CN8 / NC8 - 2023 22 CN8 / NC8 - 2023 - EL 24

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

23.01 Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών    
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών 2301 10 00  
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 2301 20 00  
23.02 Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών    
Καλαμποκιού    
Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος 2302 10 10  
Άλλα 2302 10 90  
Σιταριού    
Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος 2302 30 10  
Άλλα 2302 30 90  
Άλλων δημητριακών    
Ρυζιού    
Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος 2302 40 02  
Άλλα 2302 40 08  
Άλλα    
Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος 2302 40 10  
Άλλα 2302 40 90  
Λοβοφόρων φυτών 2302 50 00  
23.03 Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων    
Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα    
Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη    
Ανώτερης του 40 % κατά βάρος 2303 10 11  
Κατώτερης ή ίσης του 40 % κατά βάρος 2303 10 19  
Άλλα 2303 10 90  
Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας    
Πολτοί τεύτλων 2303 20 10  
Άλλα 2303 20 90  
Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας 2303 30 00  
23.04 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του σογιέλαιου 2304 00 00  
23.05 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου 2305 00 00  
23.06 Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών ή μικροβιακών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305    
Σπερμάτων βαμβακιού 2306 10 00  
Σπερμάτων λιναριού 2306 20 00  
Σπερμάτων ηλιοτρόπιου 2306 30 00  
Αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης    
Σπερμάτων αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ 2306 41 00  
Άλλα 2306 49 00  
Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά 2306 50 00  
Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα 2306 60 00  
Άλλα    
Φύτρων καλαμποκιού 2306 90 05  
Άλλα    
Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου    
Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3 % 2306 90 11  
Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 % 2306 90 19  
Άλλοι 2306 90 90  
23.07 Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη    
Οινολάσπες    
Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7,9 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 25 % κατά βάρος 2307 00 11  
Άλλες 2307 00 19  
Τρυγιά ακάθαρτη 2307 00 90  
23.08 Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσίπουρα)    
Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή ανώτερη του 40 % κατά βάρος 2308 00 11  
Άλλα 2308 00 19  
Βελανίδια και ινδικά κάστανα; Υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών 2308 00 40  
Άλλα 2308 00 90  
23.09 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων    
Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση    
Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055, ή γαλακτοκομικά προϊόντα    
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης    
Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 %    
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 2309 10 11  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 2309 10 13  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης του 75 % 2309 10 15  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 % 2309 10 19  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 %    
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 2309 10 31  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 2309 10 33  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % 2309 10 39  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %    
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 2309 10 51  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 2309 10 53  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % 2309 10 59  
Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα 2309 10 70  
Άλλες 2309 10 90  
Άλλα    
Προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά», από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά 2309 90 10  
Προϊόντα που περιγράφονται στη συμπληρωματική σημείωση 5 του παρόντος κεφαλαίου 2309 90 20  
Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα προμείγματα    
Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 και 21069055 ή γαλακτοκομικά προϊόντα    
Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης    
Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 10 %    
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 2309 90 31  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 2309 90 33  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης του 75 % 2309 90 35  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 % 2309 90 39  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 %    
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 2309 90 41  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 2309 90 43  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % 2309 90 49  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %    
Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 % 2309 90 51  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης του 50 % 2309 90 53  
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % 2309 90 59  
Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα 2309 90 70  
Άλλα    
Πολτοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας 2309 90 91  
Άλλα 2309 90 96  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.