CN8 / NC8 - 2023 17 CN8 / NC8 - 2023 - EL 19

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

18.01 Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα 1801 00 00  
18.02 Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου 1802 00 00  
18.03 Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη    
Μη αποβουτυρωμένη 1803 10 00  
Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη 1803 20 00  
18.04 Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου 1804 00 00  
18.05 Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 1805 00 00  
18.06 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο    
Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών    
Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη 1806 10 15  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 5 % και κατώτερης του 65 % 1806 10 20  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80 % 1806 10 30  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 80 % 1806 10 90  
Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31 % ή ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 % 1806 20 10  
Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 31 % 1806 20 30  
Άλλα    
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18 % 1806 20 50  
Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb) 1806 20 70  
Γλάσο κακάου 1806 20 80  
Άλλα 1806 20 95  
Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους    
Παραγεμισμένα 1806 31 00  
Μη παραγεμισμένα    
Με προσθήκη δημητριακών, φρούτων ή καρπών 1806 32 10  
Άλλα 1806 32 90  
Άλλα    
Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα    
Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη    
Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά 1806 90 11  
Άλλα 1806 90 19  
Άλλα    
Παραγεμισμένα 1806 90 31  
Μη παραγεμισμένα 1806 90 39  
Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης, που περιέχουν κακάο 1806 90 50  
Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο 1806 90 60  
Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο 1806 90 70  
Άλλα 1806 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.