CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - ET 30

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 29
ORGAANILISED KEMIKAALID

I. S├ťSIVESINIKUD NING NENDE HALOGEENITUD, SULFOONITUD, NITREERITUD JA NITROOSITUD DERIVAADID    
29.01 Ats├╝klilised s├╝sivesinikud    
k├╝llastunud 2901 10 00  
k├╝llastumata    
et├╝leen 2901 21 00  
propeen (prop├╝leen) 2901 22 00  
buteen (but├╝leen) ja selle isomeerid 2901 23 00  
1,3-butadieen ja isopreen 2901 24 00  
muud 2901 29 00  
29.02 Ts├╝klilised s├╝sivesinikud    
ts├╝klaanid, ts├╝kleenid ja ts├╝kloterpeenid    
ts├╝kloheksaan 2902 11 00  
muud 2902 19 00  
benseen 2902 20 00  
tolueen 2902 30 00  
ks├╝leenid    
o-ks├╝leen 2902 41 00  
m-ks├╝leen 2902 42 00  
p-ks├╝leen 2902 43 00  
ks├╝leeni isomeeride segud 2902 44 00  
st├╝reen 2902 50 00  
et├╝├╝lbenseen 2902 60 00  
kumeen 2902 70 00  
muud 2902 90 00  
29.03 S├╝sivesinike halogeenderivaadid    
ats├╝kliliste k├╝llastunud s├╝sivesinike kloroderivaadid    
klorometaan (met├╝├╝lkloriid) ja kloroetaan (et├╝├╝lkloriid) 2903 11 00  
diklorometaan (met├╝leenkloriid) 2903 12 00  
kloroform (triklorometaan) 2903 13 00  
s├╝siniktetrakloriid 2903 14 00  
et├╝leendikloriid (ISO) (1,2-dikloroetaan) 2903 15 00  
muud 2903 19 00  
ats├╝kliliste k├╝llastumata s├╝sivesinike kloroderivaadid    
vin├╝├╝lkloriid (kloroet├╝leen) 2903 21 00  
trikloroet├╝leen 2903 22 00  
tetrakloroet├╝leen (perkloroet├╝leen) 2903 23 00  
muud 2903 29 00  
ats├╝kliliste s├╝sivesinike k├╝llastunud fluoroderivaadid    
trifluorometaan (HFC-23) 2903 41 00  
difluorometaan (HFC-32) 2903 42 00  
fluorometaan (HFC-41), 1,2-difluoroetaan (HFC-152) ja 1,1-difluoroetaan (HFC-152a) 2903 43 00  
pentafluoroetaan (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetaan (HFC-143a) ja 1,1,2-trifluoroetaan (HFC-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-tetrafluoroetaan (HFC-134a) ja 1,1,2,2-tetrafluoroetaan (HFC-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropaan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoropropaan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropaan (HFC-236ea) ja 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropaan (HFC-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-pentafluoropropaan (HFC-245fa) ja 1,1,2,2,3-pentafluoropropaan (HFC-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-pentafluorobutaan (HFC-365mfc) ja 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentaan (HFC-43-10mee) 2903 48 00  
muud    
muud pentafluoropropaanid, heksafluoropropaanid ja heptafluoropropaanid 2903 49 10  
perfluoritud derivaadid 2903 49 30  
muud 2903 49 90  
ats├╝kliliste s├╝sivesinike k├╝llastumata fluoroderivaadid    
2,3,3,3-tetrafluoropropeen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropeen (HFO-1234ze) ja (Z)-1,1,1,4,4,4-heksafluoro-2-buteen (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
muud 2903 59 00  
ats├╝kliliste s├╝sivesinike bromo- v├Ái jododerivaadid    
met├╝├╝lbromiid (bromometaan) 2903 61 00  
et├╝leendibromiid (ISO) (1,2-dibromoetaan) 2903 62 00  
muud    
bromiidid    
dibromometaan 2903 69 11  
muud 2903 69 19  
jodiidid 2903 69 80  
ats├╝kliliste s├╝sivesinike halogeenderivaadid, mis sisaldavad v├Ąhemalt kahte eri halogeeni    
klorodifluorometaan (HCFC-22) 2903 71 00  
diklorotrifluoroetaanid (HCFC-123) 2903 72 00  
diklorofluoroetaanid (HCFC-141, 141b) 2903 73 00  
klorodifluoroetaanid (HCFC-142, 142b) 2903 74 00  
dikloropentafluoropropaanid (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
bromoklorodifluorometaan (Halon-1211), bromotrifluorometaan (Halon-1301) ja dibromotetrafluoroetaanid (Halon-2402)    
bromoklorodifluorometaan (Halon-1211) 2903 76 10  
bromotrifluorometaan (Halon-1301) 2903 76 20  
dibromotetrafluoroetaanid (Halon-2402) 2903 76 90  
muud, ainult fluori ja klooriga perhalogeenitud    
triklorofluorometaan, diklorodifluorometaan, triklorotrifluoroetaanid, diklorotetrafluoroetaanid ja kloropentafluoroetaan 2903 77 60  
muud 2903 77 90  
muud perhalogeenderivaadid 2903 78 00  
muud    
├╝ksnes broomi ja kloori, fluori ja kloori v├Ái fluori ja broomiga halogeenitud 2903 79 30  
muud 2903 79 80  
ts├╝klaan-, ts├╝kleen- v├Ái ts├╝kloterpeens├╝sivesinike halogeenderivaadid    
1,2,3,4,5,6-heksaklorots├╝kloheksaan [HCH (ISO)], k.a lindaan (ISO, INN) 2903 81 00  
aldriin (ISO), klordaan (ISO) ja heptakloor (ISO) 2903 82 00  
mireks (ISO) 2903 83 00  
muud    
1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoet├╝├╝l)ts├╝kloheksaan; tetrabromots├╝klooktaanid 2903 89 10  
muud 2903 89 80  
aromaatsete s├╝sivesinike halogeenderivaadid    
klorobenseen, o-diklorobenseen ja p-diklorobenseen 2903 91 00  
heksaklorobenseen (ISO) ja DDT (ISO) [klofenotaan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofen├╝├╝l)etaan] 2903 92 00  
pentaklorobenseen (ISO) 2903 93 00  
heksabromodifen├╝├╝lid 2903 94 00  
muud    
2,3,4,5,6-pentabromoet├╝├╝lbenseen 2903 99 10  
muud 2903 99 80  
29.04 Halogeenitud v├Ái halogeenimata s├╝sivesinike sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
ainult sulfor├╝hmi sisaldavad derivaadid, nende soolad ja et├╝├╝lestrid 2904 10 00  
ainult nitro- v├Ái nitrosor├╝hmi sisaldavad derivaadid 2904 20 00  
perfluorooktaansulfoonhape, selle soolad ja perfluorooktaansulfon├╝├╝lfluoriid    
perfluorooktaansulfoonhape 2904 31 00  
ammooniumperfluorooktaansulfonaat 2904 32 00  
liitiumperfluorooktaansulfonaat 2904 33 00  
kaaliumperfluorooktaansulfonaat 2904 34 00  
muud perfluorooktaansulfoonhappe soolad 2904 35 00  
perfluorooktaansulfon├╝├╝lfluoriid 2904 36 00  
muud    
trikloronitrometaan (kloropikriin) 2904 91 00  
muud 2904 99 00  
II. ALKOHOLID, NENDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID    
29.05 Ats├╝klilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
k├╝llastunud ├╝heh├╝droks├╝├╝lsed alkoholid    
metanool (met├╝├╝lalkohol) 2905 11 00  
propaan-1-ool (prop├╝├╝lalkohol) ja propaan-2-ool (isoprop├╝├╝lalkohol) 2905 12 00  
butaan-1-ool (n-but├╝├╝lalkohol) 2905 13 00  
muud butanoolid    
2-met├╝├╝lpropaan-2-ool (tert-but├╝├╝lalkohol) 2905 14 10  
muud 2905 14 90  
oktanool (okt├╝├╝lalkohol) ja selle isomeerid    
oktaan-2-ool 2905 16 20  
muud 2905 16 85  
dodekaan-1-ool (laur├╝├╝lalkohol), heksadekaan-1-ool (tset├╝├╝lalkohol) ja oktadekaan-1-ool (stear├╝├╝lalkohol) 2905 17 00  
muud 2905 19 00  
k├╝llastumata ├╝heh├╝droks├╝├╝lsed alkoholid    
ats├╝klilised terpeenalkoholid 2905 22 00  
muud    
all├╝├╝lalkohol 2905 29 10  
muud 2905 29 90  
dioolid    
et├╝leengl├╝kool (etaandiool) 2905 31 00  
prop├╝leengl├╝kool (propaan-1,2-diool) 2905 32 00  
muud    
butaan-1,3-diool 2905 39 20  
butaan-1,4-diool    
butaan-1,4-diool ehk tetramet├╝leengl├╝kool (1,4-butanediool), mille biop├Áhine s├╝sinikusisaldus on 100 % massist 2905 39 26  
muud 2905 39 28  
2,4,7,9-tetramet├╝├╝ldets-5-├╝├╝n-4,7-diool 2905 39 30  
muud 2905 39 95  
muud mitmeh├╝droks├╝├╝lsed alkoholid    
2-et├╝├╝l-2-(h├╝droks├╝met├╝├╝l)propaan-1,3-diool (trimet├╝loolpropaan) 2905 41 00  
pentaer├╝tritool 2905 42 00  
mannitool 2905 43 00  
D-gl├╝tsitool (sorbitool)    
vesilahusena    
sisaldab D-mannitooli kuni 2┬á% D-gl├╝tsitooli massist 2905 44 11  
muud 2905 44 19  
muud    
sisaldab D-mannitooli kuni 2┬á% D-gl├╝tsitooli massist 2905 44 91  
muud 2905 44 99  
gl├╝tserool 2905 45 00  
muud 2905 49 00  
ats├╝kliliste alkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
etkloorv├╝nool (INN) 2905 51 00  
muud    
2,2-bis(bromomet├╝├╝l)propaandiool 2905 59 91  
muud 2905 59 98  
29.06 Ts├╝klilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
ts├╝klaan-, ts├╝kleen- ja ts├╝kloterpeenalkoholid    
mentool 2906 11 00  
ts├╝kloheksanool, met├╝├╝lts├╝kloheksanoolid ja dimet├╝├╝lts├╝kloheksanoolid 2906 12 00  
steroolid ja inosiidid    
steroolid 2906 13 10  
inosiidid 2906 13 90  
muud 2906 19 00  
aromaatsed alkoholid    
bens├╝├╝lalkohol 2906 21 00  
muud 2906 29 00  
III. FENOOLID, FENOOLALKOHOLID, NENDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID    
29.07 Fenoolid; fenoolalkoholid    
monofenoolid    
fenool (h├╝droks├╝benseen) ja selle soolad 2907 11 00  
kresoolid ja nende soolad 2907 12 00  
okt├╝├╝lfenool, non├╝├╝lfenool ja nende isomeerid; nende soolad 2907 13 00  
naftoolid ja nende soolad    
1-naftool 2907 15 10  
muud 2907 15 90  
muud    
ks├╝lenoolid ja nende soolad 2907 19 10  
muud 2907 19 90  
pol├╝fenoolid; fenoolalkoholid    
resortsinool ja selle soolad 2907 21 00  
h├╝drokinoon (kinool) ja selle soolad 2907 22 00  
4,4ÔÇ▓-isoprop├╝lideendifenool (bisfenool┬áA, difen├╝├╝loolpropaan) ja selle soolad 2907 23 00  
muud 2907 29 00  
29.08 Fenoolide ja fenoolalkoholide halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
fenoolide ja fenoolalkoholide derivaadid, mis sisaldavad ainult halogeensubstituente, nende derivaatide soolad    
pentaklorofenool (ISO) 2908 11 00  
muud 2908 19 00  
muud    
dinoseeb (ISO) ja selle soolad 2908 91 00  
4,6-dinitro-o-kresool (DNOC (ISO)) ja selle soolad 2908 92 00  
muud 2908 99 00  
IV. EETRID, ALKOHOLPEROKSIIDID, EETERPEROKSIIDID, ATSETAAL- JA POOLATSETAALPEROKSIIDID, KETOONPEROKSIIDID, KOLMEAATOMILISE TS├ťKLIGA EPOKSIIDID, ATSETAALID JA POOLATSETAALID, NENDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID    
29.09 Kindla v├Ái muutuva keemilise koostisega eetrid, eeteralkoholid, eeterfenoolid, eeteralkoholfenoolid, alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
ats├╝klilised eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
diet├╝├╝leeter 2909 11 00  
muud    
tert-but├╝├╝let├╝├╝leeter (et├╝├╝l-tert-but├╝├╝leeter, ETBE) 2909 19 10  
muud 2909 19 90  
ts├╝klaan-, ts├╝kleen- ja ts├╝kloterpeeneetrid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid 2909 20 00  
aromaatsed eetrid ja nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
difen├╝├╝leeter 2909 30 10  
ainult broomiga halogeenitud derivaadid    
pentabromodifen├╝├╝leeter; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoks├╝)benseen 2909 30 31  
1,2-bis(2,4,6-tribromofenoks├╝)etaan, akr├╝├╝lnitriil-butadieen-st├╝reeni (ABS) valmistamiseks 2909 30 35  
muud 2909 30 38  
muud 2909 30 90  
eeteralkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
2,2ÔÇ▓-oks├╝dietanool (diet├╝leengl├╝kool, digool) 2909 41 00  
et├╝leengl├╝koolmonobut├╝├╝leeter ja diet├╝leengl├╝koolmonobut├╝├╝leeter 2909 43 00  
muud et├╝leengl├╝koolmonoalk├╝├╝leetrid ja diet├╝leengl├╝koolmonoalk├╝├╝leetrid 2909 44 00  
muud    
2-(2-kloroetoks├╝)etanool 2909 49 11  
muud 2909 49 80  
eeterfenoolid ning eeteralkoholfenoolid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid 2909 50 00  
alkoholperoksiidid, eeterperoksiidid, atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid, ketoonperoksiidid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
atsetaal- ja poolatsetaalperoksiidid 2909 60 10  
muud 2909 60 90  
29.10 Kolmeaatomilise ts├╝kliga epoksiidid, epoks├╝alkoholid, epoks├╝fenoolid ja epoks├╝eetrid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
oksiraan (et├╝leenoksiid) 2910 10 00  
met├╝├╝loksiraan (prop├╝leenoksiid) 2910 20 00  
1-kloro-2,3-epoks├╝propaan (epikloroh├╝driin) 2910 30 00  
dieldriin (ISO, INN) 2910 40 00  
endriin (ISO) 2910 50 00  
muud 2910 90 00  
29.11 Atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on v├Ái ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid 2911 00 00  
V. FUNKTSIONAALSE ALDEH├ť├ťDR├ťHMAGA ├ťHENDID    
29.12 Aldeh├╝├╝did, millel on v├Ái ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi; aldeh├╝├╝dide ts├╝klilised pol├╝meerid; paraformaldeh├╝├╝did    
ats├╝klilised aldeh├╝├╝did, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi    
metanaal (formaldeh├╝├╝d) 2912 11 00  
etanaal (atseetaldeh├╝├╝d) 2912 12 00  
muud 2912 19 00  
ts├╝klilised aldeh├╝├╝did, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi    
bensaldeh├╝├╝d 2912 21 00  
muud 2912 29 00  
aldeh├╝├╝dalkoholid, aldeh├╝├╝deetrid, aldeh├╝├╝dfenoolid ja aldeh├╝├╝did, millel on ka muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi    
vanilliin (4-h├╝droks├╝-3-metoks├╝bensaldeh├╝├╝d) 2912 41 00  
et├╝├╝lvanilliin (3-etoks├╝-4-h├╝droks├╝bensaldeh├╝├╝d) 2912 42 00  
muud 2912 49 00  
aldeh├╝├╝dide ts├╝klilised pol├╝meerid 2912 50 00  
paraformaldeh├╝├╝d 2912 60 00  
29.13 Rubriigis┬á2912 nimetatud ainete halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid 2913 00 00  
VI. FUNKTSIONAALSE KETOONR├ťHMAGA ├ťHENDID JA FUNKTSIONAALSE KINOONR├ťHMAGA ├ťHENDID    
29.14 Ketoonid ja kinoonid, millel on v├Ái ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
ats├╝klilised ketoonid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi    
atsetoon 2914 11 00  
butanoon (met├╝├╝let├╝├╝lketoon) 2914 12 00  
4-met├╝├╝lpentaan-2-oon (met├╝├╝lisobut├╝├╝lketoon) 2914 13 00  
muud    
5-met├╝├╝lheksaan-2-oon 2914 19 10  
muud 2914 19 90  
ts├╝klaan-, ts├╝kleen- ja ts├╝kloterpeenketoonid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi    
ts├╝kloheksanoon ja met├╝├╝lts├╝kloheksanoonid 2914 22 00  
ionoonid ja met├╝├╝lionoonid 2914 23 00  
muud 2914 29 00  
aromaatsed ketoonid, millel ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi    
fen├╝├╝latsetoon (fen├╝├╝lpropaan-2-oon) 2914 31 00  
muud 2914 39 00  
ketoonalkoholid ja ketoonaldeh├╝├╝did    
4-h├╝droks├╝-4-met├╝├╝lpentaan-2-oon (diatsetoonalkohol) 2914 40 10  
muud 2914 40 90  
ketoonfenoolid ja ketoonid, millel on ka muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi 2914 50 00  
kinoonid    
antrakinoon 2914 61 00  
koens├╝├╝m Q10 (ubidekarenoon (INN)) 2914 62 00  
muud    
1,4-naftokinoon 2914 69 10  
muud 2914 69 80  
halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
kloordekoon (ISO) 2914 71 00  
muud 2914 79 00  
VII. KARBOKS├ť├ťLHAPPED, NENDE ANH├ťDRIIDID, HALOGENIIDID JA PEROKSIIDID NING VASTAVAD PEROKS├ťHAPPED, NENDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID    
29.15 K├╝llastunud ats├╝klilised monokarboks├╝├╝lhapped, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
sipelghape (metaanhape), selle soolad ja estrid    
sipelghape 2915 11 00  
sipelghappe soolad 2915 12 00  
sipelghappe estrid 2915 13 00  
├Ą├Ądikhape, selle soolad; atseetanh├╝driid    
├Ą├Ądikhape 2915 21 00  
atseetanh├╝driid 2915 24 00  
muud 2915 29 00  
├Ą├Ądikhappe estrid    
et├╝├╝latsetaat 2915 31 00  
vin├╝├╝latsetaat 2915 32 00  
n-but├╝├╝latsetaat 2915 33 00  
dinoseebatsetaat (ISO) 2915 36 00  
muud 2915 39 00  
mono-, di- ja trikloro├Ą├Ądikhape, nende soolad ja estrid 2915 40 00  
propioonhape, selle soolad ja estrid 2915 50 00  
butaanhapped ja pentaanhapped, nende soolad ja estrid    
butaanhapped, nende soolad ja estrid    
1-isoprop├╝├╝l-2,2-dimet├╝├╝ltrimet├╝leendiisobut├╝raat 2915 60 11  
muud 2915 60 19  
pentaanhapped, nende soolad ja estrid 2915 60 90  
palmithape ja stearhape, nende soolad ja estrid    
palmithape, selle soolad ja estrid 2915 70 40  
stearhape, selle soolad ja estrid 2915 70 50  
muud    
lauriinhape, selle soolad ja estrid 2915 90 30  
muud 2915 90 70  
29.16 K├╝llastumata ats├╝klilised monokarboks├╝├╝lhapped ja ts├╝klilised monokarboks├╝├╝lhapped, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
k├╝llastumata ats├╝klilised monokarboks├╝├╝lhapped, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed; nende derivaadid    
akr├╝├╝lhape (propeenhape) ja selle soolad 2916 11 00  
akr├╝├╝lhappe estrid 2916 12 00  
metakr├╝├╝lhape ja selle soolad 2916 13 00  
metakr├╝├╝lhappe estrid 2916 14 00  
olehape, linoolhape ja linoleenhape, nende soolad ja estrid 2916 15 00  
binapakr├╝├╝l (ISO) 2916 16 00  
muud    
undetseenhapped, nende soolad ja estrid 2916 19 10  
krootonhape 2916 19 40  
muud 2916 19 95  
├╝healuselised ts├╝klaan-, ts├╝kleen- ja ts├╝kloterpeenkarboks├╝├╝lhapped, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid 2916 20 00  
aromaatsed monokarboks├╝├╝lhapped, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed, nende derivaadid    
bensoehape, selle soolad ja estrid 2916 31 00  
benso├╝├╝lperoksiid ja benso├╝├╝lkloriid 2916 32 00  
fen├╝├╝l├Ą├Ądikhape ja selle soolad 2916 34 00  
muud    
fen├╝├╝l├Ą├Ądikhappe estrid 2916 39 10  
muud 2916 39 90  
29.17 Pol├╝karboks├╝├╝lhapped, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
ats├╝klilised pol├╝karboks├╝├╝lhapped, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed; nende derivaadid    
oblikhape, selle soolad ja estrid 2917 11 00  
adiphape, selle soolad ja estrid 2917 12 00  
aselahape ja sebatshape, nende soolad ja estrid    
sebatshape 2917 13 10  
muud 2917 13 90  
maleanh├╝driid 2917 14 00  
muud    
maloonhape, selle soolad ja estrid 2917 19 10  
etaan-1,2-dikarboks├╝├╝lhape ehk butaandihape (merevaikhape), mille biop├Áhine s├╝sinikusisaldus on 100┬á% massist 2917 19 20  
muud 2917 19 80  
mitmealuselised ts├╝klaan-, ts├╝kleen- ja ts├╝kloterpeenkarboks├╝├╝lhapped, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed, nende derivaadid 2917 20 00  
aromaatsed pol├╝karboks├╝├╝lhapped, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed; nende derivaadid    
diokt├╝├╝lortoftalaadid 2917 32 00  
dinon├╝├╝lortoftalaadid ja didets├╝├╝lortoftalaadid 2917 33 00  
muud ortoftaalhappe estrid 2917 34 00  
ftaalanh├╝driid 2917 35 00  
tereftaalhape ja selle soolad 2917 36 00  
dimet├╝├╝ltereftalaat 2917 37 00  
muud    
tetrabromoftaalhappe estrid ja tetrabromoftaalanh├╝driid; benseen-1,2,4-trikarboks├╝├╝lhape; isoftalo├╝├╝ldikloriid, mis sisaldab tereftalo├╝├╝ldikloriidi kuni 0,8┬á% massist; naftaleen-1,4,5,8-tetrakarboks├╝├╝lhape; tetrakloroftaalanh├╝driid; naatrium-3,5-bis(metoks├╝karbon├╝├╝l)benseensulfonaat 2917 39 20  
bis(2-et├╝├╝lheks├╝├╝l)benseen-1,4dikarboks├╝laat 2917 39 35 New  
muud 2917 39 85 New  
29.18 Karboks├╝├╝lhapped, millel on muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
karboks├╝├╝lhapped, millel on alkoholi funktsionaalr├╝hm, kuid ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi; nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed; nende derivaadid    
piimhape, selle soolad ja estrid 2918 11 00  
viinhape 2918 12 00  
viinhappe soolad ja estrid 2918 13 00  
sidrunhape 2918 14 00  
sidrunhappe soolad ja estrid 2918 15 00  
gl├╝koonhape, selle soolad ja estrid 2918 16 00  
2,2-difen├╝├╝l-2-h├╝droks├╝├Ą├Ądikhape (bensiilhape) 2918 17 00  
klorobens├╝laat (ISO) 2918 18 00  
muud    
koolhape ja 3-╬▒,12-╬▒-dih├╝droks├╝-5-╬▓-kolaan-24-karboks├╝├╝lhape (desoks├╝koolhape), nende soolad ja estrid 2918 19 30  
2,2-bis(h├╝droks├╝met├╝├╝l)propioonhape 2918 19 40  
muud 2918 19 98  
karboks├╝├╝lhapped, millel on fenooli funktsionaalr├╝hm, kuid ei ole muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi, nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed, nende derivaadid    
salits├╝├╝lhape ja selle soolad 2918 21 00  
o-atset├╝├╝lsalits├╝├╝lhape, selle soolad ja estrid 2918 22 00  
muud salits├╝├╝lhappe estrid, nende soolad 2918 23 00  
muud 2918 29 00  
karboks├╝├╝lhapped, millel on funktsionaalseid aldeh├╝├╝d- v├Ái ketoonr├╝hmi, kuid ei ole teisi hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi; nende anh├╝driidid, halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroks├╝happed, nende derivaadid 2918 30 00  
muud    
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorofenoks├╝├Ą├Ądikhape), selle soolad ja estrid 2918 91 00  
muud    
2,6-dimetoks├╝bensoehape; dikamba (ISO); naatriumfenoks├╝atsetaat 2918 99 40  
muud 2918 99 90  
VIII. ANORGAANILISTE METALLE MITTESISALDAVATE HAPETE ESTRID, SOOLAD NING HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- JA NITROSODERIVAADID    
29.19 Fosfor(V)hapete estrid ja soolad, sh laktofosfaadid; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
tris(2,3-dibromoprop├╝├╝l)fosfaat 2919 10 00  
muud 2919 90 00  
29.20 Muud anorgaaniliste, metalle mittesisaldavate hapete estrid (v.a vesinikhalogeniidide estrid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
tiofosfor(V)hapete estrid (fosfortioaadid) ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
paratioon (ISO) ja paratioon-met├╝├╝l (ISO) (met├╝├╝lparatioon) 2920 11 00  
muud 2920 19 00  
Fosfitestrid ja nende soolad; nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid    
dimet├╝├╝lfosfit 2920 21 00  
diet├╝├╝lfosfit 2920 22 00  
trimet├╝├╝lfosfit 2920 23 00  
triet├╝├╝lfosfit 2920 24 00  
muud 2920 29 00  
endosulfaan (ISO) 2920 30 00  
muud    
v├Ą├Ąvelhappe ja s├╝sihappe estrid, soolad ning halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid 2920 90 10  
muud 2920 90 70  
IX. L├äMMASTIKKU SISALDAVATE FUNKTSIONAALR├ťHMADEGA ├ťHENDID    
29.21 Funktsionaalse aminor├╝hmaga ├╝hendid    
ats├╝klilised monoamiinid ja nende derivaadid; nende soolad    
met├╝├╝lamiin, dimet├╝├╝lamiin ja trimet├╝├╝lamiin, nende soolad 2921 11 00 (KMA)
2-(N,N-dimet├╝├╝lamino)et├╝├╝lkloriidvesinikkloriid 2921 12 00  
2-(N,N-diet├╝├╝lamino)et├╝├╝lkloriidvesinikkloriid 2921 13 00  
2-(N,N-diisoprop├╝├╝lamino)et├╝├╝lkloriidvesinikkloriid 2921 14 00  
muud    
1,1,3,3-tetramet├╝├╝lbut├╝├╝lamiin 2921 19 40  
diet├╝├╝lamiin ja selle soolad 2921 19 50  
muud 2921 19 99  
ats├╝klilised pol├╝amiinid ja nende derivaadid; nende soolad    
et├╝leendiamiin ja selle soolad 2921 21 00  
heksamet├╝leendiamiin ja selle soolad 2921 22 00  
muud 2921 29 00  
ts├╝klaan-, ts├╝kleen- ja ts├╝kloterpeenmonoamiinid ja -pol├╝amiinid ning nende derivaadid; nende soolad    
ts├╝kloheks├╝├╝lamiin ja ts├╝kloheks├╝├╝ldimet├╝├╝lamiin, nende soolad 2921 30 10  
ts├╝kloheks-1,3-├╝leendiamiin (1,3-diaminots├╝kloheksaan) 2921 30 91  
muud 2921 30 99  
aromaatsed monoamiinid ja nende derivaadid; nende soolad    
aniliin ja selle soolad 2921 41 00  
aniliini derivaadid ja nende soolad 2921 42 00  
toluidiinid ja nende derivaadid; nende soolad 2921 43 00  
difen├╝├╝lamiin ja selle derivaadid; nende soolad 2921 44 00  
1-naft├╝├╝lamiin (╬▒-naft├╝├╝lamiin) ja 2-naft├╝├╝lamiin (╬▓-naft├╝├╝lamiin) ning nende derivaadid; nende soolad 2921 45 00  
amfetamiin (INN), bensfetamiin (INN), deksamfetamiin (INN), et├╝├╝lamfetamiin (INN), fenkamfamiin (INN), lefetamiin (INN), levamfetamiin (INN), mefenoreks (INN) ja fentermiin (INN); nende soolad 2921 46 00  
muud 2921 49 00  
aromaatsed pol├╝amiinid ja nende derivaadid; nende soolad    
o-, m- ja p-fen├╝leendiamiin ning diaminotolueenid ja nende derivaadid; nende soolad    
o-, m- ja p-fen├╝leendiamiin ja diaminotolueenid ning nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid; nende soolad    
m-fen├╝leendiamiin puhtusega v├Ąhemalt 99┬á% massist, mis sisaldab: - kuni 1┬á% massist vett, - kuni 200┬ámg/kg o-fen├╝leendiamiini ja - kuni 450┬ámg/kg p-fen├╝leendiamiini 2921 51 11  
muud 2921 51 19  
muud 2921 51 90  
muud    
m-fen├╝leenbis(met├╝├╝lamiin); 2,2ÔÇ▓-dikloro-4,4ÔÇ▓-met├╝leendianiliin; 4,4ÔÇ▓-bi-o-toluidiin; 1,8-naft├╝leendiamiin 2921 59 50  
muud 2921 59 90  
29.22 Amino├╝hendid, millel on hapnikku sisaldav funktsionaalr├╝hm    
aminoalkoholid (v.a need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi enam kui ├╝hest liigist) ning nende eetrid ja estrid; nende soolad    
monoetanoolamiin ja selle soolad 2922 11 00  
dietanoolamiin ja selle soolad 2922 12 00  
dekstropropoks├╝feen (INN) ja selle soolad 2922 14 00  
trietanoolamiin 2922 15 00  
dietanoolammooniumperfluorooktaansulfonaat 2922 16 00  
met├╝├╝ldietanoolamiin ja et├╝├╝ldietanoolamiin 2922 17 00  
2-(N,N-diisoprop├╝├╝lamino)etanool 2922 18 00  
muud 2922 19 00  
aminonaftoolid ja muud aminofenoolid (v.a need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi enam kui ├╝hest liigist) ning nende eetrid ja estrid; nende soolad    
aminoh├╝droks├╝naftaleensulfoonhapped ja nende soolad 2922 21 00  
muud 2922 29 00  
aminoaldeh├╝├╝did, aminoketoonid ja aminokinoonid (v.a need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi enam kui ├╝hest liigist) ning nende eetrid ja estrid; nende soolad    
amfepramoon (INN), metadoon (INN) ja normetadoon (INN); nende soolad 2922 31 00  
muud 2922 39 00  
aminohapped (v.a need, millel on hapnikku sisaldavaid funktsionaalr├╝hmi enam kui ├╝hest liigist) ja nende estrid; nende soolad    
l├╝siin ja selle estrid; nende soolad 2922 41 00  
glutamiinhape ja selle soolad 2922 42 00  
antraniilhape ja selle soolad 2922 43 00  
tilidiin (INN) ja selle soolad 2922 44 00  
muud    
╬▓-alaniin 2922 49 20  
muud 2922 49 85  
aminoalkoholfenoolid, aminohapefenoolid ja muud hapnikku sisaldavate funktsionaalr├╝hmadega amino├╝hendid 2922 50 00  
29.23 Kvaternaarsed ammooniumsoolad ja h├╝droksiidid; kindla v├Ái muutuva keemilise koostisega letsitiinid jm fosfoaminolipiidid    
koliin ja selle soolad 2923 10 00  
letsitiinid ja muud fosfoaminolipiidid 2923 20 00  
tetraet├╝├╝lammooniumperfluorooktaansulfonaat 2923 30 00  
didets├╝├╝ldimet├╝├╝lammooniumperfluorooktaansulfonaat 2923 40 00  
muud 2923 90 00  
29.24 Funktsionaalse karboks├╝amidor├╝hmaga ├╝hendid; funktsionaalse amidor├╝hmaga s├╝sihappe├╝hendid    
ats├╝klilised amiidid (sh ats├╝klilised karbamaadid) ja nende derivaadid; nende soolad    
meprobamaat (INN) 2924 11 00  
fluoroatseetamiid (ISO), monokrotofoss (ISO) ja fosfamidoon (ISO) 2924 12 00  
muud 2924 19 00  
ts├╝klilised amiidid (sh ts├╝klilised karbamaadid) ja nende derivaadid; nende soolad    
ureiinid ja nende derivaadid; nende soolad 2924 21 00  
2-atseetamidobensoehape (N-atset├╝├╝lantraniilhape) ja selle soolad 2924 23 00  
etinamaat (INN) 2924 24 00  
alakloor (ISO) 2924 25 00  
muud    
lidokaiin (INN) 2924 29 10  
muud 2924 29 70  
29.25 Funktsionaalse karboks├╝imidor├╝hmaga ├╝hendid (sh sahhariin ja selle soolad) ning funktsionaalse imidor├╝hmaga ├╝hendid    
imiidid ja nende derivaadid; nende soolad    
sahhariin ja selle soolad 2925 11 00  
glutetimiid (INN) 2925 12 00  
muud    
3,3ÔÇ▓,4,4ÔÇ▓,5,5ÔÇ▓,6,6ÔÇ▓-oktabromo-N,NÔÇ▓-et├╝leendiftaalimiid; N,NÔÇ▓-et├╝leenbis(4,5-dibromoheksah├╝dro-3,6-metanoftaalimiid) 2925 19 20  
muud 2925 19 95  
imiinid ja nende derivaadid; nende soolad    
kloordimeform (ISO) 2925 21 00  
muud 2925 29 00  
29.26 Funktsionaalse nitrilor├╝hmaga ├╝hendid    
akr├╝├╝lnitriil 2926 10 00  
1-ts├╝anoguanidiin (dits├╝aandiamiid) 2926 20 00  
fenproporeks (INN) ja selle soolad; metadooni (INN) s├╝nteesi vaheprodukt (4-ts├╝ano-2-dimet├╝├╝lamino-4,4-difen├╝├╝lbutaan) 2926 30 00  
alfa-fen├╝├╝latsetonitriil 2926 40 00  
muud    
isoftalonitriil 2926 90 20  
muud 2926 90 70  
29.27 Diaso-, aso- ja asoks├╝├╝hendid 2927 00 00  
29.28 H├╝drasiini ja h├╝droks├╝├╝lamiini orgaanilised derivaadid    
N,N-bis(2-metoks├╝et├╝├╝l)h├╝droks├╝├╝lamiin 2928 00 10  
muud 2928 00 90  
29.29 Muude l├Ąmmastikku sisaldavate funktsionaalr├╝hmadega ├╝hendid    
isots├╝anaadid 2929 10 00  
muud 2929 90 00  
X. METALL- JA MITTEMETALLORGAANILISED ├ťHENDID, HETEROTS├ťKLILISED ├ťHENDID, NUKLEIINHAPPED JA NENDE SOOLAD, SULFOONAMIIDID    
29.30 V├Ą├Ąvelorgaanilised ├╝hendid    
2-(N,N-dimet├╝├╝lamino)etaantiool 2930 10 00  
tiokarbamaadid ja ditiokarbamaadid 2930 20 00  
tiuraammono-, -di- ja -tetrasulfiidid 2930 30 00  
metioniin    
metioniin (INN) 2930 40 10  
muud 2930 40 90  
2-(N,N-diet├╝├╝lamino)etaantiool 2930 60 00  
bis(2-h├╝droks├╝et├╝├╝l)sulfiid (tiodigl├╝kool (INN)) 2930 70 00  
aldikarb (ISO), kaptafool (ISO) ja metamidofoss (ISO) 2930 80 00  
muud    
ts├╝steiin ja ts├╝stiin 2930 90 13  
ts├╝steiini v├Ái ts├╝stiini derivaadid 2930 90 16  
DL-2-h├╝droks├╝-4-(met├╝├╝ltio)v├Áihape 2930 90 30  
2,2ÔÇ▓-tiodiet├╝├╝lbis[3-(3,5-di-tert-but├╝├╝l-4-h├╝droks├╝fen├╝├╝l)propionaat] 2930 90 40  
isomeeride 4-met├╝├╝l-2,6-bis(met├╝├╝ltio)-m-fen├╝leendiamiini ja 2-met├╝├╝l-4,6-bis(met├╝├╝ltio)-m-fen├╝leendiamiini segu 2930 90 50  
muud 2930 90 98  
29.31 Muud elementorgaanilised ├╝hendid    
tetramet├╝├╝lplii ja tetraet├╝├╝lplii 2931 10 00  
tribut├╝├╝ltina ├╝hendid 2931 20 00  
halogeenimata fosfororgaanilised derivaadid    
dimet├╝├╝lmet├╝├╝lfosfonaat 2931 41 00  
dimet├╝├╝lprop├╝├╝lfosfonaat 2931 42 00  
diet├╝├╝let├╝├╝lfosfonaat 2931 43 00  
met├╝├╝lfosfoonhape 2931 44 00  
met├╝├╝lfosfoonhappe sool ja (aminoiminomet├╝├╝l)uurea (1: 1) 2931 45 00  
2,4,6-triprop├╝├╝l-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinaan-2,4,6-trioksiid 2931 46 00  
(5-et├╝├╝l-2-met├╝├╝l-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaan-5-├╝├╝l)met├╝├╝lmet├╝├╝lmet├╝├╝lfosfonaat 2931 47 00  
3,9-dimet├╝├╝l-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaan-3,9-dioksiid 2931 48 00  
muud    
naatrium 3-(trih├╝droks├╝sil├╝├╝l)prop├╝├╝lmet├╝├╝lfosfonaat 2931 49 10  
bis[(5-et├╝├╝l-2-met├╝├╝l-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaan-5-├╝├╝l)met├╝├╝l]met├╝├╝lfosfonaat 2931 49 20  
etidroonhape (INN) (1-h├╝droks├╝etaan-1,1-difosfoonhape) ja selle soolad 2931 49 30  
(nitrilotrimetaandi├╝├╝l)-tris(fosfoonhape), {etaan-1,2-di├╝├╝lbis[nitrilobis(met├╝leen)]}tetrakis(fosfoonhape), [(bis{2-[bis(fosfonomet├╝├╝l)amino]et├╝├╝l}amino)met├╝├╝l]fosfoonhape, {heksaan-1,6-di├╝├╝lbis[nitrilobis(met├╝leen)]}tetrakis(fosfoonhape), {[(2-h├╝droks├╝et├╝├╝l)imino]bis(met├╝leen)}bis(fosfoonhape), ja [(bis{6-[bis(fosfonomet├╝├╝l)amino]heks├╝├╝l}amino)met├╝├╝l]fosfoonhape; nende soolad 2931 49 40  
muud 2931 49 90  
halogeenitud fosfororgaanilised derivaadid    
met├╝├╝lfosfon├╝├╝ldikloriid 2931 51 00  
prop├╝├╝lfosfon├╝├╝ldikloriid 2931 52 00  
O-(3-kloroprop├╝├╝l)-O-[4-nitro-3-(trifluoromet├╝├╝l)fen├╝├╝l]met├╝├╝lfosfonotionaat 2931 53 00  
triklorofoon (ISO) 2931 54 00  
muud    
met├╝├╝lfosfon├╝├╝ldifluoriid (met├╝├╝lfosfoondifluoriid) 2931 59 10  
muud 2931 59 90  
muud 2931 90 00  
29.32 Heterots├╝klilised ├╝hendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale hapniku aatomi(te)    
kondenseerumata (h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata) furaaniringiga ├╝hendid    
tetrah├╝drofuraan 2932 11 00  
2-fur├╝├╝laldeh├╝├╝d (furfuraldeh├╝├╝d) 2932 12 00  
furfur├╝├╝lalkohol ja tetrah├╝drofurfur├╝├╝lalkohol 2932 13 00  
sukraloos 2932 14 00  
muud 2932 19 00  
laktoonid    
fenoolftaleiin; 1-h├╝droks├╝-4-[1-(4-h├╝droks├╝-3-metoks├╝karbon├╝├╝l-1-naft├╝├╝l)-3-okso-1H,3H-benso[de]isokromeen-1-├╝├╝l]-6-oktadets├╝├╝loks├╝-2-naftohape; 3ÔÇ▓-kloro-6ÔÇ▓-ts├╝kloheks├╝├╝laminospiro[isobensofuraan-1(3H),9ÔÇ▓-ksanteen]-3-oon; 6ÔÇ▓-(N-et├╝├╝l-p-toluidino)-2ÔÇ▓-met├╝├╝lspiro[isobensofuraan-1(3H),9ÔÇ▓-ksanteen]-3-oon; met├╝├╝l-6-dokos├╝├╝loks├╝-1-h├╝droks├╝-4-[1-(4-h├╝droks├╝-3-met├╝├╝l-1-fenantr├╝├╝l)-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]p├╝raan-1-├╝├╝l]naftaleen-2-karboks├╝laat 2932 20 10  
gamma-but├╝rolaktoon 2932 20 20  
muud 2932 20 90  
muud    
isosafrool 2932 91 00  
1-(1,3-bensodioksool-5-├╝├╝l)propaan-2-oon 2932 92 00  
piperonaal 2932 93 00  
safrool 2932 94 00  
tetrah├╝drokannabinoolid (k├Áik isomeerid) 2932 95 00  
karbofuraan (ISO) 2932 96 00  
muud 2932 99 00  
29.33 Heterots├╝klilised ├╝hendid, millel ei ole muid heteroaatomeid peale l├Ąmmastiku aatomi(te)    
kondenseerumata (h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata) p├╝rasooliringiga ├╝hendid    
fenasoon (antip├╝riin) ja selle derivaadid    
prop├╝fenasoon (INN) 2933 11 10  
muud 2933 11 90  
muud    
fen├╝├╝lbutasoon (INN) 2933 19 10  
muud 2933 19 90  
kondenseerumata (h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata) imidasooliringiga ├╝hendid    
h├╝dantoiin ja selle derivaadid 2933 21 00  
muud    
nafasoliinh├╝drokloriid (INNM) ja nafasoliinnitraat (INNM); fentolamiin (INN); tolasoliinh├╝drokloriid (INNM) 2933 29 10  
muud 2933 29 90  
kondenseerumata (h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata) p├╝ridiiniringiga ├╝hendid    
p├╝ridiin ja selle soolad 2933 31 00  
piperidiin ja selle soolad 2933 32 00  
alfentaniil (INN), aniileridiin (INN), besitramiid (INN), broomasepaam (INN), karfentaniil (INN), difenoksiin (INN), difenoks├╝laat (INN), dipipanoon (INN), fentan├╝├╝l (INN), ketobemidoon (INN), met├╝├╝lfenidaat (INN), pentasotsiin (INN), petidiin (INN), petidiini s├╝nteesi vaheprodukt A, fents├╝klidiin (INN) (PCP), fenoperidiin (INN), pipradrool (INN), piritramiid (INN), propiraam (INN), reminfentaniil (INN) ja trimeperidiin (INN); nende soolad 2933 33 00  
muud fentan├╝├╝lid ja nende derivaadid 2933 34 00  
3-kinoklidinool 2933 35 00  
4-anilino-N-fenet├╝├╝lpiperidiin (ANPP) 2933 36 00  
N-fenet├╝├╝l-4-piperidoon (NPP) 2933 37 00  
muud    
iproniasiid (INN); ketobemidoonh├╝drokloriid (INNM); p├╝ridostigmiinbromiid (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-tetraklorop├╝ridiin 2933 39 20  
3,6-diklorop├╝ridiin-2-karboks├╝├╝lhape 2933 39 25  
2-h├╝droks├╝et├╝├╝lammoonium-3,6-diklorop├╝ridiin-2-karboks├╝laat 2933 39 35  
2-butoks├╝et├╝├╝l(3,5,6-trikloro-2-p├╝rid├╝├╝loks├╝)atsetaat 2933 39 40  
3,5-dikloro-2,4,6-trifluorop├╝ridiin 2933 39 45  
fluoroks├╝p├╝r (ISO), met├╝├╝lester 2933 39 50  
4-met├╝├╝lp├╝ridiin 2933 39 55  
muud 2933 39 99  
h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata kinoliini- v├Ái isokinoliiniringiga ├╝hendid, milles ei ole muid kondenseerunud ts├╝kleid    
levorfanool (INN) ja selle soolad 2933 41 00  
muud    
kinoliini halogeenderivaadid; kinoliinkarboks├╝├╝lhappe derivaadid 2933 49 10  
dextrometorpaan (INN) ja selle derivaadid 2933 49 30  
muud 2933 49 90  
h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata p├╝rimidiiniringiga v├Ái piperasiiniringiga ├╝hendid    
malon├╝├╝luurea (barbituurhape) ja selle soolad 2933 52 00  
allobarbitaal (INN), amobarbitaal (INN), barbitaal (INN), butalbitaal (INN), butobarbitaal, ts├╝klobarbitaal (INN), met├╝├╝lfenobarbitaal (INN), pentobarbitaal (INN), fenobarbitaal (INN), sekbutabarbitaal (INN), sekobarbitaal (INN) ja vin├╝├╝lbitaal (INN); nende soolad    
fenobarbitaal (INN) ja barbitaal (INN), nende soolad 2933 53 10  
muud 2933 53 90  
muud malon├╝├╝luurea (barbituurhappe) derivaadid; nende soolad 2933 54 00  
loprazolaam (INN), meklokvaloon (INN), metakvaloon (INN) ja sipeprool (INN); nende soolad 2933 55 00  
muud    
diasinoon (ISO) 2933 59 10  
1,4-diasabits├╝klo[2.2.2]oktaan (triet├╝leendiamiin) 2933 59 20  
muud 2933 59 95  
kondenseerumata (h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata) triasiiniringiga ├╝hendid    
melamiin 2933 61 00  
muud    
atrasiin (ISO); propasiin (ISO); simasiin (ISO); heksah├╝dro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triasiin (heksogeen, trimet├╝leentrinitramiin) 2933 69 10  
meteenamiin (INN) (heksamet├╝leentetraamiin); 2,6-di-tert-but├╝├╝l-4-[4,6-bis(okt├╝├╝ltio)-1,3,5-triasiin-2-├╝├╝lamino]fenool 2933 69 40  
muud 2933 69 80  
laktaamid    
6-heksaanlaktaam (╬Á-kaprolaktaam) 2933 71 00  
klobasaam (INN) ja met├╝pr├╝loon (INN) 2933 72 00  
muud laktaamid 2933 79 00  
muud    
alprasolaam (INN), kamasepaam (INN), kloordiasepoksiid (INN), klonasepaam (INN), klorasepaat, delorasepaam (INN), diasepaam (INN), estasolaam (INN), et├╝├╝lloflasepaat (INN), fludiasepaam (INN), flunitrasepaam (INN), flurasepaam (INN), halasepaam (INN), lorasepaam (INN), lormetasepaam (INN), masindool (INN), medasepaam (INN), midasolaam (INN), nimetasepaam (INN), nitrasepaam (INN), nordasepaam (INN), oksasepaam (INN), pinasepaam (INN), prasepaam (INN), p├╝rovaleroon (INN), temasepaam (INN), tetrasepaam (INN) ja triasolaam (INN); nende soolad    
kloordiasepoksiid (INN) 2933 91 10  
muud 2933 91 90  
met├╝├╝lasiinfoss┬á(ISO) 2933 92 00  
muud    
indool, 3-met├╝├╝lindool (skatool), 6-all├╝├╝l-6,7-dih├╝dro-5H-dibens[c,e]asepiin (asapetiin), fenindamiin (INN) ja nende soolad; imipramiinh├╝drokloriid (INNM) 2933 99 20  
2,4-di-tert-but├╝├╝l-6-(5-klorobensotriasool-2-├╝├╝l)fenool 2933 99 50  
muud 2933 99 80  
29.34 Kindla v├Ái muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterots├╝klilised ├╝hendid    
kondenseerumata (h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata) tiasooliringiga ├╝hendid 2934 10 00  
h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata bensotiasooliringiga ├╝hendid, milles ei ole muid kondenseerunud ts├╝kleid    
di(bensotiasool-2-├╝├╝l)disulfiid; bensotiasool-2-tiool (merkaptobensotiasool) ja selle soolad 2934 20 20  
muud 2934 20 80  
h├╝drogeenitud v├Ái h├╝drogeenimata fenotiasiiniringiga ├╝hendid, milles ei ole muid kondenseerunud ts├╝kleid    
tiet├╝├╝lperasiin (INN); tioridasiin (INN) ja selle soolad 2934 30 10  
muud 2934 30 90  
muud    
aminoreks (INN), brotisolaam (INN), klotiasepaam (INN), kloksasolaam (INN), dekstromoramiid (INN), haloksasolaam (INN), ketasolaam (INN), mesokarb (INN), oksasolaam (INN), pemoliin (INN), fendimetrasiin (INN), fenmetrasiin (INN) ja sufentaniil (INN); nende soolad 2934 91 00  
muud fentan├╝├╝lid ja nende derivaadid 2934 92 00  
muud    
kloroprotikseen (INN); tenalidiin (INN) ning selle tartraadid ja maleaadid; furasolidoon (INN); 7-aminokefalosporaanhape; (6R,7R)-3-atsetoks├╝met├╝├╝l-7-[(R)-2-form├╝├╝loks├╝-2-fen├╝├╝latsetamido]-8-okso-5-tia-1-asabits├╝klo[4.2.0]okt-2-een-2-karboks├╝├╝lhappe soolad ja estrid; 1-[2-(1,3-dioksan-2-├╝├╝l)et├╝├╝l]-2-met├╝├╝lp├╝ridiiniumbromiid 2934 99 60  
muud 2934 99 90  
29.35 Sulfoonamiidid    
N-met├╝├╝lperfluorooktaansulfoonamiid 2935 10 00  
N-et├╝├╝lperfluorooktaansulfoonamiid 2935 20 00  
N-et├╝├╝l-N-(2-h├╝droks├╝et├╝├╝l)perfluorooktaansulfoonamiid 2935 30 00  
N-(2-h├╝droks├╝et├╝├╝l)-N-met├╝├╝lperfluorooktaansulfoonamiid 2935 40 00  
muud perfluorooktaansulfoonamiidid 2935 50 00  
muud    
3-{1-[7-(heksadets├╝├╝lsulfon├╝├╝lamino)-1H-indool-3-├╝├╝l]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]p├╝raan-1-├╝├╝l}-N,N-dimet├╝├╝l-1H-indool-7-sulfoonamiid; metosulaam (ISO) 2935 90 30  
muud 2935 90 90  
XI. PROVITAMIINID, VITAMIINID JA HORMOONID    
29.36 Looduslikud v├Ái s├╝nteetilised provitamiinid ja vitamiinid (k.a looduslikud kontsentraadid) ning nendest saadud eesk├Ątt vitamiinidena kasutatavad derivaadid; nende ainete segud, k.a lahused mis tahes lahustites    
vitamiinid ja nende derivaadid, segamata    
A-vitamiinid ja nende derivaadid 2936 21 00  
B1-vitamiin ja selle derivaadid 2936 22 00  
B2-vitamiin ja selle derivaadid 2936 23 00  
D-pantoteenhape v├Ái DL-pantoteenhape (vitamiin B5) ning nende derivaadid 2936 24 00  
B6-vitamiin ja selle derivaadid 2936 25 00  
B12-vitamiin ja selle derivaadid 2936 26 00  
C-vitamiin ja selle derivaadid 2936 27 00  
E-vitamiin ja selle derivaadid 2936 28 00  
muud vitamiinid ja nende derivaadid 2936 29 00  
muud (sh looduslikud kontsentraadid) 2936 90 00  
29.37 Hormoonid, prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, looduslikud v├Ái s├╝nteetilised; nende derivaadid ja struktuurianaloogid, k.a modifitseeritud ahelaga pol├╝peptiidid, mida kasutatakse eesk├Ątt hormoonidena    
pol├╝peptiid-, valk- ja gl├╝koproteiinhormoonid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid    
somatotropiin, selle derivaadid ja struktuurianaloogid 2937 11 00 (GRM)
insuliin ja selle soolad 2937 12 00 (GRM)
muud 2937 19 00 (GRM)
steroidhormoonid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid    
kortisoon, h├╝drokortisoon, prednisoon (deh├╝drokortisoon) ja prednisoloon (deh├╝droh├╝drokortisoon) 2937 21 00 (GRM)
kortikosteroidhormoonide halogeenderivaadid 2937 22 00 (GRM)
├Âstrogeenid ja progestageenid 2937 23 00 (GRM)
muud 2937 29 00 (GRM)
prostaglandiinid, tromboksaanid ja leukotrieenid, nende derivaadid ja struktuurianaloogid 2937 50 00 (GRM)
muud 2937 90 00 (GRM)
XII. LOODUSLIKUD JA S├ťNTEETILISED GL├ťKOSIIDID JA ALKALOIDID, NENDE SOOLAD, EETRID, ESTRID JM DERIVAADID    
29.38 Gl├╝kosiidid (looduslikud v├Ái s├╝nteetilised), nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid    
rutosiid (rutiin) ja selle derivaadid 2938 10 00  
muud    
digitaalise gl├╝kosiidid 2938 90 10  
gl├╝ts├╝rrishape ja gl├╝tsirrisaadid 2938 90 30  
muud 2938 90 90  
29.39 Looduslikud v├Ái s├╝nteesitud alkaloidid, nende soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid    
oopiumi alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad    
unimaguna p├Áhu kontsentraadid; buprenorfiin (INN), kodeiin, dih├╝drokodeiin (INN), et├╝├╝lmorfiin, etorfiin (INN), heroiin, h├╝drokodoon (INN), h├╝dromorfoon (INN), morfiin, nikomorfiin (INN), oks├╝kodoon (INN), oks├╝morfoon (INN), folkodiin (INN), tebakoon (INN) ja tebaiin; nende soolad 2939 11 00  
muud 2939 19 00  
kiinakoore alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad 2939 20 00  
kofeiin ja selle soolad 2939 30 00  
efedra alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad    
efedriin ja selle soolad 2939 41 00  
pseudoefedriin (INN) ja selle soolad 2939 42 00  
katiin (INN) ja selle soolad 2939 43 00  
norefedriin ja selle soolad 2939 44 00  
levometamfetamiin, metamfetamiin (INN), ratseemiline metamfetamiin ja nende soolad 2939 45 00  
muud 2939 49 00  
teof├╝lliin ja aminof├╝lliin (teof├╝lliinet├╝leendiamiin) ning nende derivaadid; nende soolad    
fenet├╝lliin (INN) ja selle soolad 2939 51 00  
muud 2939 59 00  
hariliku tungaltera alkaloidid ja nende derivaadid; nende soolad    
ergometriin (INN) ja selle soolad 2939 61 00  
ergotamiin (INN) ja selle soolad 2939 62 00  
l├╝sergiinhape ja selle soolad 2939 63 00  
muud 2939 69 00  
muud, taimset p├Ąritolu    
kokaiin, ekgoniin; nende soolad, estrid ja muud derivaadid 2939 72 00  
muud    
nikotiin ja selle soolad, eetrid, estrid ja muud derivaadid 2939 79 10  
muud 2939 79 90  
muud 2939 80 00  
XIII. MUUD ORGAANILISED ├ťHENDID    
29.40 Keemiliselt puhtad suhkrud, v.a sahharoos, laktoos, maltoos, gl├╝koos ja fruktoos; suhkrute eetrid, atsetaalid ja estrid ning nende soolad (v.a rubriikide┬á2937, 2938 ja 2939 tooted) 2940 00 00  
29.41 Antibiootikumid    
penitsilliinid ja nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaadid; nende soolad 2941 10 00  
streptom├╝tsiinid ja nende derivaadid; nende soolad    
dih├╝drostreptom├╝tsiin, selle soolad, estrid ja h├╝draadid 2941 20 30  
muud 2941 20 80  
tetrats├╝kliinid ja nende derivaadid; nende soolad 2941 30 00  
klooramfenikool ja selle derivaadid; nende soolad 2941 40 00  
er├╝trom├╝tsiin ja selle derivaadid; nende soolad 2941 50 00  
muud 2941 90 00  
29.42 Muud orgaanilised kemikaalid 2942 00 00  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.