CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - ET 71

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 70
KLAAS JA KLAASTOOTED

70.01 Klaasikillud jm klaasijäätmed ja -jäägid; v.a elektronkiiretoruklaas või muu rubriigi 8549 aktiveeritud klaas; klaasimass    
klaasimurd jm klaasijäätmed ja -jäägid 7001 00 10  
klaasimass    
optiline klaas 7001 00 91  
muud 7001 00 99  
70.02 Klaaskuulid (v.a rubriigis 7018 nimetatud mikroklaaskuulid), klaasvardad, klaastorud, töötlemata    
kuulid 7002 10 00  
vardad    
optilisest klaasist 7002 20 10  
muud 7002 20 90  
torud    
sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest 7002 31 00  
muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C on kuni 5 × 10–6 kelvini kohta 7002 32 00  
muud 7002 39 00  
70.03 Valuklaas ja valtsklaas lehtede või profiilidena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata    
armeerimata lehtklaas    
massis ĂĽhtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas    
optilisest klaasist 7003 12 10 (MTK)
muud    
mittepeegeldava kihiga 7003 12 91 (MTK)
muud 7003 12 99 (MTK)
muud    
optilisest klaasist 7003 19 10 (MTK)
muud 7003 19 90 (MTK)
sardklaasilehed 7003 20 00 (MTK)
profiilid 7003 30 00  
70.04 Tõmmatud ja puhutud klaas lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata    
massis ĂĽhtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga klaas    
optiline klaas 7004 20 10 (MTK)
muud    
mittepeegeldava kihiga 7004 20 91 (MTK)
muud 7004 20 99 (MTK)
muu klaas    
optiline klaas 7004 90 10 (MTK)
muud 7004 90 80 (MTK)
70.05 Kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga või ilma, ent muul viisil töötlemata    
armeerimata lehtklaas absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga    
mittepeegeldava kihiga 7005 10 05 (MTK)
muu, paksusega    
kuni 3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
üle 3,5 mm, kuid mitte üle 4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
üle 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
muu armeerimata lehtklaas    
massis ĂĽhtlaselt värvitud (toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või ĂĽksnes lihvitud pealispinnaga    
paksusega kuni 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
paksusega üle 3,5 mm, kuid mitte üle 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
paksusega üle 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
muud    
paksusega kuni 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
paksusega üle 3,5 mm, kuid mitte üle 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
paksusega üle 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
sardklaasilehed 7005 30 00 (MTK)
70.06 Rubriikide 7003, 7004 ja 7005 klaas, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud või muul viisil töödeldud, ent raamimata ning muudest materjalidest detailideta    
optiline klaas 7006 00 10  
muud 7006 00 90  
70.07 Karastatud või lamineeritud kildumatu klaas    
karastatud kildumatu klaas    
sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga    
mootorsõidukites kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga 7007 11 10  
muud 7007 11 90  
muud    
emailitud 7007 19 10 (MTK)
massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaasist, matistatud klaasist, pinnatud klaasist, absorbeeriva või peegelkihiga klaasist 7007 19 20 (MTK)
muud 7007 19 80 (MTK)
lamineeritud kildumatu klaas    
sõidukites, lennukites, kosmoseaparaatides ja laevadel kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga    
mootorsõidukites kasutamiseks sobiva suuruse ja kujuga 7007 21 20  
muud 7007 21 80  
muud 7007 29 00 (MTK)
70.08 Mitmekihilised klaasisolaatorid    
massis ühtlaselt värvitud (toonitud) klaasist, matistatud klaasist, pinnatud, absorbeeriva või peegelkihiga klaasist 7008 00 20 (MTK)
muud    
kahest hermeetiliselt ühendatud klaasplaadist, mille vahel on õhk-, gaas- või vaakumvahekiht 7008 00 81 (MTK)
muud 7008 00 89 (MTK)
70.09 Klaaspeeglid, raamitud või raamimata (sh tahavaatepeeglid)    
sõidukite tahavaatepeeglid 7009 10 00 (PCE)
muud    
raamimata 7009 91 00  
raamitud 7009 92 00  
70.10 Korvpudelid, pudelid, kolvid, purgid, kannud, rohupudelid, ampullid jm klaasanumad kaupade säilitamiseks, pakendamiseks või transpordiks; klaasist konservipurgid; klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid    
ampullid 7010 10 00 (PCE)
klaaskorgid, klaaskaaned jm klaasist sulgemisvahendid 7010 20 00  
muud    
purgid konserveerimiseks (steriliseerimispurgid) 7010 90 10 (PCE)
muud    
klaastorust valmistatud 7010 90 21 (PCE)
muud, nimimahuga    
2,5 liitrit ja rohkem 7010 90 31 (PCE)
alla 2,5 liitri    
jookide ja toiduainete jaoks    
pudelid    
värvitust klaasist, nimimahuga    
1 liiter ja rohkem 7010 90 41 (PCE)
rohkem kui 0,33 liitrit, kuid alla 1 liitri 7010 90 43 (PCE)
0,15 liitrit ja rohkem, kuid mitte üle 0,33 liitri 7010 90 45 (PCE)
alla 0,15 liitri 7010 90 47 (PCE)
värvilisest klaasist, nimimahuga    
1 liiter ja rohkem 7010 90 51 (PCE)
rohkem kui 0,33 liitrit, kuid alla 1 liitri 7010 90 53 (PCE)
0,15 liitrit ja rohkem, kuid mitte üle 0,33 liitri 7010 90 55 (PCE)
alla 0,15 liitri 7010 90 57 (PCE)
muud, nimimahuga    
0,25 liitrit ja rohkem 7010 90 61 (PCE)
alla 0,25 liitri 7010 90 67 (PCE)
farmaatsiatoodete jaoks, nimimahuga    
üle 0,055 liitri 7010 90 71 (PCE)
kuni 0,055 liitrit 7010 90 79 (PCE)
muude toodete jaoks    
värvitust klaasist 7010 90 91 (PCE)
värvilisest klaasist 7010 90 99 (PCE)
70.11 Elektrilampide ja valgusallikate, elektronkiiretorude jms avatud klaaskolvid, sh ĂĽmmarguse (klaaspirnid) ja toruja kujuga, furnituurita, nende klaasosad    
elektrivalgustuse tarvis 7011 10 00  
elektronkiiretorude tarvis 7011 20 00  
muud 7011 90 00  
70.13 Klaaskaubad, mis on ette nähtud laua katmiseks, köögis kasutamiseks, tualett- ja kontoritarvetena, ruumide kaunistamiseks vms otstarbeks (v.a rubriikide 7010 ja 7018 tooted)    
klaaskeraamikast 7013 10 00 (PCE)
jalaga joogiklaasid, v.a klaaskeraamilised    
pliikristallist    
käsitsi töödeldud 7013 22 10 (PCE)
mehhaniseeritult töödeldud 7013 22 90 (PCE)
muud    
käsitsi töödeldud 7013 28 10 (PCE)
mehhaniseeritult töödeldud 7013 28 90 (PCE)
muud joogiklaasid, v.a klaaskeraamilised    
pliikristallist    
käsitsi töödeldud    
graveeritud või muul viisil dekoreeritud 7013 33 11 (PCE)
muud 7013 33 19 (PCE)
mehhaniseeritult töödeldud    
graveeritud või muul viisil dekoreeritud 7013 33 91 (PCE)
muud 7013 33 99 (PCE)
muud    
karastatud klaasist 7013 37 10 (PCE)
muud    
käsitsi töödeldud    
graveeritud või muul viisil dekoreeritud 7013 37 51 (PCE)
muud 7013 37 59 (PCE)
mehhaniseeritult töödeldud    
graveeritud või muul viisil dekoreeritud 7013 37 91 (PCE)
muud 7013 37 99 (PCE)
klaasesemed laua katmiseks (v.a joogiklaasid) või köögis kasutamiseks (v.a klaaskeraamilised)    
pliikristallist    
käsitsi töödeldud 7013 41 10 (PCE)
mehhaniseeritult töödeldud 7013 41 90 (PCE)
klaasist joonpaisumiskoefitsiendiga kuni 5 × 10–6 kelvini kohta temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C 7013 42 00 (PCE)
muud    
karastatud klaasist 7013 49 10 (PCE)
muud    
käsitsi töödeldud 7013 49 91 (PCE)
mehhaniseeritult töödeldud 7013 49 99 (PCE)
muud klaastooted    
pliikristallist    
käsitsi töödeldud 7013 91 10 (PCE)
mehhaniseeritult töödeldud 7013 91 90 (PCE)
muud 7013 99 00 (PCE)
70.14 Klaasist signalisatsioonitarbed ja optilised elemendid (v.a rubriigis 7015 nimetatud), optiliselt töötlemata 7014 00 00  
70.15 Kellaklaasid jms klaastooted, prilliklaasid (nägemist korrigeerivad või mittekorrigeerivad), kumerad, nõgusad vm, optiliselt töötlemata; õõnsad klaaskerad ja nende segmendid eelnimetatud toodete valmistamiseks    
prilliklaasid nägemist korrigeerivatele prillidele 7015 10 00  
muud 7015 90 00  
70.16 Sillutuskivid, ehitusplaadid, tellised, tahvlid, viimistlusplaadid jms tooted pressitud või vormitud klaasist, armeeritud või armeerimata; klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid (alusel või aluseta, kasutamiseks mosaiikides vms dekoratiivotstarbel); vitraaĹľklaasid jms klaastooted; kärg- ja vahtklaas plaatide, tahvlite jms kujul    
klaaskuubikud jms klaasist pisidetailid, alusel või aluseta, kasutamiseks mosaiikides vms dekoratiivotstarbel 7016 10 00  
muud    
vitraaĹľaknad jms klaastooted 7016 90 10 (MTK)
ehitusplokid ja tellised 7016 90 40  
muud 7016 90 70  
70.17 Laboratooriumides, hĂĽgieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted (gradueeritud või gradueerimata, kalibreeritud või kalibreerimata)    
sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimullast 7017 10 00  
muust klaasist, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C on kuni 5 × 10–6 kelvini kohta 7017 20 00  
muud 7017 90 00  
70.18 Klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed, tooted nendest (v.a juveeltoodete imitatsioonid); klaassilmad (v.a silmaproteesid); klaaskujukesed jm jootelambiga töödeldud klaasdekoratiivtooted (v.a juveeltoodete imitatsioonid); mikroklaaskuulid diameetriga kuni 1 mm    
klaasist helmed, tehispärlid, vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid jms klaasist pisiesemed    
klaasist helmed    
lõigatud ja mehaaniliselt lihvitud 7018 10 11  
muud 7018 10 19  
tehispärlid 7018 10 30  
vääris- ja poolvääriskivide klaasimitatsioonid    
lõigatud ja mehaaniliselt lihvitud 7018 10 51  
muud 7018 10 59  
muud 7018 10 90  
mikroklaaskuulid diameetriga kuni 1 mm 7018 20 00  
muud    
klaassilmad; klaasist pudukaubad 7018 90 10  
muud 7018 90 90  
70.19 Klaaskiud (sh klaasvatt) ja tooted sellest (näiteks klaasniit, klaasheie, klaasriie)    
kamm- või kraaslindid, heie, lõng ja tĂĽkeldatud kiud ning neist tehtud matid    
tĂĽkeldatud kiud pikkusega kuni 50 mm 7019 11 00  
heie 7019 12 00  
muu lõng, kamm- või kraaslindid 7019 13 00  
mehaaniliselt seostatud matid 7019 14 00  
keemiliselt seostatud matid 7019 15 00  
muud 7019 19 00  
mehhaaniliselt seostatud riie    
kootud tihe heidest riie 7019 61 00  
muu tihe heidest riie 7019 62 00  
tihe kootud riie, labasekoeline, lõngast, pealistamata või lamineerimata 7019 63 00  
tihe kootud riie, labasekoeline, lõngast, pealistatud või lamineeritud 7019 64 00  
hõre kuni 30 cm laiune kootud riie 7019 65 00  
hõre ĂĽle 30 cm laiune kootud riie 7019 66 00  
muud    
tepitud riie ja nõeltöödeldud riie 7019 69 10  
muud 7019 69 90  
keemiliselt seostatud riie    
loorid (õhuke riie) 7019 71 00  
muu tihe riie 7019 72 00  
muu hõre riie 7019 73 00  
klaasvill ja klaasvillast tooted    
plaadid, madratsid jms materjalid 7019 80 10  
muud 7019 80 90  
muud 7019 90 00  
70.20 Muud klaastooted    
kvartsist reaktsioonitorud või hoidikud paigutamiseks difusiooni- või oksĂĽdatsiooniahjudesse pooljuhtmaterjalide tootmisel 7020 00 05  
termospudelite jm vaakumnõude klaaskolvid    
viimistlemata 7020 00 07  
valmis 7020 00 08  
muud    
sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest 7020 00 10  
klaasist joonpaisumiskoefitsiendiga kuni 5 × 10–6 kelvini kohta temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C 7020 00 30  
muud 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.