CN8 / NC8 - 2023 95 CN8 / NC8 - 2023 - EL 97

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

96.01 Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση)    
Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο 9601 10 00  
Άλλα 9601 90 00  
96.02 Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, κατεργασμένες, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από κερί, από παραφίνη, από στεατίνη, από γόμες ή ρητίνες φυσικές, από πάστες που μπορούν να δεχθούν πλαστική κατεργασία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση ή λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, κατεργασμένη, μη σκληρυμένη, άλλη από εκείνη της κλάσης 3503, και τεχνουργήματα από ζελατίνη μη σκληρυμένη 9602 00 00  
96.03 Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας. Βύσματα και κύλινδροι για βαφή. Καθαριστήρες υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες    
Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή χωρίς λαβή 9603 10 00 (PCE)
Ψήκτρες δοντιών, ψήκτρες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια και άλλες ψήκτρες για τον ατομικό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούν μέρη συσκευών    
Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες για οδοντοστοιχίες 9603 21 00 (PCE)
Άλλα    
Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής 9603 29 30 (PCE)
Άλλα 9603 29 80  
Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των καλλυντικών    
Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής 9603 30 10 (PCE)
Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών 9603 30 90 (PCE)
Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα της διάκρισης 960330). Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα    
Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια 9603 40 10 (PCE)
Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα 9603 40 90 (PCE)
Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων 9603 50 00  
Άλλα    
Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα 9603 90 10 (PCE)
Άλλα    
Ψήκτρες και ψήκτρες-σκούπες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψήκτρες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηκτροποιίας για την περιποίηση των ζώων 9603 90 91  
Άλλα 9603 90 99  
96.04 Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού 9604 00 00  
96.05 Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα των υποδημάτων ή ενδυμάτων 9605 00 00  
96.06 Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες. Ημιτελή κουμπιά    
Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους 9606 10 00  
Κουμπιά    
Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες 9606 21 00  
Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες 9606 22 00  
Άλλα 9606 29 00  
Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά 9606 30 00  
96.07 Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους    
Κλείστρα (φερμουάρ)    
Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα 9607 11 00 (MTR)
Άλλα 9607 19 00 (MTR)
Μέρη    
Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά μέταλλα) 9607 20 10  
Άλλα 9607 20 90  
96.08 Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609    
Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια)    
Υγρής μελάνης 9608 10 10 (PCE)
Άλλα    
Με φύσιγγες μελάνης που αντικαθίστανται 9608 10 92 (PCE)
Άλλα 9608 10 99 (PCE)
Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες 9608 20 00 (PCE)
Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι 9608 30 00 (PCE)
Μηχανικά μολύβια 9608 40 00 (PCE)
Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες διακρίσεις 9608 50 00  
Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη μύτη τους 9608 60 00 (PCE)
Άλλα    
Πένες και μύτες για πένες 9608 91 00  
Άλλα 9608 99 00  
96.09 Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της κλάσης 9608), λεπτές ράβδοι γραφίτη για κοινά και μηχανικά μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών    
Μολύβια, με περίβλημα    
Με λεπτή ράβδο (μύτη) 9609 10 10  
Άλλα 9609 10 90  
Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια 9609 20 00  
Άλλα    
Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις 9609 90 10  
Άλλα 9609 90 90  
96.10 Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο 9610 00 00  
96.11 Σφραγίδες αναγραφής ημερομηνιών, σφραγίδες για τη σφράγιση με ισπανικό κερί, σφραγίδες αρίθμησης, άλλες σφραγίδες και παρόμοια είδη (στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές για την αποτύπωση ετικετών), για χρήση με το χέρι. Σφραγίδες με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις και συσκευές εκτύπωσης που φέρουν σφραγίδες, με σταθερές και μεταβαλλόμενες ενδείξεις όλα για χρήση με το χέρι 9611 00 00  
96.12 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες. Ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί    
Μελανοταινίες    
Από πλαστική ύλη 9612 10 10  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με πάχος κατώτερο από 30 mm, μονίμως τοποθετημένες σε πλαστικές ή μεταλλικές κασετίνες του είδους που χρησιμοποιείται στις αυτόματες γραφομηχανές, στις μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και σε άλλες μηχανές 9612 10 20  
Άλλα 9612 10 80  
Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια) 9612 20 00  
96.13 Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της κλάσης 3603), έστω και μηχανικοί ή ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός από τις πέτρες και τα φιτίλια    
Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν 9613 10 00 (PCE)
Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν 9613 20 00 (PCE)
Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους 9613 80 00  
Μέρη 9613 90 00  
96.14 Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους    
Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα 9614 00 10  
Άλλα 9614 00 90  
96.15 Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη. Φουρκέτες, τσιμπιδάκια, ρόλοι κατσαρώματος, μπικουτί και παρόμοια είδη για την κόμμωση, άλλα από εκείνα της κλάσης 8516, και τα μέρη τους    
Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη    
Από καουτσούκ σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες 9615 11 00  
Άλλα 9615 19 00  
Άλλα 9615 90 00  
96.16 Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού    
Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών    
Ψεκαστήρες καλλωπισμού 9616 10 10  
Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών 9616 10 90  
Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού 9616 20 00  
96.17 Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, στα οποία η μόνωση εξασφαλίζεται με κενό, καθώς και τα μέρη τους (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες) 9617 00 00  
96.18 Ανδρείκελα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για βιτρίνες 9618 00 00  
96.19 Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες και παρόμοια είδη υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό    
Από βάτες από υφαντικά υλικά 9619 00 30  
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Σερβιέτες, ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη 9619 00 40  
Απορροφητικές πάνες και παρόμοια είδη 9619 00 50  
Από άλλες ύλες    
Σερβιέτες, ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη    
Σερβιέτες υγείας 9619 00 71  
Ταμπόν υγείας 9619 00 75  
Άλλα 9619 00 79  
Απορροφητικές πάνες και παρόμοια είδη    
Απορροφητικές πάνες για βρέφη 9619 00 81  
Άλλα (π.χ. πάνες για την ακράτεια ενηλίκων) 9619 00 89  
96.20 Μονόποδες, δίποδες, τρίποδες και παρόμοια είδη    
Του είδους που χρησιμοποιείται σε ψηφιακές μηχανές λήψης εικόνας ή βίντεο, σε κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής ή σε άλλες συσκευές του είδους που χρησιμοποιείται του κεφαλαίου 90 9620 00 10  
Άλλοι    
Από πλαστικό ή αλουμίνιο 9620 00 91  
Άλλοι 9620 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.