιού 1101 00 90  
11.02 Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού    
Αλεύρι καλαμποκιού    
Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος 1102 20 10  
Άλλα 1102 20 90  
Άλλα    
Κριθαριού 1102 90 10  
Βρώμης 1102 90 30  
Αλεύρι ρυζιού 1102 90 50  
Αλεύρι σίκαλης 1102 90 70  
Άλλα 1102 90 90  
11.03 Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά    
Πλιγούρια και σιμιγδάλια    
Σιταριού    
Σιταριού σκληρού 1103 11 10  
Σιταριού μαλακού και όλυρας 1103 11 90  
Καλαμποκιού    
Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος 1103 13 10  
Άλλα 1103 13 90  
Άλλων δημητριακών    
Από σίκαλη ή κριθάρι 1103 19 20  
Βρώμης 1103 19 40  
Ρυζιού 1103 19 50  
Άλλα 1103 19 90  
Συσσωματώματα με μορφή σβόλων    
Από σίκαλη ή κριθάρι 1103 20 25  
Βρώμης 1103 20 30  
Καλαμποκιού 1103 20 40  
Ρυζιού 1103 20 50  
Σιταριού 1103 20 60  
Άλλα 1103 20 90  
11.04 Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα    
Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες    
Βρώμης    
Σπόροι πλατυσμένοι 1104 12 10  
Νιφάδες 1104 12 90  
Άλλων δημητριακών    
Σιταριού 1104 19 10  
Σίκαλης 1104 19 30  
Καλαμποκιού 1104 19 50  
Κριθαριού    
Σπόροι πλατυσμένοι 1104 19 61  
Νιφάδες 1104 19 69  
Άλλοι    
Νιφάδες ρυζιού 1104 19 91  
Άλλοι 1104 19 99  
Άλλοι επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι)    
Βρώμης    
Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 1104 22 40  
Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 1104 22 50  
Άλλα 1104 22 95  
Καλαμποκιού    
Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι. Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 1104 23 40  
Άλλα 1104 23 98  
Άλλων δημητριακών    
Κριθαριού    
Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 1104 29 04  
Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 1104 29 05  
Άλλα 1104 29 08  
Άλλα    
Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι 1104 29 17  
Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους 1104 29 30  
Μόνο σπασμένοι    
Σιταριού 1104 29 51  
Σίκαλης 1104 29 55  
Άλλοι 1104 29 59  
Άλλα    
Σιταριού 1104 29 81  
Σίκαλης 1104 29 85  
Άλλα 1104 29 89  
Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα    
Σιταριού 1104 30 10  
Άλλα 1104 30 90  
11.05 Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), από πατάτες    
Αλεύρι σιμιγδάλι και σκόνη 1105 10 00  
Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) 1105 20 00  
11.06 Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8    
Από ξερά όσπρια της κλάσης 0713 1106 10 00  
Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714    
Μετουσιωμένα 1106 20 10  
Άλλα 1106 20 90  
Από προϊόντα του κεφαλαίου 8    
Μπανάνας 1106 30 10  
Άλλα 1106 30 90  
11.07 Βύνη, έστω και καβουρντισμένη    
Ακαβούρντιστη    
Σιταριού    
Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού 1107 10 11  
Άλλη 1107 10 19  
Άλλη    
Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού 1107 10 91  
Άλλη 1107 10 99  
Καβουρντισμένη 1107 20 00  
11.08 Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη    
Άμυλα κάθε είδους    
Σιταριού 1108 11 00  
Καλαμποκιού 1108 12 00  
Πατάτας 1108 13 00  
Μανιόκας (cassave) 1108 14 00  
Άλλα άμυλα κάθε είδους    
Ρυζιού 1108 19 10  
Άλλα 1108 19 90  
Ινουλίνη 1108 20 00  
11.09 Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση 1109 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.