CN8 / NC8 - 2023 66 CN8 / NC8 - 2023 - ET 68

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 67
TĂ–Ă–DELDUD SULED JA UDUSULED NING TOOTED NENDEST; TEHISLILLED; TOOTED JUUSTEST

67.01 Linnunahad jm linnuosad, kaetud sulgede või udusulgedega, linnusuled, sulgede osad, udusuled ning tooted nendest (v.a rubriigi 0505 tooted ja töödeldud sulerood ja -tĂĽvikud) 6701 00 00  
67.02 Tehislilled, -lehed ja -puuviljad ning nende osad; tehislilledest, -lehtedest või -puuviljadest tooted    
plastist 6702 10 00  
muust materjalist 6702 90 00  
67.03 Juuksed, kammitud, hõrendatud, pleegitatud vm viisil töödeldud; parukate jms tootmiseks ettevalmistatud vill vm loomakarvad või tekstiilmaterjal 6703 00 00  
67.04 Parukad, valehabemed, valekulmud ja -ripsmed, šinjoonid jms tooted juustest, loomakarvadest või tekstiilmaterjalist; mujal nimetamata tooted juustest    
sĂĽnteestekstiilmaterjalist    
täisparukad 6704 11 00  
muud 6704 19 00  
juustest 6704 20 00  
muust materjalist 6704 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.