CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - ET 32

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 31
VĂ„ETISED

31.01 Loomsed ja taimsed väetised (kokkusegatud või segamata, keemiliselt töödeldud või töötlemata); loomsete või taimsete saaduste kokkusegamise või keemilise töötlemise abil valmistatud väetised 3101 00 00  
31.02 Mineraalsed ja keemilised lämmastikväetised    
uurea, vesilahusena või mitte    
uurea lämmastikusisaldusega üle 45 % kuiva veevaba toote massist 3102 10 10 (KNI)
muud 3102 10 90 (KNI)
ammooniumsulfaat; ammooniumsulfaat ja ammooniumnitraat kaksiksoolana ja nende ainete segud    
ammooniumsulfaat 3102 21 00 (KNI)
muud 3102 29 00 (KNI)
ammooniumnitraat (vesilahusena või mitte)    
vesilahusena 3102 30 10 (KNI)
muud 3102 30 90 (KNI)
ammooniumnitraadi segud kaltsiumkarbonaadiga või muude anorgaaniliste ainetega, mis ei ole väetised    
lämmastikusisaldusega kuni 28 % massist 3102 40 10 (KNI)
lämmastikusisaldusega üle 28 % massist 3102 40 90 (KNI)
naatriumnitraat 3102 50 00 (KNI)
kaltsiumnitraat ja ammooniumnitraat kaksiksoolana ja nende ainete segud 3102 60 00 (KNI)
ammooniumnitraadi ja uurea segud vesilahusena või ammoniaagilahusena 3102 80 00 (KNI)
muud, sh eelmistes alamrubriikides nimetamata segud 3102 90 00 (KNI)
31.03 Mineraalsed ja keemilised fosforväetised    
superfosfaadid    
sisaldavad 35 % massist või rohkem difosforpentaoksiidi (P2O5) 3103 11 00 (KPP)
muud 3103 19 00 (KPP)
muud 3103 90 00 (KPP)
31.04 Mineraalsed ja keemilised kaaliumväetised    
kaaliumkloriid    
kaaliumisisaldusega kuni 40 % kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le 3104 20 10 (KPO)
kaaliumisisaldusega üle 40 %, kuid mitte üle 62 % kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le 3104 20 50 (KPO)
kaaliumisisaldusega üle 62 % kuiva veevaba toote massist arvestatuna K2O-le 3104 20 90 (KPO)
kaaliumsulfaat 3104 30 00 (KPO)
muud 3104 90 00 (KPO)
31.05 Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toiteelementidest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; käesoleva grupi kaubad tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg    
käesoleva grupi kaubad tablettidena vms kujul või pakendis brutomassiga kuni 10 kg 3105 10 00  
mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kolme toiteelementi: lämmastikku, fosforit ja kaaliumi    
lämmastikusisaldusega ĂĽle 10 % kuiva veevaba toote massist 3105 20 10  
muud 3105 20 90  
diammooniumvesinikortofosfaat (diammooniumfosfaat) 3105 30 00  
ammooniumdivesinikortofosfaat (monoammooniumfosfaat) ja selle segud diammooniumvesinikortofosfaadiga (diammooniumfosfaadiga) 3105 40 00  
muud mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: lämmastikku ja fosforit    
sisaldavad nitraate ja fosfaate 3105 51 00  
muud 3105 59 00  
mineraal- ja keemilised väetised, mis sisaldavad kahte toiteelementi: fosforit ja kaaliumi 3105 60 00  
muud    
lämmastikusisaldusega ĂĽle 10 % kuiva veevaba toote massist 3105 90 20  
muud 3105 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.