CN8 / NC8 - 2023 23 CN8 / NC8 - 2023 - ET 25

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 24
TUBAKAS JA TĂ–Ă–STUSLIKUD TUBAKAASENDAJAD; TOOTED, MIS SISALDAVAD VĂ•I EI SISALDA NIKOTIINI JA MIS ON ETTE NĂ„HTUD SISSEHINGAMISEKS ILMA PĂ•LETAMATA; MUUD NIKOTIINI SISALDAVAD TOOTED, MIS ON MĂ•ELDUD NIKOTIINI IMENDUMISEKS INIMORGANISMI

24.01 Töötlemata tubakas; tubakajäätmed    
eemaldamata leherootsudega tubakas    
õhu käes kuivatatud hele tubakas 2401 10 35  
päikese käes kuivatatud idamaine tubakas 2401 10 60  
õhu käes kuivatatud tume tubakas 2401 10 70  
suitsus kuivatatud tubakas 2401 10 85  
muud 2401 10 95  
osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega tubakas    
õhu käes kuivatatud hele tubakas 2401 20 35  
päikese käes kuivatatud idamaine tubakas 2401 20 60  
õhu käes kuivatatud tume tubakas 2401 20 70  
suitsus kuivatatud tubakas 2401 20 85  
muud 2401 20 95  
tubakajäätmed 2401 30 00  
24.02 Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka asendajatest    
tubakat sisaldavad sigarid, manilla sigarid ja sigarillod 2402 10 00 (100)
tubakat sisaldavad sigaretid    
nelgiõli sisaldavad 2402 20 10 (100)
muud 2402 20 90 (100)
muud 2402 90 00  
24.03 Muu töödeldud tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; „homogeenitud“ ja „taastatud“ tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid    
suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka asendajaid    
käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 1 nimetatud vesipiibu tubakas 2403 11 00  
muud    
kontaktpakendis netomassiga kuni 500 g 2403 19 10  
muud 2403 19 90  
muud    
„homogeenitud“ või „taastatud“ tubakas 2403 91 00  
muud    
närimistubakas ja nuusktubakas (ninatubakas) 2403 99 10  
muud 2403 99 90  
24.04 Tooted, mis sisaldavad tubakat, taastatud tubakat, nikotiini või tubaka või nikotiini asendajaid, mis on ette nähtud sissehingamiseks ilma põletamata; muud nikotiini sisaldavad tooted, mis on mõeldud nikotiini imendumiseks inimorganismi    
Tooted, mis on ette nähtud sissehingamiseks ilma põletamata    
sisaldavad tubakat või taastatud tubakat 2404 11 00  
muud tooted, mis sisaldavad nikotiini 2404 12 00  
muud    
mis sisaldavad tubaka asendajaid 2404 19 10  
muud 2404 19 90  
muud    
suukaudseks manustamiseks    
nikotiini sisaldavad tooted, mis on ette nähtud tubakast loobumise abistamiseks 2404 91 10  
muud 2404 91 90  
nahakaudseks manustamiseks 2404 92 00  
muud 2404 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.