CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - ET 57

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 56
VATT, VILT JA LAUSRIIE; ERILĂ•NGAD; NĂ–Ă–RID, PAELAD, KĂ–IED JA TROSSID NING TOOTED NENDEST

56.01 Tekstiilvatt ja tooted sellest, kuni 5 mm pikkusega tekstiilkiud (flokk), tekstiilitolm ja -ebemed    
tekstiilvatt ja tooted sellest    
puuvillased    
hĂĽgroskoopsed 5601 21 10  
muud 5601 21 90  
keemilistest kiududest    
rullides diameetriga kuni 8 mm 5601 22 10  
muud 5601 22 90  
muud 5601 29 00  
flokk, tolm, ebemed 5601 30 00  
56.02 Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte    
nõeltöödeldud või läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt    
impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata    
nõeltöödeldud vilt    
dĹľuudist või muudest rubriigi  5303 niinekiududest 5602 10 11  
muust tekstiilmaterjalist 5602 10 19  
läbiõmblemismeetodil (silmkudumis-õmblemismeetodil) valmistatud vilt    
lamba- või muude loomade villast 5602 10 31  
muust tekstiilmaterjalist 5602 10 38  
impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud 5602 10 90  
muu vilt, impregneerimata, pealistamata, katmata ja lamineerimata    
lamba- või muude loomade villast 5602 21 00  
muust tekstiilmaterjalist 5602 29 00  
muud 5602 90 00  
56.03 Lausriie, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või mitte    
keemilistest kiududest    
pindtihedusega kuni 25 g/m²    
pealistatud või kaetud 5603 11 10  
muud 5603 11 90  
pindtihedusega ĂĽle 25 g/m², kuid mitte ĂĽle 70 g/m²    
pealistatud või kaetud 5603 12 10  
muud 5603 12 90  
pindtihedusega ĂĽle 70 g/m², kuid mitte ĂĽle 150 g/m²    
pealistatud või kaetud 5603 13 10  
muud 5603 13 90  
pindtihedusega ĂĽle 150 g/m²    
pealistatud või kaetud 5603 14 10  
muud 5603 14 90  
muud    
pindtihedusega kuni 25 g/m²    
pealistatud või kaetud 5603 91 10  
muud 5603 91 90  
pindtihedusega ĂĽle 25 g/m², kuid mitte ĂĽle 70 g/m²    
pealistatud või kaetud 5603 92 10  
muud 5603 92 90  
pindtihedusega ĂĽle 70 g/m², kuid mitte ĂĽle 150 g/m²    
pealistatud või kaetud 5603 93 10  
muud 5603 93 90  
pindtihedusega ĂĽle 150 g/m²    
pealistatud või kaetud 5603 94 10  
muud 5603 94 90  
56.04 Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael; tekstiillõng ning rubriigi 5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ĂĽmbritsetud kummi või plastiga    
tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael 5604 10 00  
muud    
eriti tugev lõng polĂĽester-, nailon- või teistest polĂĽamiidkiududest või viskooskiust, impregneeritud või pealistatud kummi või plastiga 5604 90 10  
muud 5604 90 90  
56.05 Metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi, -riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms 5605 00 00  
56.06 Mähitud lõng; rubriigi 5404 või 5405 mähitud ribad jms (v.a rubriiki 5605 kuuluv lõng ja mähitud lõng hobusejõhvist); šenill-lõng (k.a šenill-lõng flokist); bukleelõng    
bukleelõng 5606 00 10  
muud    
mähitud lõng 5606 00 91  
muud 5606 00 99  
56.07 Nöörid, paelad, köied ja trossid, põimitud või punutud või mitte, ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või ĂĽmbritsetud kummi või plastiga või mitte    
sisalist või muudest perekond Agave taimede kiududest    
sidumis- või pakkenöör 5607 21 00  
muud 5607 29 00  
polĂĽetĂĽleenist või polĂĽpropĂĽleenist    
sidumis- või pakkenöör 5607 41 00  
muud    
joontihedusega ĂĽle 50000 detsiteksi (5 g/m)    
punutud või põimitud 5607 49 11  
muud 5607 49 19  
joontihedusega kuni 50000 detsiteksi (5 g/m) 5607 49 90  
muudest sĂĽnteeskiududest    
nailonist või muudest polĂĽamiid- või polĂĽesterkiududest    
joontihedusega ĂĽle 50000 detsiteksi (5 g/m)    
punutud või põimitud 5607 50 11  
muud 5607 50 19  
joontihedusega kuni 50000 detsiteksi (5 g/m) 5607 50 30  
muudest sĂĽnteeskiududest 5607 50 90  
muud    
manillakanepist (abaka ehk Musa textilis Nee) või muudest kõvadest (lehe) kiududest; dĹľuudist või muudest rubriigi 5303 niinekiududest 5607 90 20  
muud 5607 90 90  
56.08 Sõlmitud võrgulina nööridest, paeltest või köitest; kalavõrgud valmistoodetena ja muud tekstiilmaterjalidest võrgud valmistoodetena    
keemilistest tekstiilmaterjalidest    
kalavõrgud valmistoodetena    
nööridest, paeltest, köitest või trossidest 5608 11 20  
muud 5608 11 80  
muud    
võrgud valmistoodetena    
nailonist või muust polĂĽamiidkiust    
nööridest, paeltest, köitest või trossidest 5608 19 11  
muud 5608 19 19  
muud 5608 19 30  
muud 5608 19 90  
muud 5608 90 00  
56.09 Mujal nimetamata tooted lõngast, rubriikide 5404 ja 5405 ribadest vms, nöörist, paelast, köiest või trossist 5609 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.