CN8 / NC8 - 2023 56 CN8 / NC8 - 2023 - ET 58

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 57
VAIBAD JA MUUD TEKSTIILPĂ•RANDAKATTED

57.01 Sõlmtehnikas vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted valmistoodetena või mitte    
lamba- või muude loomade villast    
mis sisaldavad üle 10 % massist siidi või siidijääke, v.a siidikraasmeid 5701 10 10 (MTK)
muud 5701 10 90 (MTK)
muust tekstiilmaterjalist    
siidist, siidijäätmetest peale siidikraasmete, sünteeskiududest, rubriigi 5605 lõngast või metallniiti sisaldavatest tekstiilkiududest 5701 90 10 (MTK)
muust tekstiilmaterjalist 5701 90 90 (MTK)
57.02 Telgedel kootud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeeritud vaibad, valmistoodetena või mitte, k.a „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad    
„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ jms käsitelgedel kootud vaibad 5702 10 00 (MTK)
kookoskiust põrandakatted 5702 20 00 (MTK)
muud karusvaibad pooltoodetena    
lamba- või muude loomade villast    
Axminsteri vaibad 5702 31 10 (MTK)
muud 5702 31 80 (MTK)
keemilistest tekstiilmaterjalidest 5702 32 00 (MTK)
muust tekstiilmaterjalist 5702 39 00 (MTK)
muud karusvaibad valmistoodetena    
lamba- või muude loomade villast    
Axminsteri vaibad 5702 41 10 (MTK)
muud 5702 41 90 (MTK)
keemilistest tekstiilmaterjalidest 5702 42 00 (MTK)
muust tekstiilmaterjalist 5702 49 00 (MTK)
muud, v.a karusvaibad, pooltoodetena    
lamba- või muude loomade villast 5702 50 10 (MTK)
keemilistest tekstiilmaterjalidest    
polĂĽpropĂĽleenist 5702 50 31 (MTK)
muud 5702 50 39 (MTK)
muust tekstiilmaterjalist 5702 50 90 (MTK)
muud, v.a karusvaibad, valmistoodetena    
lamba- või muude loomade villast 5702 91 00 (MTK)
keemilistest tekstiilmaterjalidest    
polĂĽpropĂĽleenist 5702 92 10 (MTK)
muud 5702 92 90 (MTK)
muust tekstiilmaterjalist 5702 99 00 (MTK)
57.03 Taftingvaibad ja muud taftingpõrandakatted (sh kunstmuru), valmistoodetena või mitte    
lamba- või muude loomade villast 5703 10 00 (MTK)
nailonist või muust polĂĽamiidkiust    
kunstmuru 5703 21 00 (MTK)
muud    
trĂĽkitud    
plaatidena, mille pindala on kuni 1 m² 5703 29 10 (MTK)
muud 5703 29 19 (MTK)
muud    
plaatidena, mille pindala on kuni 1 m² 5703 29 91 (MTK)
muud 5703 29 99 (MTK)
muudest sĂĽnteetilistest tekstiilmaterjalidest    
kunstmuru 5703 31 00 (MTK)
muud    
polĂĽpropĂĽleenist    
plaatidena, mille pindala on kuni 1 m² 5703 39 10 (MTK)
muud 5703 39 19 (MTK)
muud    
plaatidena, mille pindala on kuni 1 m² 5703 39 91 (MTK)
muud 5703 39 99 (MTK)
muust tekstiilmaterjalist    
plaatidena, mille pindala on kuni 1 m² 5703 90 20 (MTK)
muud 5703 90 80 (MTK)
57.04 Vildist vaibad ja muud viltpõrandakatted, v.a tafting- ja flokeetooted, valmistoodetena või mitte    
plaatidena, mille pindala on kuni 0,3 m² 5704 10 00 (MTK)
plaatidena, mille pindala on üle 0,3 m², kuid mitte üle 1 m² 5704 20 00 (MTK)
muud 5704 90 00 (MTK)
57.05 Muud vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted, valmistoodetena või mitte    
keemilistest tekstiilmaterjalidest 5705 00 30 (MTK)
muust tekstiilmaterjalist 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.