CN8 / NC8 - 2023 11 CN8 / NC8 - 2023 - EL 13

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

12.01 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα    
Για σπορά 1201 10 00  
Άλλα 1201 90 00  
12.02 Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, έστω και χωρίς κέλυφος ή σπασμένα    
Για σπορά 1202 30 00  
Άλλα    
Με κέλυφος 1202 41 00  
Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα 1202 42 00  
12.03 Κοπρά 1203 00 00  
12.04 Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα    
Που προορίζονται για σπορά 1204 00 10  
Άλλα 1204 00 90  
12.05 Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα    
Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ    
Που προορίζονται για σπορά 1205 10 10  
Άλλα 1205 10 90  
Άλλα 1205 90 00  
12.06 Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα    
Που προορίζονται για σπορά 1206 00 10  
Άλλα    
Χωρίς κέλυφος· με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος 1206 00 91  
Άλλα 1206 00 99  
12.07 Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα    
Καρύδια και αμύγδαλα φοινίκων 1207 10 00  
Σπέρματα βαμβακιού    
Για σπορά 1207 21 00  
Άλλα 1207 29 00  
Σπόροι ρετσινόλαδου 1207 30 00  
Σπέρματα σουσαμιού    
Που προορίζονται για σπορά 1207 40 10  
Άλλα 1207 40 90  
Σπέρματα σιναπιού    
Που προορίζονται για σπορά 1207 50 10  
Άλλα 1207 50 90  
Σπέρματα κνήκου (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
Σπόροι πεπονιού 1207 70 00  
Άλλα    
Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους    
Που προορίζονται για σπορά 1207 91 10  
Άλλα 1207 91 90  
Άλλα    
Που προορίζονται για σπορά 1207 99 20  
Άλλα    
Σπέρματα κάνναβης 1207 99 91  
Άλλα 1207 99 96  
12.08 Αλεύρια από σπέρματα και ελαιώδεις καρπούς, άλλα από το αλεύρι σιναπιού (μουστάρδα)    
Από κουκιά σόγιας 1208 10 00  
Άλλα 1208 90 00  
12.09 Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά    
Σπέρματα ζαχαρότευτλων 1209 10 00  
Σπέρματα χορτονομών    
Μηδικής (alfalfa) 1209 21 00  
Τριφυλλιού (Trifolium spp.)    
Τριφυλλιού ιώδους (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
Άλλων 1209 22 80  
Φεστούκας (fétuque)    
Φεστούκας της λειμώνιας (Festuca pratensis Huds.) 1209 23 11  
Φεστούκας ερυθρωπής (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
Άλλων 1209 23 80  
Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
Αίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.) 1209 25 90  
Άλλα    
Φλέου του λειμώνιου. Βίκων. Των ειδών πόας της τελματώδους (Poa palustris L.) και πόας της κοινής (Poa trivialis L.). Δακτυλίδος της στρογγυλόμορφης (Dactylis glomerata L.). Αγριάδας (Agrostides) 1209 29 45  
Λούπινου 1209 29 50  
Σπέρματα από κτηνοτροφικά τεύτλα (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
Άλλα 1209 29 80  
Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους 1209 30 00  
Άλλα    
Σπέρματα λαχανικών    
Σπέρματα από κοκκινογούλια (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
Άλλα 1209 91 80  
Άλλα    
Δασικών φυτών 1209 99 10  
Άλλα    
Σπέρματα φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 120930 1209 99 91  
Άλλα 1209 99 99  
12.10 Κώνοι λυκίσκου νωποί ή αποξεραμένοι, έστω και σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη    
Κώνοι λυκίσκου, όχι σπασμένοι ούτε αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων 1210 10 00  
Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων. Λουπουλίνη    
Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένοι με λουπουλίνη. Λουπουλίνη 1210 20 10  
Άλλοι 1210 20 90  
12.11 Φυτά, μέρη φυτών, σπόροι και καρποί των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, την ιατρική ή για χρήσεις εντομοκτόνες, παρασιτοκτόνες ή παρόμοιες, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, έστω και κομμένα, σπασμένα ή σε σκόνη    
Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη) 1211 20 00  
Κόκα (φύλλα) 1211 30 00  
Άχυρο παπαρούνας 1211 40 00  
Εφέδρα 1211 50 00  
Φλοιός της αφρικανικής κερασιάς (Prunus africana) 1211 60 00  
Άλλα    
Κουκιά tonka 1211 90 30  
Άλλα 1211 90 86  
12.12 Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Φύκια    
Κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 1212 21 00  
Άλλα 1212 29 00  
Άλλα    
Ζαχαρότευτλα    
Αποξεραμένα έστω και σε σκόνη 1212 91 20  
Άλλα 1212 91 80  
Χαρούπια (carob) 1212 92 00  
Ζαχαροκάλαμο 1212 93 00  
Ρίζες κιχωρίου 1212 94 00  
Άλλα    
Σπέρματα χαρουπιών    
Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα 1212 99 41  
Άλλα 1212 99 49  
Άλλα 1212 99 95  
12.13 Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 1213 00 00  
12.14 Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων    
Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne) 1214 10 00  
Άλλα    
Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές 1214 90 10  
Άλλα 1214 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.