CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - ET 28

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 27
MINERAALKĂśTUSED, MINERAALĂ•LID JA NENDE DESTILLEERIMISSAADUSED; BITUUMENAINED; MINERAALVAHAD

27.01 KivisĂĽsi; kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekĂĽtused    
kivisĂĽsi, pulbristatud või pulbristamata, kuid aglomeerimata    
antratsiit 2701 11 00  
bituumenkivisĂĽsi    
koksisĂĽsi 2701 12 10  
muud 2701 12 90  
muu kivisĂĽsi 2701 19 00  
kivisöebriketid jm kivisöest toodetud tahkekĂĽtused 2701 20 00  
27.02 Ligniit, aglomeeritud või aglomeerimata, v.a gagaat    
ligniit, pulbristatud või pulbristamata, kuid aglomeerimata 2702 10 00  
aglomeeritud ligniit 2702 20 00  
27.03 Turvas (sh allapanuks kasutatav turvas), aglomeeritud või aglomeerimata 2703 00 00  
27.04 Koks ja poolkoks kivisöest, ligniidist või turbast, aglomeeritud või aglomeerimata; retordisĂĽsi    
koks ja poolkoks kivisöest 2704 00 10  
koks ja poolkoks ligniidist 2704 00 30  
muud 2704 00 90  
27.05 Kivisöegaas, veegaas, generaatorigaas jms gaasid (v.a naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud) 2705 00 00 (100)
27.06 Kivisöe-, ligniidi- või turbatõrv ja muud mineraaltõrvad, dehĂĽdratiseeritud või dehĂĽdratiseerimata, osaliselt destilleeritud või destilleerimata, sh taastatud tõrvad 2706 00 00  
27.07 Ă•lid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast; samalaadsed tooted, milles aromaatsete komponentide mass ĂĽletab mittearomaatsete komponentide massi    
bensool (benseen) 2707 10 00  
toluool (tolueen) 2707 20 00  
ksĂĽlool (ksĂĽleen) 2707 30 00  
naftaleen 2707 40 00  
muud aromaatsete sĂĽsivesinike segud, mille mahust (k.a kaod) 65 % ja rohkem destilleerub 250 °C juures ISO 3405 meetodi järgi (samaväärne ASTM D 86 meetodiga) 2707 50 00  
muud    
kreosootõlid 2707 91 00  
muud    
toorõlid    
puhastamata kergõlid, mille mahust 90 % ja rohkem destilleerub kuni 200 °C juures 2707 99 11  
muud 2707 99 19  
väävlit sisaldavad tipufraktsioonid; antratseen 2707 99 20  
aluselised saadused 2707 99 50  
fenoolid 2707 99 80  
muud    
rubriigi 2803 toodete valmistamiseks 2707 99 91  
muud 2707 99 99  
27.08 Kivisöetõrvast või muudest mineraaltõrvadest saadud pigi ja pigikoks    
pigi 2708 10 00  
pigikoks 2708 20 00  
27.09 Naftast ja bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid    
looduslikud gaasikondensaadid 2709 00 10  
muud 2709 00 90  
27.10 Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed    
naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid) ja mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks, v.a biodiislit sisaldavad ja õlijäätmed    
kergõlid ja preparaadid    
spetsiifiliseks töötluseks 2710 12 11  
keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 27101211 juures 2710 12 15  
muuks otstarbeks    
spetsiaalsed bensiinid    
lakibensiin 2710 12 21  
muud 2710 12 25  
muud    
mootoribensiin    
lennukibensiin 2710 12 31  
muud, mille pliisisaldus on    
kuni 0,013 g/l    
oktaaniarvuga uurimismeetodil alla 95 2710 12 41 (MTQ)
oktaaniarvuga uurimismeetodil 95 ja rohkem, kuid alla 98 2710 12 45 (MTQ)
oktaaniarvuga uurimismeetodil 98 ja rohkem 2710 12 49 (MTQ)
üle 0,013 g/l 2710 12 50 (MTQ)
reaktiivmootoribensiin 2710 12 70  
muud kergõlid 2710 12 90  
muud    
keskmised õlid    
spetsiifiliseks töötluseks 2710 19 11  
keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 27101911 juures 2710 19 15  
muuks otstarbeks    
petrool    
reaktiivkĂĽtus 2710 19 21  
muud 2710 19 25  
muud 2710 19 29  
rasked õlid    
gaasiõlid    
spetsiifiliseks töötluseks 2710 19 31  
keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 27101931 juures 2710 19 35  
muuks otstarbeks    
väävlisisaldusega kuni 0,001 % massist 2710 19 43  
väävlisisaldusega ĂĽle 0,001 %, kuid mitte ĂĽle 0,002 % massist 2710 19 46  
väävlisisaldusega ĂĽle 0,002 %, kuid mitte ĂĽle 0,1 % massist 2710 19 47  
väävlisisaldusega ĂĽle 0,1 % massist 2710 19 48  
kĂĽtteõlid    
spetsiifiliseks töötluseks 2710 19 51  
keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 27101951 juures 2710 19 55  
muuks otstarbeks    
väävlisisaldusega kuni 0,1 % massist 2710 19 62  
väävlisisaldusega ĂĽle 0,1 %, kuid mitte ĂĽle 0,5 % massist 2710 19 66  
väävlisisaldusega ĂĽle 0,5 % massist 2710 19 67  
määrdeõlid; muud õlid    
spetsiifiliseks töötluseks 2710 19 71  
keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 27101971 juures 2710 19 75  
muuks otstarbeks    
mootoriõlid, kompressoriõlid, turbiiniõlid 2710 19 81  
hĂĽdroõlid 2710 19 83  
valged õlid, parafiinõli 2710 19 85  
masinaõlid ja transmissiooniõlid 2710 19 87  
metallitöötlusõlid, vormiõlid, korrosioonitõrjeõlid 2710 19 91  
elektriisolatsiooniõlid 2710 19 93  
muud määrdeõlid ja muud õlid 2710 19 99  
naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid) ja mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks, biodiislit sisaldavad, v.a õlijäätmed    
gaasiõlid    
väävlisisaldusega kuni 0,001 % massist 2710 20 11  
väävlisisaldusega ĂĽle 0,001 %, kuid mitte ĂĽle 0,1 % massist 2710 20 16  
väävlisisaldusega ĂĽle 0,1 % massist 2710 20 19  
kĂĽtteõlid    
väävlisisaldusega kuni 0,5 % massist 2710 20 32  
väävlisisaldusega ĂĽle 0,5 % massist 2710 20 38  
muud õlid 2710 20 90  
õlijäätmed    
polĂĽklooritud bifenĂĽĂĽle (PCB-sid), polĂĽklooritud terfenĂĽĂĽle (PCT-sid) või polĂĽbroomitud bifenĂĽĂĽle (PBB-sid) sisaldavad 2710 91 00  
muud 2710 99 00  
27.11 Naftagaasid jm gaasilised sĂĽsivesinikud    
veeldatud    
maagaas 2711 11 00 (TJO)
propaan    
propaan puhtusastmega mitte alla 99 %    
kasutamiseks mootorikĂĽtuse või kĂĽtteainena 2711 12 11  
muuks otstarbeks 2711 12 19  
muud    
spetsiifiliseks töötluseks 2711 12 91  
keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 27111291 juures 2711 12 93  
muuks otstarbeks    
puhtusastmega ĂĽle 90 %, aga alla 99 % 2711 12 94  
muud 2711 12 97  
butaan    
spetsiifiliseks töötluseks 2711 13 10  
keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 27111310 juures 2711 13 30  
muuks otstarbeks    
puhtusastmega ĂĽle 90 %, aga alla 95 % 2711 13 91  
muud 2711 13 97  
etĂĽleen, propĂĽleen, butĂĽleen ja butadieen 2711 14 00  
muud 2711 19 00  
gaasilises olekus    
maagaas 2711 21 00 (TJO)
muud 2711 29 00  
27.12 Vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sĂĽnteesil või muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata    
vaseliin    
toorvaseliin 2712 10 10  
muud 2712 10 90  
parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist    
sĂĽnteetiline parafiin molekulmassiga vähemalt 460, kuid mitte ĂĽle 1560 2712 20 10  
muud 2712 20 90  
muud    
osokeriit, ligniidivaha või turbavaha (looduslikud)    
töötlemata 2712 90 11  
muud 2712 90 19  
muud    
töötlemata    
spetsiifiliseks töötluseks 2712 90 31  
keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 27129031 juures 2712 90 33  
muuks otstarbeks 2712 90 39  
muud    
1-alkeenide segu, mis sisaldab massist 80 % ja rohkem 1-alkeene sĂĽsinikuahela pikkusega alates 24, kuid mitte ĂĽle 28 aatomi 2712 90 91  
muud 2712 90 99  
27.13 Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid    
naftakoks    
kaltsineerimata 2713 11 00  
kaltsineeritud 2713 12 00  
naftabituumen 2713 20 00  
muud nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid    
rubriigi 2803 toodete valmistamiseks 2713 90 10  
muud 2713 90 90  
27.14 Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid    
bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad 2714 10 00  
muud 2714 90 00  
27.15 Bituumenisegud loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või sellest saadud pigi baasil (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen) 2715 00 00  
27.16 Elektrienergia 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.