CN8 / NC8 - 2023 21 CN8 / NC8 - 2023 - EL 23

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ

22.01 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι    
Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα    
Φυσικά μεταλλικά νερά    
Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO2) 2201 10 11 (LTR)
Άλλα 2201 10 19 (LTR)
Άλλα 2201 10 90 (LTR)
Άλλα 2201 90 00  
22.02 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων, καρπών ή λαχανικών της κλάσης 2009    
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα 2202 10 00 (LTR)
Άλλα    
Μπύρα χωρίς αλκοόλη 2202 91 00 (LTR)
Άλλα    
Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 ώς 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων 0401 ώς 0404    
Ποτά με βάση τη σόγια, με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πρωτεΐνες ίση ή ανώτερη του 2,8 % 2202 99 11 (LTR)
Ποτά με βάση τη σόγια, με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πρωτεΐνες μικρότερη από 2,8 %· ποτά με βάση καρπούς του κεφαλαίου 08, δημητριακά του κεφαλαίου 10 ή σπόρους του κεφαλαίου 12 2202 99 15 (LTR)
Άλλα 2202 99 19 (LTR)
Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις κλάσεις 0401 ώς 0404    
Κατώτερης του 0,2 % 2202 99 91 (LTR)
Ίσης ή ανώτερης του 0,2 % και κατώτερης του 2 % 2202 99 95 (LTR)
Ίσης ή ανώτερης του 2 % 2202 99 99 (LTR)
22.03 Μπύρα από βύνη    
Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 l    
Σε φιάλες 2203 00 01 (LTR)
Άλλα 2203 00 09 (LTR)
Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 l 2203 00 10 (LTR)
22.04 Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009    
Κρασιά αφρώδη    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)    
Καμπανίτης 2204 10 11 (LTR)
Cava 2204 10 13 (LTR)
Prosecco 2204 10 15 (LTR)
Asti spumante 2204 10 91 (LTR)
Άλλα 2204 10 93 (LTR)
Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 2204 10 94 (LTR)
Άλλα ποικιλιακά κρασιά 2204 10 96 (LTR)
Άλλα 2204 10 98 (LTR)
Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη αλκοόλης    
Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l    
Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) 2204 21 06 (LTR)
Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) 2204 21 07 (LTR)
Άλλα ποικιλιακά κρασιά 2204 21 08 (LTR)
Άλλα 2204 21 09 (LTR)
Άλλα    
Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση    
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)    
Κρασιά λευκά    
Alsace (Αλσατίας) 2204 21 11 (LTR)
Bordeaux (Μπορντό) 2204 21 12 (LTR)
Bourgogne (Βουργουνδίας) 2204 21 13 (LTR)
Val de Loire 2204 21 17 (LTR)
Mosel 2204 21 18 (LTR)
Pfalz (Παλατινάτου) 2204 21 19 (LTR)
Rheinhessen (Ρηνανίας-Έσσης) 2204 21 22 (LTR)
Tokaj 2204 21 23 (LTR)
Lazio 2204 21 24 (LTR)
Toscana (Τοσκάνης) 2204 21 26 (LTR)
Trentino, Alto Adige και Friuli 2204 21 27 (LTR)
Veneto 2204 21 28 (LTR)
Sicilia 2204 21 31 (LTR)
Vinho Verde 2204 21 32 (LTR)
Penedés 2204 21 34 (LTR)
Rioja 2204 21 36 (LTR)
Valencia 2204 21 37 (LTR)
Άλλα 2204 21 38 (LTR)
Άλλα    
Bordeaux (Μπορντό) 2204 21 42 (LTR)
Bourgogne (Βουργουνδίας) 2204 21 43 (LTR)
Beaujolais 2204 21 44 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 21 46 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 21 47 (LTR)
Val de Loire 2204 21 48 (LTR)
Sicilia 2204 21 61 (LTR)
Piemonte 2204 21 62 (LTR)
Toscana (Τοσκάνης) 2204 21 66 (LTR)
Trentino και Alto Adige 2204 21 67 (LTR)
Veneto 2204 21 68 (LTR)
Dão, Bairrada και Douro 2204 21 69 (LTR)
Navarra 2204 21 71 (LTR)
Penedés 2204 21 74 (LTR)
Rioja 2204 21 76 (LTR)
Valdepeñas 2204 21 77 (LTR)
Άλλα 2204 21 78 (LTR)
Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)    
Κρασιά λευκά 2204 21 79 (LTR)
Άλλα 2204 21 80 (LTR)
Άλλα ποικιλιακά κρασιά    
Κρασιά λευκά 2204 21 81 (LTR)
Άλλα 2204 21 82 (LTR)
Άλλα    
Κρασιά λευκά 2204 21 83 (LTR)
Άλλα 2204 21 84 (LTR)
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)    
Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal 2204 21 85 (LTR)
Xérès 2204 21 86 (LTR)
Κρασί Marsala 2204 21 87 (LTR)
Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου 2204 21 88 (LTR)
Κρασί Porto 2204 21 89 (LTR)
Άλλα 2204 21 90 (LTR)
Άλλα 2204 21 91 (LTR)
Άλλα    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)    
Κρασιά λευκά 2204 21 93 (LTR)
Άλλα 2204 21 94 (LTR)
Άλλα ποικιλιακά κρασιά    
Κρασιά λευκά 2204 21 95 (LTR)
Άλλα 2204 21 96 (LTR)
Άλλα    
Κρασιά λευκά 2204 21 97 (LTR)
Άλλα 2204 21 98 (LTR)
Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 l    
Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar 2204 22 10 (LTR)
Άλλα    
Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση    
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)    
Bordeaux (Μπορντό) 2204 22 22 (LTR)
Bourgogne (Βουργουνδίας) 2204 22 23 (LTR)
Beaujolais 2204 22 24 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 22 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 22 27 (LTR)
Val de Loire 2204 22 28 (LTR)
Piemonte 2204 22 32 (LTR)
Tokaj 2204 22 33 (LTR)
Άλλα    
Κρασιά λευκά 2204 22 38 (LTR)
Άλλα 2204 22 78 (LTR)
Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)    
Κρασιά λευκά 2204 22 79 (LTR)
Άλλα 2204 22 80 (LTR)
Άλλα ποικιλιακά κρασιά    
Κρασιά λευκά 2204 22 81 (LTR)
Άλλα 2204 22 82 (LTR)
Άλλα    
Κρασιά λευκά 2204 22 83 (LTR)
Άλλα 2204 22 84 (LTR)
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)    
Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal 2204 22 85 (LTR)
Xérès 2204 22 86 (LTR)
Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου 2204 22 88 (LTR)
Άλλα 2204 22 90 (LTR)
Άλλα 2204 22 91 (LTR)
Άλλα    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)    
Κρασιά λευκά 2204 22 93 (LTR)
Άλλα 2204 22 94 (LTR)
Άλλα ποικιλιακά κρασιά    
Κρασιά λευκά 2204 22 95 (LTR)
Άλλα 2204 22 96 (LTR)
Άλλα    
Κρασιά λευκά 2204 22 97 (LTR)
Άλλα 2204 22 98 (LTR)
Άλλα    
Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 220410, που παρουσιάζονται σε φιάλες κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar 2204 29 10 (LTR)
Άλλα    
Που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση    
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 15 % vol    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ)    
Bordeaux (Μπορντό) 2204 29 22 (LTR)
Bourgogne (Βουργουνδίας) 2204 29 23 (LTR)
Beaujolais 2204 29 24 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 29 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 29 27 (LTR)
Val de Loire 2204 29 28 (LTR)
Piemonte 2204 29 32 (LTR)
Άλλα    
Κρασιά λευκά 2204 29 38 (LTR)
Άλλα 2204 29 78 (LTR)
Οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)    
Κρασιά λευκά 2204 29 79 (LTR)
Άλλα 2204 29 80 (LTR)
Άλλα ποικιλιακά κρασιά    
Κρασιά λευκά 2204 29 81 (LTR)
Άλλα 2204 29 82 (LTR)
Άλλα    
Κρασιά λευκά 2204 29 83 (LTR)
Άλλα 2204 29 84 (LTR)
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)    
Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal 2204 29 85 (LTR)
Xérès 2204 29 86 (LTR)
Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου 2204 29 88 (LTR)
Άλλα 2204 29 90 (LTR)
Άλλα 2204 29 91 (LTR)
Άλλα    
Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή οίνοι με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ)    
Κρασιά λευκά 2204 29 93 (LTR)
Άλλα 2204 29 94 (LTR)
Άλλα ποικιλιακά κρασιά    
Κρασιά λευκά 2204 29 95 (LTR)
Άλλα 2204 29 96 (LTR)
Άλλα    
Κρασιά λευκά 2204 29 97 (LTR)
Άλλα 2204 29 98 (LTR)
Άλλοι μούστοι σταφυλιών    
Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης 2204 30 10 (LTR)
Άλλοι    
Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm³ σε 20 °C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 1 % vol ή λιγότερο    
Συμπυκνωμένοι 2204 30 92 (LTR)
Άλλοι 2204 30 94 (LTR)
Άλλοι    
Συμπυκνωμένοι 2204 30 96 (LTR)
Άλλοι 2204 30 98 (LTR)
22.05 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών    
Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l    
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol 2205 10 10 (LTR)
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol 2205 10 90 (LTR)
Άλλα    
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol 2205 90 10 (LTR)
Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol 2205 90 90 (LTR)
22.06 Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι, σακέ)· μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού    
Κρασί δευτερίας (piquette) 2206 00 10 (LTR)
Άλλα    
Αφρώδη    
Μηλίτης και απίτης 2206 00 31 (LTR)
Άλλα 2206 00 39 (LTR)
Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l    
Μηλίτης και απίτης 2206 00 51 (LTR)
Άλλα 2206 00 59 (LTR)
Που υπερβαίνει τα 2 l    
Μηλίτης και απίτης 2206 00 81 (LTR)
Άλλα 2206 00 89 (LTR)
22.07 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου    
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο 2207 10 00 (LTR)
Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου 2207 20 00 (LTR)
22.08 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά    
Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα    
Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l    
Αποστάγματα από κρασί    
Κονιάκ 2208 20 12 (l a)
Αρμανιάκ 2208 20 14 (l a)
Μπράντι ή Weinbrand    
Μπράντι Jerez 2208 20 16 (l a)
Άλλα 2208 20 18 (l a)
Άλλα 2208 20 19 (l a)
Αποστάγματα από τσίπουρα    
Γκράπα 2208 20 26 (l a)
Άλλα 2208 20 28 (l a)
Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l    
Αποστάγματα από κρασί    
Κονιάκ 2208 20 62 (l a)
Μπράντι ή Weinbrand 2208 20 66 (l a)
Άλλα 2208 20 69 (l a)
Αποστάγματα από τσίπουρα    
Γκράπα 2208 20 86 (l a)
Άλλα 2208 20 88 (l a)
Ουίσκι    
Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 11 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 19 (l a)
Ουίσκι Scotch    
Single malt whisky 2208 30 30 (l a)
Blended malt whisky, σε δοχεία περιεκτικότητας    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 41 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 49 (l a)
Single grain whisky και blended grain whisky, σε δοχεία περιεκτικότητας    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 61 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 69 (l a)
Άλλα blended whisky, σε δοχεία περιεκτικότητας    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 71 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 79 (l a)
Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 82 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 30 88 (l a)
Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση    
Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l    
Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από 225 γραμμάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή απόκλιση) 2208 40 11 (l a)
Άλλα    
Άξίας που υπερβαίνει 7,9 € ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης 2208 40 31 (l a)
Άλλα 2208 40 39 (l a)
Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l    
Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από 225 γραμμάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή απόκλιση) 2208 40 51 (l a)
Άλλα    
Αξίας που υπερβαίνει 2 € ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης 2208 40 91 (l a)
Άλλα 2208 40 99 (l a)
Τζιν και τζινέβρα    
Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 50 11 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 50 19 (l a)
Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 50 91 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 50 99 (l a)
Βότκα    
Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 % vol ή λιγότερο, σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 60 11 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 60 19 (l a)
Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο περισσότερο από 45,4 % vol σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 60 91 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 60 99 (l a)
Λικέρ    
Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 70 10 (l a)
Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l 2208 70 90 (l a)
Άλλα    
Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 90 11 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 90 19 (l a)
Αποστάγματα από δαμάσκηνα, αχλάδια ή κεράσια σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 90 33 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 90 38 (l a)
Άλλα αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l    
Ούζο 2208 90 41 (l a)
Άλλα    
Αποστάγματα    
Φρούτων    
Calvados 2208 90 45 (l a)
Άλλα 2208 90 48 (l a)
Άλλα    
Τεκίλα 2208 90 54 (l a)
Άλλα 2208 90 56 (l a)
Άλλα οινοπνευματώδη ποτά 2208 90 69 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l    
Αποστάγματα    
Φρούτων 2208 90 71 (l a)
Τεκίλα 2208 90 75 (l a)
Άλλα 2208 90 77 (l a)
Άλλα οινοπνευματώδη ποτά 2208 90 78 (l a)
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80 % vol, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2208 90 91 (l a)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2208 90 99 (l a)
22.09 Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ    
Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2209 00 11 (LTR)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2209 00 19 (LTR)
Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο    
Που δεν υπερβαίνει τα 2 l 2209 00 91 (LTR)
Που υπερβαίνει τα 2 l 2209 00 99 (LTR)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.