CN8 / NC8 - 2023 91 CN8 / NC8 - 2023 - EL 93

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92
ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

92.01 Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα πλήκτρων    
Πιάνα όρθια    
Καινούργια 9201 10 10 (PCE)
Μεταχειρισμένα 9201 10 90 (PCE)
Πιάνα με ουρά 9201 20 00 (PCE)
Άλλα 9201 90 00  
92.02 Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες)    
Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι    
Βιολιά 9202 10 10 (PCE)
Άλλα 9202 10 90 (PCE)
Άλλα    
Kιθάρες 9202 90 30 (PCE)
Άλλα 9202 90 80 (PCE)
92.05 Πνευστά μουσικά όργανα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων, ακορντεόν, κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες), άλλα από τα όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες και τα οργανέτα (λατέρνες)    
Όργανα με την ονομασία «χάλκινα» 9205 10 00 (PCE)
Άλλα    
Ακορντεόν και παρόμοια όργανα 9205 90 10 (PCE)
Φυσαρμόνικες στόματος 9205 90 30 (PCE)
Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα, με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες 9205 90 50  
Άλλα 9205 90 90  
92.06 Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα (καστανιέτες), μαράκας (maracas)] 9206 00 00  
92.07 Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ. εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν)    
Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν    
Εκκλησιαστικά όργανα 9207 10 10 (PCE)
Ψηφιακά πιάνα 9207 10 30 (PCE)
Συνθετητές (synthesizers) 9207 10 50 (PCE)
Άλλα 9207 10 80  
Άλλα    
Κιθάρες 9207 90 10 (PCE)
Άλλα 9207 90 90  
92.08 Μουσικά κουτιά, όργανα που μιμούνται τις ορχήστρες. Οργανέτα (λατέρνες), μηχανικά ωδικά πτηνά, μουσικά πριόνια και άλλα μουσικά όργανα που δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου αυτού. Σφυρίχτρες κάθε τύπου, βούκινα και άλλα όργανα κλήσης ή ειδοποίησης πνευστά    
Μουσικά κουτιά 9208 10 00  
Άλλα 9208 90 00  
92.09 Μέρη (π.χ. μηχανισμοί μουσικών κουτιών) και εξαρτήματα (π.χ. κάρτες, δίσκοι και κύλινδροι για συσκευές μηχανικής ανάκρουσης) μουσικών οργάνων. Μετρονόμοι και διαπασών κάθε τύπου    
Αρμονικές χορδές 9209 30 00  
Άλλα    
Μέρη και εξαρτήματα πιάνων 9209 91 00  
Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9202 9209 92 00  
Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9207 9209 94 00  
Άλλα    
Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9205 9209 99 20  
Άλλα    
Μετρονόμοι και διαπασών 9209 99 40  
Μηχανισμοί μουσικών κουτιών 9209 99 50  
Άλλα 9209 99 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.