CN8 / NC8 - 2023 33 CN8 / NC8 - 2023 - EL 35

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34
ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ, «ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΓΥΨΟ

34.01 Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, που χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά    
Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού, σε τεμάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες, πιλήματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά    
Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις) 3401 11 00  
Άλλα 3401 19 00  
Σαπούνια με άλλες μορφές    
Νιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνες 3401 20 10  
Άλλα 3401 20 90  
Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι 3401 30 00  
34.02 Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βοηθητικά παρασκευάσματα για το πλύσιμο) και παρασκευάσματα καθαρισμού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι, άλλα από εκείνα της κλάσης 3401    
Ανιονικές οργανικές ουσίες που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση    
Γραμμικά αλκυλοβενζολοσουλφονικά οξέα και τα άλατά τους 3402 31 00  
Άλλα    
Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος, 30 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 50 % αλκυλ[οξυδι(βενζολοσουλφονικό)] δινάτριο 3402 39 10  
Άλλα 3402 39 90  
Άλλες οργανικές ουσίες που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση    
Κατιονικές 3402 41 00  
Μη ιονικές 3402 42 00  
Άλλες 3402 49 00  
Παρασκευάσματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση    
Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση 3402 50 10  
Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού 3402 50 90  
Άλλα    
Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση 3402 90 10  
Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού 3402 90 90  
34.03 Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά    
Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά    
Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών 3403 11 00  
Άλλα    
Που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται βασικά συστατικά 3403 19 10  
Λιπαντικά με περιεκτικότητα σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης τουλάχιστον 25 % κατά μάζα, τα οποία είναι βιοαποικοδομήσιμα σε ποσοστό τουλάχιστον 60 % 3403 19 20  
Άλλα 3403 19 80  
Άλλα    
Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών 3403 91 00  
Άλλα 3403 99 00  
34.04 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα    
Από πολυ(οξυαιθυλένιο) (πολυαιθυλενογλυκόλη) 3404 20 00  
Άλλα 3404 90 00  
34.05 Στιλβώματα και κρέμες για παπούτσια, για πατώματα και έπιπλα, στιλβώματα για αμαξώματα, γυαλί ή μέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισμού και παρόμοια παρασκευάσματα (έστω και με μορφή χαρτιού, βάτας, πιλημάτων, μη υφασμένων υφασμάτων, πλαστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με τα παρασκευάσματα αυτά), με εξαίρεση τα κεριά της κλάσης 3404    
Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα 3405 10 00  
Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών 3405 20 00  
Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για μέταλλα 3405 30 00  
Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού 3405 40 00  
Άλλα    
Στιλβώματα για μέταλλα 3405 90 10  
Άλλα 3405 90 90  
34.06 Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη 3406 00 00  
34.07 Πάστες για προπλάσματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται για τη διασκέδαση των παιδιών. Συνθέσεις με την ονομασία «κεριά για την οδοντοτεχνική», που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, μικρές ράβδους ή παρόμοιες μορφές. Άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, με βάση το γύψο 3407 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.