CN8 / NC8 - 2023 70 CN8 / NC8 - 2023 - ET 72

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 71
LOODUSLIKUD JA KULTIVEERITUD PĂ„RLID, VĂ„Ă„RISJA POOLVĂ„Ă„RISKIVID, VĂ„Ă„RISMETALLID, VĂ„Ă„RISMETALLIGA PLAKEERITUD METALLID, NENDEST VALMISTATUD TOOTED; JUVEELTOODETE IMITATSIOONID; MĂśNDID

I. LOODUSLIKUD JA KULTIVEERITUD PĂ„RLID, VĂ„Ă„RISKIVID JA POOLVĂ„Ă„RISKIVID    
71.01 Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, niidile lĂĽkkimata ning raamistamata ja kinnitamata; looduslikud ja kultiveeritud pärlid, ajutiselt niidile lĂĽkitud nende transpordi hõlbustamiseks    
looduslikud pärlid 7101 10 00 (GRM)
kultiveeritud pärlid    
töötlemata 7101 21 00 (GRM)
töödeldud 7101 22 00 (GRM)
71.02 Teemandid, töödeldud või töötlemata, raamistamata ning kinnitamata    
sorteerimata 7102 10 00 (CTM)
tööstuslikud    
töötlemata, üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud 7102 21 00 (CTM)
muud 7102 29 00 (CTM)
mittetööstuslikud    
töötlemata, üksnes lahtisaetud, murtud või jämedalt eeltöödeldud 7102 31 00 (CTM)
muud 7102 39 00 (CTM)
71.03 Vääriskivid (v.a teemandid) ja poolvääriskivid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lĂĽkkimata, raamistamata ning kinnitamata; sorteerimata vääris- ja poolvääriskivid (v.a teemandid), transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lĂĽkitud    
töötlemata, ĂĽksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud 7103 10 00  
muul viisil töödeldud    
rubiinid, safiirid ja smaragdid 7103 91 00 (GRM)
muud 7103 99 00 (GRM)
71.04 Tehislikud ja taastatud vääris- ning poolvääriskivid, töödeldud või töötlemata, sorteeritud või sorteerimata, nöörile lĂĽkkimata, raamistamata ja kinnitamata; sorteerimata tehislikud ja taastatud vääris- ning poolvääriskivid, transpordi hõlbustamiseks ajutiselt nöörile lĂĽkitud    
piesoelektriline kvarts 7104 10 00 (GRM)
muud, töötlemata, ĂĽksnes lahtisaetud või jämedalt eeltöödeldud    
teemandid 7104 21 00 (GRM)
muud 7104 29 00 (GRM)
muud    
teemandid 7104 91 00 (GRM)
muud 7104 99 00 (GRM)
71.05 Puru ja pulber looduslikest või tehislikest vääris- või poolvääriskividest    
teemandipuru ja -pulber 7105 10 00 (GRM)
muud 7105 90 00 (GRM)
II. VĂ„Ă„RISMETALLID JA VĂ„Ă„RISMETALLIGA PLAKEERITUD METALLID    
71.06 Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina    
pulber 7106 10 00 (GRM)
muud    
survetöötlemata 7106 91 00 (GRM)
pooltöödeldud 7106 92 00 (GRM)
71.07 Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud 7107 00 00  
71.08 Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina    
mitte mĂĽndikuld    
kullapulber 7108 11 00 (GRM)
muul survetöötlemata kujul 7108 12 00 (GRM)
muul pooltöödeldud kujul    
plokid, kangid, vardad, traat ja profiilid; plaadid; lehed ja ribad paksusega üle 0,15 mm, arvestamata mis tahes alusmaterjali 7108 13 10 (GRM)
muud 7108 13 80 (GRM)
mĂĽndikuld 7108 20 00 (GRM)
71.09 Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid ning hõbe, töötlemata või pooltöödeldud 7109 00 00  
71.10 Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina    
plaatina    
survetöötlemata või pulbrina 7110 11 00 (GRM)
muud    
plokid, kangid, vardad, traat ja profiilid; plaadid; lehed ja ribad paksusega üle 0,15 mm, arvestamata mis tahes alusmaterjali 7110 19 10 (GRM)
muud 7110 19 80 (GRM)
pallaadium    
survetöötlemata või pulbrina 7110 21 00 (GRM)
muud 7110 29 00 (GRM)
roodium    
survetöötlemata või pulbrina 7110 31 00 (GRM)
muud 7110 39 00 (GRM)
iriidium, osmium ja ruteenium    
survetöötlemata või pulbrina 7110 41 00 (GRM)
muud 7110 49 00 (GRM)
71.11 Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe ja kuld, töötlemata või pooltöödeldud 7111 00 00  
71.12 Väärismetallide või väärismetalliga plakeeritud metallide jäätmed ja jäägid; muud väärismetalle või väärismetalliĂĽhendeid sisaldavad jäätmed ja jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldamiseks, v.a rubriigi 8549 kaubad    
väärismetalle või väärismetalliĂĽhendeid sisaldav tuhk 7112 30 00  
muud    
kullast, sh kullaga plakeeritud metallidest, v.a muid väärismetalle sisaldavad pĂĽhkmed 7112 91 00  
plaatinast, sh plaatinaga plakeeritud metallidest, v.a muid väärismetalle sisaldavad pĂĽhkmed 7112 92 00  
muud 7112 99 00  
III. JUVEELTOOTED, KULLASSEPA- JA HĂ•BESEPATOOTED JM TOOTED    
71.13 Juveeltooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist    
väärismetallist, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte    
hõbedast, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte 7113 11 00 (GRM)
muust väärismetallist, väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte 7113 19 00 (GRM)
väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist 7113 20 00  
71.14 Hõbesepa- ja kullassepatooted ning nende osad väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist    
väärismetallist, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte    
hõbedast, muu väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte 7114 11 00 (GRM)
muust väärismetallist, väärismetalliga pinnatud või plakeeritud või mitte 7114 19 00 (GRM)
väärismetalliga plakeeritud mitteväärismetallist 7114 20 00  
71.15 Muud tooted väärismetallist või väärismetalliga plakeeritud metallist    
plaatinast traatvõrgu- või võrekujulised katalĂĽsaatorid 7115 10 00  
muud 7115 90 00  
71.16 Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikest, tehislikest või taastatud)    
looduslikest või kultiveeritud pärlitest 7116 10 00 (GRM)
looduslikest, tehislikest või taastatud vääris- või poolvääriskividest    
kaelakeed, käevõrud jm looduslikest vääris- ja poolvääriskividest tooted, lihtsalt nöörile lükitud, ilma kinnituse või muude manusteta 7116 20 11 (GRM)
muud 7116 20 80 (GRM)
71.17 Juveeltoodete imitatsioonid    
mitteväärismetallist, väärismetalliga pinnatud või mitte    
manseti- ja kraenööbid 7117 11 00  
muud 7117 19 00  
muud 7117 90 00  
71.18 MĂĽndid    
ametlikku kurssi mitteomavad mĂĽndid (v.a kuldmĂĽndid) 7118 10 00 (GRM)
muud 7118 90 00 (GRM)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.