CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - ET 50

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 49
RAAMATUD, AJALEHED, PILDID JM TRĂśKITOOTED; KĂ„SIKIRJAD, MASINAKIRJATEKSTID NING PLAANID JA JOONISED

49.01 Raamatud, brošüürid, infolehed jms trĂĽkised, köidetud või eraldi poognatena    
poognatena, volditud või voltimata 4901 10 00  
muud    
sõnaraamatud ja entsĂĽklopeediad ning nende sarjadena ilmuvad osad 4901 91 00  
muud 4901 99 00  
49.02 Ajalehed, ajakirjad ning perioodikaväljaanded, illustreeritud või illustreerimata, reklaammaterjalidega või ilma    
vähemalt neli korda nädalas ilmuvad 4902 10 00  
muud 4902 90 00  
49.03 Laste pildiraamatud, joonistus- ja värvimisalbumid 4903 00 00  
49.04 Noodid, trĂĽkitud või käsikirjas, kokkuköidetud või köitmata, illustreeritud või illustreerimata 4904 00 00  
49.05 TrĂĽkitud geograafilised, hĂĽdrograafilised jms kaardid, k.a atlased, seinakaardid, topograafilised kaardid ja gloobused    
raamatutena 4905 20 00  
muud 4905 90 00  
49.06 Arhitektuursed, tehnilised, tööstusotstarbelised, reklaamiotstarbelised, topograafilised jms plaanid ja joonised käsitsi valmistatud originaalidena; käsitsi kirjutatud tekstid; fotoreproduktsioonid valgustundlikul paberil ja läbi kopeerpaberi saadud koopiad eelnimetatutest 4906 00 00  
49.07 Kustutamata postmargid, maksumärgid jms margid jooksvast või uuest väljalaskest riigis, kus need omavad või hakkavad omama tunnustatud nominaalväärtust; tempelpaber; pangatähed; tšekiformularid; aktsiad, obligatsioonid jms väärtpaberid    
postmargid, maksumärgid jms margid 4907 00 10  
pangatähed 4907 00 30  
muud 4907 00 90  
49.08 Ăślekandelehed (vesipildid)    
klaasistuvad ĂĽlekandelehed (vesipildid) 4908 10 00  
muud 4908 90 00  
49.09 TrĂĽkitud või illustreeritud postkaardid; trĂĽkitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid, illustreeritud või illustreerimata, ĂĽmbriku või kaunistustega või ilma 4909 00 00  
49.10 Mitmesugused trĂĽkikalendrid, sh rebitavate lehtedega 4910 00 00  
49.11 Muud trĂĽkised (sh trĂĽkitud pildid ning fotod)    
ärireklaam, kaubakataloogid jms    
kaubakataloogid 4911 10 10  
muud 4911 10 90  
muud    
pildid, graafilised lehed ja fotod 4911 91 00  
muud 4911 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.