CN8 / NC8 - 2023 18 CN8 / NC8 - 2023 - EL 20

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

19.01 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Παρασκευάσματα κατάλληλα για τη διατροφή βρεφών και παιδιών μικρής ηλικίας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 1901 10 00  
Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905 1901 20 00  
Άλλα    
Εκχυλίσματα βύνης    
Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος 1901 90 11  
Άλλα 1901 90 19  
Άλλα    
Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404 1901 90 91  
Παρασκευάσματα διατροφής σε σκόνη, που αποτελούνται από μείγμα αποκορυφωμένου γάλακτος ή/και ορού γάλακτος και φυτικών λιπών ή ελαίων, περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες/έλαια που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος 1901 90 95  
Άλλα 1901 90 99  
19.02 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, νιόκι, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο    
Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα    
Που περιέχουν αυγά 1902 11 00  
Άλλα    
Που δεν περιέχουν άλευρα μαλακού σιταριού ούτε σιμιγδάλια μαλακού σιταριού 1902 19 10  
Άλλα 1902 19 90  
Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα)    
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 1902 20 10  
Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης 1902 20 30  
Άλλα    
Ψημένα 1902 20 91  
Άλλα 1902 20 99  
Άλλα ζυμαρικά εν γένει    
Αποξεραμένα 1902 30 10  
Άλλα 1902 30 90  
Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)    
Μη παρασκευασμένο 1902 40 10  
Άλλο 1902 40 90  
19.03 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές 1903 00 00  
19.04 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη    
Με βάση το καλαμπόκι 1904 10 10  
Με βάση το ρύζι 1904 10 30  
Άλλα 1904 10 90  
Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή διογκωμένων δημητριακών    
Παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών 1904 20 10  
Άλλα    
Με βάση το καλαμπόκι 1904 20 91  
Με βάση το ρύζι 1904 20 95  
Άλλα 1904 20 99  
Πλιγούρι από σιτάρι 1904 30 00  
Άλλα    
Με βάση το ρύζι 1904 90 10  
Άλλα 1904 90 80  
19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα    
Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäckebrot» 1905 10 00  
Ψωμί με καρυκεύματα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30 % 1905 20 10  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30 % και κατώτερης του 50 % 1905 20 30  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50 % 1905 20 90  
Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες    
Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών    
Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαινει τα 85 g 1905 31 11  
Άλλα 1905 31 19  
Άλλα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 8 % 1905 31 30  
Άλλα    
Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα 1905 31 91  
Άλλα 1905 31 99  
Γκόφρες και γκοφρέτες    
Περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 % 1905 32 05  
Άλλες    
Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο    
Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαινει τα 85 g 1905 32 11  
Άλλα 1905 32 19  
Άλλα    
Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι 1905 32 91  
Άλλες 1905 32 99  
Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα    
Φρυγανιές 1905 40 10  
Άλλα 1905 40 90  
Άλλα    
Ψωμί άζυμο (mazoth) 1905 90 10  
Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 1905 90 20  
Άλλα    
Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρα και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνουν, καθεμιά, 5 % κατά βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή κατάσταση 1905 90 30  
Μπισκότα 1905 90 45  
Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα 1905 90 55  
Άλλα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή ισογλυκόζη ίσης ή ανώτερης του 5 % 1905 90 70  
Άλλα 1905 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.