CN8 / NC8 - 2023 25 CN8 / NC8 - 2023 - ET 27

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 26
MAAGID, RĂ„BU JA TUHK

26.01 Rauamaagid ja -kontsentraadid, sh põletatud pĂĽriidid    
rauamaagid ja -kontsentraadid, v.a põletatud pĂĽriidid    
aglomeerimata 2601 11 00  
aglomeeritud 2601 12 00  
põletatud pĂĽriidid 2601 20 00  
26.02 Mangaanimaagid ja -kontsentraadid, sh rauasisaldusega mangaanimaagid ja -kontsentraadid mangaanisisaldusega ĂĽle 20 % kuivaine massist 2602 00 00  
26.03 Vasemaagid ja -kontsentraadid 2603 00 00  
26.04 Niklimaagid ja -kontsentraadid 2604 00 00  
26.05 Koobaltimaagid ja -kontsentraadid 2605 00 00  
26.06 Alumiiniumimaagid ja -kontsentraadid 2606 00 00  
26.07 Pliimaagid ja -kontsentraadid 2607 00 00  
26.08 Tsingimaagid ja -kontsentraadid 2608 00 00  
26.09 Tinamaagid ja -kontsentraadid 2609 00 00  
26.10 Kroomimaagid ja -kontsentraadid 2610 00 00  
26.11 Volframimaagid ja -kontsentraadid 2611 00 00  
26.12 Uraani- ja tooriumimaagid ning -kontsentraadid    
uraanimaagid ja -kontsentraadid    
uraanimaagid, uraniniit ja nende kontsentraadid, uraanisisaldusega ĂĽle 5 % massist (Euratom) 2612 10 10  
muud 2612 10 90  
tooriumimaagid ja -kontsentraadid    
monatsiit; uraantorianiit jt tooriumimaagid ja -kontsentraadid, tooriumisisaldusega ĂĽle 20 % massist (Euratom) 2612 20 10  
muud 2612 20 90  
26.13 MolĂĽbdeenimaagid ja -kontsentraadid    
põletatud 2613 10 00  
muud 2613 90 00  
26.14 Titaanimaagid ja -kontsentraadid 2614 00 00  
26.15 Nioobiumi-, tantaali-, vanaadiumi- ja tsirkoonimaagid ning -kontsentraadid    
tsirkoonimaagid ja -kontsentraadid 2615 10 00  
muud 2615 90 00  
26.16 Väärismetallimaagid ja -kontsentraadid    
hõbedamaagid ja -kontsentraadid 2616 10 00  
muud 2616 90 00  
26.17 Muud maagid ja nende kontsentraadid    
antimonimaagid ja -kontsentraadid 2617 10 00  
muud 2617 90 00  
26.18 Raua või terase tootmisel saadud teraräbu (räbuliiv) 2618 00 00  
26.19 Räbu, dross (v.a teraräbu), tagi jm raua või terase tootmisjäägid    
jäätmed, kasutatavad neist raua või mangaani eraldamiseks 2619 00 20  
jäätmed, kasutatavad neist vanaadiumi eraldamiseks 2619 00 95 New  
muud 2619 00 97 New  
26.20 Räbu, tuhk ja jäägid (v.a raua või terase tootmisel saadud), mis sisaldavad metalli, arseeni või nende ĂĽhendeid    
peamiselt tsinki sisaldavad    
kõva tehniline tsink 2620 11 00  
muud 2620 19 00  
peamiselt pliid sisaldavad    
pliibensiini jäägid ja antidetonaatorite pliiĂĽhendite jäägid 2620 21 00  
muud 2620 29 00  
peamiselt vaske sisaldavad 2620 30 00  
peamiselt alumiiniumi sisaldavad 2620 40 00  
arseeni, elavhõbedat, talliumi või nende segusid sisaldavad tuhad ja jäägid, mida kasutatakse kas arseeni või nende metallide ekstraheerimiseks või nende keemiliste ĂĽhendite tootmiseks 2620 60 00  
muud    
antimoni, berĂĽlliumi, kaadmiumi, kroomi või nende segusid sisaldavad tuhad ja jäägid 2620 91 00  
muud    
peamiselt niklit sisaldavad 2620 99 10  
peamiselt nioobiumi või tantaali sisaldavad 2620 99 20  
peamiselt tina sisaldavad 2620 99 40  
peamiselt titaani sisaldavad 2620 99 60  
muud 2620 99 95  
26.21 Muu räbu ja tuhk, sh merevetikatuhk; olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid    
olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid 2621 10 00  
muud 2621 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.