CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - ET 69

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 68
KIVIST, KIPSIST, TSEMENDIST, ASBESTIST, VILGUST JMS MATERJALIST TOOTED

68.01 Klompkivi, ääriskivid ja sillutusplaadid looduslikust kivist (v.a kiltkivist) 6801 00 00  
68.02 Töödeldud kivi (v.a kiltkivi) monumentideks ja ehituse tarbeks, tooted sellest, v.a rubriigi 6801 tooted; mosaiigikuubikud jms looduslikust kivist (sh kiltkivist) tooted, alusele kinnitatud või mitte; looduslikust kivist (sh kiltkivist) kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber    
plaadid, kuubikud jms tooted, ka ruudu- või ristkĂĽlikukujulised, mille suurima pinnaga tahk mahub alla 7 cm kĂĽljepikkusega ruutu; kunstlikult värvitud graanulid, puru ja pulber 6802 10 00  
muud kivid monumentideks või ehituse tarbeks ja tooted nendest, ainult tahutud või saetud, sileda või tasase pinnaga    
marmor, travertiin ja alabaster 6802 21 00  
graniit 6802 23 00  
muu kivi 6802 29 00  
muud    
marmor, travertiin ja alabaster 6802 91 00  
muu lubjakivi 6802 92 00  
graniit    
poleeritud, viimistletud või muul viisil töödeldud, kuid mitte nikerdatud, netomassiga 10 kg ja rohkem 6802 93 10  
muud 6802 93 90  
muu kivi    
poleeritud, viimistletud või muul viisil töödeldud, kuid mitte nikerdatud, netomassiga 10 kg ja rohkem 6802 99 10  
muud 6802 99 90  
68.03 Töödeldud looduslik kiltkivi, tooted looduslikust või aglomeeritud kiltkivist    
katusekatteks ja seinteks 6803 00 10  
muud 6803 00 90  
68.04 Veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida kasutatakse lihvimis-, teritus-, poleerimis- või lõikamistöödeks, käsitsi teritamise või lihvimise kivid, nende osad looduslikust kivist, aglomeeritud looduslikest või tehisabrasiividest või keraamilisest materjalist, muust materjalist lisadetailidega või ilma    
veskikivid ja käiad jahvatus-, teritus- ja peenestustöödeks 6804 10 00  
muud veskikivid, käiad, lihvkettad jms    
aglomeeritud sĂĽnteetilisest või looduslikust teemandist 6804 21 00  
muudest aglomeeritud abrasiividest või keraamilisest materjalist    
tehisabrasiividest, milles on sideaine    
seotud sĂĽnteetilise või tehisvaiguga    
armeerimata 6804 22 12  
armeeritud 6804 22 18  
seotud keraamiliste või silikaatsete materjalidega 6804 22 30  
muude materjalidega 6804 22 50  
muud 6804 22 90  
looduslikust kivist 6804 23 00  
luisud jm kivid käsitsi teritamiseks ja lihvimiseks 6804 30 00  
68.05 Looduslikud või tehisabrasiivterad ja -pulber tekstiilist, paberist, papist või mõnest muust materjalist alusel, vajaliku vormi saavutamiseks lõigatud, õmmeldud või muul moel töödeldud või töötlemata    
ainult riidest alusel 6805 10 00  
ainult paberist või papist alusel 6805 20 00  
muust materjalist alusel 6805 30 00  
68.06 Räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid; paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid; segud ja tooted mineraalsetest soojus- või heliisolatsiooni- või helisummutusmaterjalidest, v.a rubriikide 6811 ja 6812 ning grupi 69 tooted    
räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid (sh omavahel segatuna), lahtiselt, tahvlite või rullidena 6806 10 00  
paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud mineraalmaterjalid (sh nende omavahelised segud)    
kergkruus 6806 20 10  
muud 6806 20 90  
muud 6806 90 00  
68.07 Tooted asfaldist jms materjalidest (näiteks naftabituumenist, kivisöepigist)    
rullides 6807 10 00 (MTK)
muud 6807 90 00  
68.08 Paneelid, plaadid, tahvlid, plokid jms tooted taimsest kiust, õlgedest või laastudest, pilbastest, puutĂĽkikestest, saepurust vms puidujääkidest, aglomeeritud tsemendi, kipsi või muu mineraalse sideainega 6808 00 00  
68.09 Tooted kipsist ja kipsisegudest    
plaadid, lehed, paneelid, tahvlid jms tooted kipsist või kipsisegudest, ilma ornamendita    
kaetud või tugevdatud üksnes paberi või papiga 6809 11 00 (MTK)
muud 6809 19 00 (MTK)
muud tooted 6809 90 00  
68.10 Tooted tsemendist, betoonist või tehiskivist (armeeritud või armeerimata)    
tahvlid, kiviplaadid, tellised jms    
ehitusplokid ja tellised    
kergbetoonist (pimsipuru, granuleeritud šlaki vms baasil) 6810 11 10  
muud 6810 11 90  
muud 6810 19 00  
muud tooted    
ehitusdetailid tsiviil- ja tööstusehitusele 6810 91 00  
muud 6810 99 00  
68.11 Tooted asbesttsemendist, tsellulooskiudtsemendist jms materjalist    
asbesti sisaldavad 6811 40 00  
asbestivabad    
laineplaadid (gofreeritud plaadid) 6811 81 00  
muud plaadid, paneelid, tahvlid, katusekivid jms tooted 6811 82 00  
muud tooted 6811 89 00  
68.12 Töödeldud asbestkiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil; tooted neist segudest või asbestist (näiteks niit, riie, rõivad, peakatted, jalatsid, tihendid), tugevdatud või tugevdamata, v.a rubriikides 6811 ja 6813 nimetatud tooted    
krokĂĽdoliidist    
töödeldud kiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil 6812 80 10  
muud 6812 80 90  
muud    
rõivad, rõivamanused, jalanõud ja peakatted 6812 91 00  
muud    
töödeldud asbestkiud; segud asbesti või asbesti ja magneesiumkarbonaadi baasil 6812 99 10  
muud 6812 99 90  
68.13 Hõõrdematerjalid asbesti, muu mineraalaine või tselluloosi alusel, tekstiili või muude materjalidega kombineeritud või kombineerimata, ning tooted neist (näiteks lehed, rullid, lindid, segmendid, kettad, vaheseibid, klotsid), monteerimata, piduritele, siduritele ja muule    
asbesti sisaldavad 6813 20 00  
asbestivabad    
pidurihõõrdkatted ja -klotsid 6813 81 00  
muud 6813 89 00  
68.14 Töödeldud vilk ja vilgust tooted, sh paagutatud või regenereeritud vilk paberist, papist või muust materjalist alusel või aluseta    
plaadid, lehed ja lindid paagutatud või regenereeritud vilgust, alusel või aluseta 6814 10 00  
muud 6814 90 00  
68.15 Mujal nimetamata tooted kivist ja muudest mineraalainetest (k.a sĂĽsinikkiud, tooted sĂĽsinikkiududest ja tooted turbast), mujal nimetamata    
sĂĽsinikkiud; sĂĽsinikkiust tooted, mis pole ette nähtud kasutamiseks elektrotehnikas; muud grafiidist või muust sĂĽsinikust tooted, mis pole ette nähtud kasutamiseks elektrotehnikas    
sĂĽsinikkiud 6815 11 00  
sĂĽsinikkiust kangad 6815 12 00  
muud sĂĽsinikkiust tooted 6815 13 00  
muud 6815 19 00  
tooted turbast 6815 20 00  
muud tooted    
magnesiiti, periklaasi kujul magneesiumoksiidi, dolomiiti, sealhulgas dololubja kujul, või kromiiti sisaldavad 6815 91 00  
muud 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.