CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - ET 31

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 30
FARMAATSIATOOTED

30.01 Organoteraapias kasutatavad kuivatatud näärmed ja muud organid (pulbrina või pulbristamata); organoteraapias kasutatavad näärmete, muude organite ja nende nõrede ekstraktid; hepariin ja selle soolad; ravis ja profĂĽlaktikas kasutatavad mujal nimetamata inim- või loomorganismist pärinevad ained    
näärmete, muude organite või nende nõrede ekstraktid    
inimeselt pärinevad 3001 20 10  
muud 3001 20 90  
muud    
inimeselt pärinevad 3001 90 20  
muud    
hepariin ja selle soolad 3001 90 91  
muud 3001 90 98  
30.02 Inimveri; ravi, profĂĽlaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri; antiseerumid jm verefraktsioonid ning immunoloogilised tooted, modifitseeritud või mitte, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.a pärmid) jms tooted; rakukultuurid, modifitseeritud või mitte    
antiseerumid jm verefraktsioonid ning immunoloogilised tooted, modifitseeritud või mitte, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil    
antiseerumid ja muud verefraktsioonid 3002 12 00  
immunoloogilised tooted, segamata, valmismõõdetud doosidesse jaotamata või jaemĂĽĂĽgiks mittesobivas vormis või jaemĂĽĂĽgiks pakendamata 3002 13 00  
immunoloogilised tooted, segatud, valmismõõdetud doosidesse jaotamata või jaemĂĽĂĽgiks mittesobivas vormis või jaemĂĽĂĽgiks pakendamata 3002 14 00  
immunoloogilised tooted, valmismõõdetud doosidesse jaotatud või jaemĂĽĂĽgiks sobivas vormis või jaemĂĽĂĽgiks pakendatud 3002 15 00  
vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide kultuurid (v.a pärmid) jms tooted    
inimmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid    
SARS-haiguste perekonda kuuluvate koroonaviiruste (SARS-CoV liigid) vastased vaktsiinid 3002 41 10 (PCE)
muud 3002 41 90  
veterinaarmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid 3002 42 00  
muud 3002 49 00  
rakukultuurid, modifitseeritud või mitte    
rakuteraapiatooted 3002 51 00  
muud 3002 59 00  
muud    
inimveri 3002 90 10  
ravi, profĂĽlaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri 3002 90 30  
30.03 Ravis või profĂĽlaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid), kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemĂĽĂĽgiks pakendamata    
sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaate, streptomĂĽtsiine või nende derivaate 3003 10 00  
muud, sisaldavad antibiootikume 3003 20 00  
muud, sisaldavad hormoone või muid rubriigi 2937 tooteid    
sisaldavad insuliini 3003 31 00  
muud 3003 39 00  
muud, sisaldavad alkaloide või nende derivaate    
sisaldavad efedriini või selle sooli 3003 41 00  
sisaldavad pseudoefedriini (INN) või selle sooli 3003 42 00  
sisaldavad norefedriini või selle sooli 3003 43 00  
muud 3003 49 00  
muud, sisaldavad käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 2 kirjeldatud malaariavastaseid toimeaineid 3003 60 00  
muud 3003 90 00  
30.04 Ravis või profĂĽlaktikas kasutatavad segatud või segamata ravimid, mis koosnevad segatud või segamata toodetest, väljamõõdetud doosidena (k.a transdermaalse manustamise sĂĽsteemi abil kasutatavad doosid) või jaemĂĽĂĽgipakendis (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 tooted)    
sisaldavad penitsilliine, nende penitsillaanhappestruktuuriga derivaate, streptomĂĽtsiine või nende derivaate 3004 10 00  
muud, sisaldavad antibiootikume 3004 20 00  
muud, sisaldavad hormoone või muid rubriigi 2937 tooteid    
sisaldavad insuliini 3004 31 00  
sisaldavad kortikosteroidhormoone, nende derivaate või struktuuianalooge 3004 32 00  
muud 3004 39 00  
muud, sisaldavad alkaloide või nende derivaate    
sisaldavad efedriini või selle sooli 3004 41 00  
sisaldavad pseudoefedriini (INN) või selle sooli 3004 42 00  
sisaldavad norefedriini või selle sooli 3004 43 00  
muud 3004 49 00  
muud, sisaldavad vitamiine või muid rubriigi 2936 tooteid 3004 50 00  
muud, sisaldavad käesoleva grupi alamrubriigi märkuses 2 kirjeldatud malaariavastaseid toimeaineid 3004 60 00  
muud 3004 90 00  
30.05 Vatt, marli, sidumismaterjalid jms tooted (näiteks haavasidemed, kleepplaastrid, mähised), ravimitega immutatud või kaetud või jaemĂĽĂĽgivormis või -pakendis, mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias    
kleepplaastrid jm adhesiivkihiga tooted 3005 10 00  
muud    
vatt ja vatitooted 3005 90 10  
muud    
tekstiilmaterjalist    
marli ja marlitooted 3005 90 31  
muud 3005 90 50  
muud 3005 90 99  
30.06 Käesoleva grupi märkuses 4 loetletud farmaatsiatooted    
steriilne kirurgiline kätgut jms steriilsed õmblusmaterjalid (sh kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed imenduvad niidid) ja steriilsed koeadhesiivsed haavasulgemisvahendid; steriilne laminaaria ja laminaariatampoonid; kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed imenduvad veretõkestid; kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad, imenduvad    
steriilne kirurgiline kätgut 3006 10 10  
kirurgias või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad, imenduvad 3006 10 30  
muud 3006 10 90  
kontrastained röntgenoloogilisteks uuringuteks; patsiendile manustatavad diagnostilised reaktiivid 3006 30 00  
hambatsemendid jm hambatäidised; tsemendid luude taastamiseks 3006 40 00  
esmaabipakid ja -komplektid 3006 50 00  
hormoonidel, muudel rubriigi 2937 toodetel või spermitsiididel põhinevad keemilised rasestumisvastased vahendid 3006 60 00  
geelpreparaadid, mis on mõeldud kasutamiseks inim- või veterinaarmeditsiinis kehaosade libestamiseks kirurgilistel operatsioonidel ja läbivaatustel või keha ja meditsiiniseadme kontaktainena 3006 70 00  
muud    
stoomi korral kasutatavad vahendid 3006 91 00  
ravimijäätmed 3006 92 00  
platseebod ja pimekatsete (või topeltpimekatsete) kliiniliste uuringute komplektid kasutamiseks tunnustatud kliinilistes uuringutes, väljamõõdetud doosides 3006 93 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.