CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - ET 26

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 25
SOOL; VĂ„Ă„VEL; MULLAD JA KIVIMID; KROHVIMISMATERJALID, LUBI JA TSEMENT

25.01 Sool (sh lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega; merevesi    
merevesi ja soolalahused 2501 00 10  
tavaline sool (k.a lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste ehk vaba voolavust tagavate lisanditega    
keemiliseks muundamiseks (naatriumi ja kloori eraldamiseks) muude toodete valmistamise eesmärgil 2501 00 31  
muud    
denatureeritud või muuks tööstuslikuks otstarbeks (k.a puhastamiseks) peale konserveerimise ja inimtoidu või loomatoidu valmistamise 2501 00 51  
muud    
inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool 2501 00 91  
muud 2501 00 99  
25.02 Põletamata pĂĽriidid 2502 00 00  
25.03 Igat liiki väävel (v.a sublimeeritud, sadestatud ja kolloidne väävel)    
toorväävel või rafineerimata väävel 2503 00 10  
muud 2503 00 90  
25.04 Looduslik grafiit    
pulbri või helvestena 2504 10 00  
muud 2504 90 00  
25.05 Igat liiki looduslikud liivad, ka värvilised, v.a grupi 26 metalliliivad    
räniliivad ja kvartsliivad 2505 10 00  
muud 2505 90 00  
25.06 Kvarts (v.a looduslikud liivad); kvartsiit, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkĂĽlikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tĂĽkeldatud    
kvarts 2506 10 00  
kvartsiit 2506 20 00  
25.07 Kaoliin jm kaoliinsavid (kaltsineeritud või kaltsineerimata)    
kaoliin 2507 00 20  
muud kaoliinsavid 2507 00 80  
25.08 Muud savid (v.a rubriigis 6806 nimetatud kergkruus), andalusiit, kĂĽaniit, sillimaniit, kaltsineeritud või kaltsineerimata; mulliit; dinas- ja šamottmullad    
bentoniit 2508 10 00  
tulekindel savi 2508 30 00  
muud savid 2508 40 00  
andalusiit, kĂĽaniit ja sillimaniit 2508 50 00  
mulliit 2508 60 00  
dinas- ja šamottmullad 2508 70 00  
25.09 Kriit 2509 00 00  
25.10 Looduslikud kaltsiumfosfaadid, alumiiniumkaltsiumfosfaadid ja fosfaatkriit    
jahvatamata 2510 10 00  
jahvatatud 2510 20 00  
25.11 Looduslik baariumsulfaat (barĂĽĂĽt); looduslik baariumkarbonaat (viteriit), kaltsineeritud või kaltsineerimata (v.a baariumoksiid rubriigist 2816)    
looduslik baariumsulfaat (barĂĽĂĽt) 2511 10 00  
looduslik baariumkarbonaat (viteriit) 2511 20 00  
25.12 Fossiilsed ränisetted (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) jms ränimullad, kaltsineeritud või kaltsineerimata, tihedusega kuni 1 kg/dmÂł 2512 00 00  
25.13 Pimsskivi; smirgel; looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid (termiliselt töödeldud või töötlemata)    
pimsskivi 2513 10 00  
smirgel, looduslik korund, looduslik granaat jm looduslikud abrasiivmaterjalid 2513 20 00  
25.14 Kiltkivi, tahumata või jämedalt tahutud, ainult saetud või muul viisil ristkĂĽlikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tĂĽkeldatud 2514 00 00  
25.15 Marmor, travertiin, ekausiin jm raid- või ehituslubjakivi (tihedusega 2,5 kg/dmÂł ja rohkem) ning alabaster, ka jämedalt tahutud, saetud või muul viisil ristkĂĽlikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tĂĽkeldatud    
marmor ja travertiin    
töötlemata või jämedalt tahutud 2515 11 00  
ainult saetud või muul viisil ristkĂĽlikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tĂĽkeldatud 2515 12 00  
ekasiin jm raid- või ehituslubjakivi; alabaster 2515 20 00  
25.16 Graniit, porfĂĽĂĽr, basalt, liivakivi jm raid- või ehituskivi, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkĂĽlikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tĂĽkeldatud    
graniit    
töötlemata või klombitud 2516 11 00  
ainult saetud või muul viisil ristkĂĽlikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tĂĽkeldatud 2516 12 00  
liivakivi 2516 20 00  
muu raid- või ehituskivi 2516 90 00  
25.17 Veeris, kruus, purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina, klibu ja ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata; räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda rubriigi esimeses osas nimetatud materjale; gudroneeritud killustikkate; graanulid, puru ja pulber rubriikide 2515 ja 2516 kivimitest, termiliselt töödeldud või töötlemata    
veeris, kruus, purustatud kivi või killustik, mida tavaliselt kasutatakse betoonitäidisena, maantee, raudtee või muu ballastina, klibu või ränimugul, termiliselt töödeldud või töötlemata    
veeris, kruus, killustik 2517 10 10  
paas, dolomiit ja muu lubjakivi, purustatud või peenestatud 2517 10 20  
muud 2517 10 80  
räbust, drossist vms tööstusjäätmetest killustikkate, mis sisaldab või ei sisalda alamrubriigi 251710 materjale 2517 20 00  
gudroneeritud killustikkate 2517 30 00  
graanulid, puru ja pulber rubriikide 2515 ja 2516 kivimitest, termiliselt töödeldud või töötlemata    
marmorist 2517 41 00  
muud 2517 49 00  
25.18 Dolomiit, kaltsineeritud või kaltsineerimata, paagutatud või paagutamata, sh klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkĂĽlikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tĂĽkeldatud    
kaltsineerimata ja paagutamata dolomiit 2518 10 00  
kaltsineeritud või paagutatud dolomiit 2518 20 00  
25.19 Looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit); sulatatud magneesia; ĂĽlepõletatud (paagutatud) magneesia, ei sisalda või sisaldab vähesel hulgal muid, enne paagutamist lisatud oksiide; muud magneesiumoksiidid, puhtad või mitte    
looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit) 2519 10 00  
muud    
magneesiumoksiid, v.a kaltsineeritud looduslik magneesiumkarbonaat 2519 90 10  
ĂĽlepõletatud (paagutatud) magneesia 2519 90 30  
muud 2519 90 90  
25.20 Kips; anhĂĽdriit; kipskrohvisegud (koosneb kaltsineeritud kipsist või kaltsiumsulfaadist), värvitud või värvimata, ei sisalda kõvastumise kiirendajaid või aeglustajaid või sisaldab neid vähesel hulgal    
kips; anhĂĽdriit 2520 10 00  
kipskrohvisegud 2520 20 00  
25.21 Lubjakivi räbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav lubjakivi jm lupja sisaldavad kivimid 2521 00 00  
25.22 Kustutatud, kustutamata ja hĂĽdrauliline lubi, v.a rubriigi 2825 kaltsiumoksiid ja -hĂĽdroksiid    
kustutamata lubi 2522 10 00  
kustutatud lubi 2522 20 00  
hĂĽdrauliline lubi 2522 30 00  
25.23 Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hĂĽdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte    
tsemendiklinkrid 2523 10 00  
portlandtsement    
valge tsement, kunstlikult värvitud või värvimata 2523 21 00  
muud 2523 29 00  
aluminaattsement 2523 30 00  
muu hĂĽdrauliline tsement 2523 90 00  
25.24 Asbest    
krokĂĽdoliit 2524 10 00  
muud 2524 90 00  
25.25 Vilk (sh lõhestatud); vilgujäätmed    
toorvilk, plaatideks või kildudeks lõhestatud vilk 2525 10 00  
vilgupulber 2525 20 00  
vilgujäätmed 2525 30 00  
25.26 Looduslik steatiit, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul viisil ristkĂĽlikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks tĂĽkeldatud; talk    
purustamata ja pulbristamata 2526 10 00  
purustatud või pulbristatud 2526 20 00  
25.28 Looduslikud boraadid ning nende kontsentraadid (kaltsineeritud või kaltsineerimata), v.a looduslikust soolalahusest eraldatud boraadid; looduslik boorhape (sisaldab kuivmassina kuni 85 % H3BO3) 2528 00 00  
25.29 Päevakivi; leutsiit; nefeliin ja nefeliinsĂĽeniit; fluoriit    
päevakivi 2529 10 00  
fluoriit    
sisaldab massist kuni 97 % kaltsiumfluoriidi 2529 21 00  
sisaldab massist ĂĽle 97 % kaltsiumfluoriidi 2529 22 00  
leutsiit; nefeliin ja nefeliinsĂĽeniit 2529 30 00  
25.30 Mujal nimetamata mineraalained    
vermikuliit, perliit ja kloriidid, paisutamata 2530 10 00  
kiseriit, epsomiit (looduslikud magneesiumsulfaadid) 2530 20 00  
muud    
tsölestiin ja strontsianiit 2530 90 30 New  
spodumeen, petaliit, lepidoliit, amblĂĽgoniit, hektoriitsavi, jadariit ja sarnased mineraalid, millest saab eraldada liitiumi 2530 90 40 New  
bastnäsiit, ksenotiim ja sarnased mineraalid, millest saab eraldada haruldasi muldmetalle skandiumi või ĂĽtriumi 2530 90 50 New  
muud 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.