CN8 / NC8 - 2023 20 CN8 / NC8 - 2023 - EL 22

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

21.01 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών    
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ    
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα 2101 11 00  
Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ    
Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ 2101 12 92  
Άλλα 2101 12 98  
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ    
Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα 2101 20 20  
Παρασκευάσματα    
Με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ 2101 20 92  
Άλλα 2101 20 98  
Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών    
Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ    
Κιχώριο φρυγμένο 2101 30 11  
Άλλα 2101 30 19  
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων υποκατάστατων του καφέ    
Φρυγμένου κιχωρίου 2101 30 91  
Άλλα 2101 30 99  
21.02 Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες    
Ζύμες ενεργές    
Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας) 2102 10 10  
Ζύμες αρτοποίησης    
Αποξεραμένες 2102 10 31  
Άλλες 2102 10 39  
Άλλες 2102 10 90  
Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί    
Ζύμες αδρανείς    
Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg 2102 20 11  
Άλλες 2102 20 19  
Άλλα 2102 20 90  
Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες 2102 30 00  
21.03 Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη    
Σάλτσα σόγιας 2103 10 00  
Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας 2103 20 00  
Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη    
Αλεύρι από σινάπι 2103 30 10  
Μουστάρδα παρασκευασμένη 2103 30 90  
Άλλα    
Τσάτνυ (μάγγο) υγρό 2103 90 10  
Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2 % vol που δεν υπερβαίνει το 49,2 % vol, που περιέχουν 1,5 % μέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4 % μέχρι 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 l 2103 90 30 (l a)
Άλλα 2103 90 90  
21.04 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα    
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα 2104 10 00  
Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα 2104 20 00  
21.05 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο    
Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα 2105 00 10  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα    
Ίσης ή ανώτερης του 3 % και κατώτερης του 7 % 2105 00 91  
Ίσης ή ανώτερης του 7 % 2105 00 99  
21.06 Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης    
Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους 2106 10 20  
Άλλα 2106 10 80  
Άλλα    
Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών 2106 90 20 (l a)
Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών    
Ισογλυκόζης 2106 90 30  
Άλλα    
Λακτόζης 2106 90 51  
Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης 2106 90 55  
Άλλα 2106 90 59  
Άλλα    
Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους 2106 90 92  
Άλλα 2106 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.