CN8 / NC8 - 2023 49 CN8 / NC8 - 2023 - ET 51

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 50
SIID

50.01 Lahtihaspeldamiseks sobivad siidiussikookonid 5001 00 00  
50.02 Toorsiid (nullkeeruga) 5002 00 00  
50.03 Siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed) 5003 00 00  
50.04 Siidlõng (v.a siidijääkidest kedratud lõng), jaemĂĽĂĽgiks pakendamata    
pleegitamata, keedetud või pleegitatud 5004 00 10  
muud 5004 00 90  
50.05 Siidijääkidest kedratud lõng, jaemĂĽĂĽgiks pakendamata    
pleegitamata, keedetud või pleegitatud 5005 00 10  
muud 5005 00 90  
50.06 Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng, jaemĂĽĂĽgiks pakendatud; jämesiid    
siidlõng 5006 00 10  
siidikraasmetest ja muudest siidijääkidest kedratud lõng; jämesiid 5006 00 90  
50.07 Siidriie või siidijääkidest riie    
siidikraasmetest riie 5007 10 00 (MTK)
muu riie, mis sisaldab vähemalt 85 % massist siidi või siidijääke (v.a siidikraasmeid)    
kreppriie    
pleegitamata, keedetud või pleegitatud 5007 20 11 (MTK)
muud 5007 20 19 (MTK)
eponĹľ, habutai, honan, šantung, kora jms Kaug-Ida täissiidriie (segamata siidikraasmete, muude siidijääkide või muude tekstiilmaterjalidega)    
labasekoeline, pleegitamata või keedetud, muul viisil töötlemata 5007 20 21 (MTK)
muud    
labasekoeline 5007 20 31 (MTK)
muud 5007 20 39 (MTK)
muud    
läbipaistev riie (ažuurne riie) 5007 20 41 (MTK)
muud    
pleegitamata, keedetud või pleegitatud 5007 20 51 (MTK)
värvitud 5007 20 59 (MTK)
kirjukoeline    
laiusega üle 57 cm, kuid mitte üle 75 cm 5007 20 61 (MTK)
muud 5007 20 69 (MTK)
trĂĽkitud 5007 20 71 (MTK)
muu riie    
pleegitamata, keedetud või pleegitatud 5007 90 10 (MTK)
värvitud 5007 90 30 (MTK)
kirjukoeline 5007 90 50 (MTK)
trĂĽkitud 5007 90 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.