CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - ET 73

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 72
RAUD JA TERAS

I. ESMASED MATERJALID; GRAANULID JA PULBRID    
72.01 Toormalm ja peegelmalm kangide, plokkide või muude esmasvormidena    
legeerimata toormalm fosforisisaldusega kuni 0,5 % massist    
mangaanisisaldusega vähemalt 0,4 % massist    
ränisisaldusega kuni 1 % massist 7201 10 11  
ränisisaldusega ĂĽle 1 % massist 7201 10 19  
mangaanisisaldusega vähemalt 0,1 %, kuid alla 0,4 % massist 7201 10 30  
mangaanisisaldusega alla 0,1 % massist 7201 10 90  
legeerimata toormalm fosforisisaldusega ĂĽle 0,5 % massist 7201 20 00  
legeeritud toormalm; peegelmalm    
legeeritud toormalm, mis sisaldab vähemalt 0,3 %, kuid mitte ĂĽle 1 % massist titaani ja vähemalt 0,5 %, kuid mitte ĂĽle 1 % massist vanaadiumi 7201 50 10  
muud 7201 50 90  
72.02 Ferrosulamid    
ferromangaan    
sĂĽsinikusisaldusega ĂĽle 2 % massist    
kuni 5 mm graanulitega, mangaanisisaldusega ĂĽle 65 % massist 7202 11 20  
muud 7202 11 80  
muud 7202 19 00  
ferrosiliitsium    
ränisisaldusega ĂĽle 55 % massist 7202 21 00  
muud    
magneesiumisisaldusega vähemalt 4 %, kuid mitte ĂĽle 10 % massist 7202 29 10  
muud 7202 29 90  
ferrosilikomangaan 7202 30 00  
ferrokroom    
sĂĽsinikusisaldusega ĂĽle 4 % massist    
sĂĽsinikusisaldusega ĂĽle 4 %, kuid mitte ĂĽle 6 % massist 7202 41 10  
sĂĽsinikusisaldusega ĂĽle 6 % massist 7202 41 90  
muud    
sĂĽsinikusisaldusega kuni 0,05 % massist 7202 49 10  
sĂĽsinikusisaldusega ĂĽle 0,05 %, kuid mitte ĂĽle 0,5 % massist 7202 49 50  
sĂĽsinikusisaldusega ĂĽle 0,5 %, kuid mitte ĂĽle 4 % massist 7202 49 90  
ferrosilikokroom 7202 50 00  
ferronikkel 7202 60 00  
ferromolĂĽbdeen 7202 70 00  
ferrovolfram ja ferrosilikovolfram 7202 80 00  
muud    
ferrotitaan ja ferrosilikotitaan 7202 91 00  
ferrovanaadium 7202 92 00  
ferronioobium 7202 93 00  
muud    
ferrofosfor 7202 99 10  
ferrosilikomagneesium 7202 99 30  
muud 7202 99 80  
72.03 Rauamaagi jm käsnrauasaaduste otsesel redutseerimisel saadud raud, tĂĽkkidena, graanulitena vms kujul; raud minimaalse puhtusega 99,94 % massist, tĂĽkkidena, graanulitena vms kujul    
rauamaagi otsesel redutseerimisel saadud raud 7203 10 00  
muud 7203 90 00  
72.04 Malmi ja terase jäätmed ja jäägid; praagitud raua või terase valuplokid ĂĽmbersulatamiseks    
malmijäätmed ja -jäägid 7204 10 00  
legeerterase jäätmed ja jäägid    
roostevabast terasest    
niklisisaldusega vähemalt 8 % massist 7204 21 10  
muud 7204 21 90  
muud 7204 29 00  
tinatatud malmi või terase jäätmed ja jäägid 7204 30 00  
muud jäätmed ja jäägid    
trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed, viilmed, lõikmed ning stantsimisjäätmed, pakettidena või mitte    
trei-, höövli- ja raielaastud, freesimisjäätmed, saagimisjäätmed ja viilmed 7204 41 10  
lõikmed ja stantsimisjäätmed    
pakettidena 7204 41 91  
muud 7204 41 99  
muud    
purustatud (tĂĽkeldatud) 7204 49 10  
muud    
pakettidena 7204 49 30  
muud 7204 49 90  
praagitud valuplokid ĂĽmbersulatamiseks 7204 50 00  
72.05 Graanulid ja pulber toormalmist, peegelmalmist, rauast või terasest    
graanulid 7205 10 00  
pulber    
legeerterasest 7205 21 00  
muud 7205 29 00  
II. RAUD JA LEGEERIMATA TERAS    
72.06 Raud ja legeerimata teras valuplokkidena või muude esmasvormidena (v.a rubriigi 7203 raud)    
valuplokid 7206 10 00  
muud 7206 90 00  
72.07 Pooltooted rauast või legeerimata terasest    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist    
täisnurkse (k.a ruudukujulise) ristlõikega, laiusega alla kahekordse paksuse    
valtsitud või pidevvalust    
automaaditerasest 7207 11 11  
muud    
paksusega kuni 130 mm 7207 11 14  
paksusega ĂĽle 130 mm 7207 11 16  
sepistatud 7207 11 90  
muud täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega    
valtsitud või pidevvalust 7207 12 10  
sepistatud 7207 12 90  
muud    
ĂĽmmarguse või hulknurkse ristlõikega    
valtsitud või pidevvalust 7207 19 12  
sepistatud 7207 19 19  
muud 7207 19 80  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist    
täisnurkse (k.a ruudukujulise) ristlõikega, laiusega alla kahekordse paksuse    
valtsitud või pidevvalust    
automaaditerasest 7207 20 11  
muud    
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist 7207 20 15  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist 7207 20 17  
sepistatud 7207 20 19  
muud, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega    
valtsitud või pidevvalust 7207 20 32  
sepistatud 7207 20 39  
ĂĽmmarguse või hulknurkse ristlõikega    
valtsitud või pidevvalust 7207 20 52  
sepistatud 7207 20 59  
muud 7207 20 80  
72.08 Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, plakeerimata, pindamata ja muul viisil katmata    
rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga 7208 10 00  
muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, söövitatud    
paksusega vähemalt 4,75 mm 7208 25 00  
paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm 7208 26 00  
paksusega alla 3 mm 7208 27 00  
muud, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata    
paksusega ĂĽle 10 mm 7208 36 00  
paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte ĂĽle 10 mm 7208 37 00  
paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm 7208 38 00  
paksusega alla 3 mm 7208 39 00  
mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, reljeefse mustriga 7208 40 00  
muud, mitte rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata    
paksusega ĂĽle 10 mm    
paksusega ĂĽle 15 mm 7208 51 20  
paksusega ĂĽle 10 mm, kuid mitte ĂĽle 15 mm, laiusega    
vähemalt 2050 mm 7208 51 91  
alla 2050 mm 7208 51 98  
paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte ĂĽle 10 mm    
valtsitud neljalt kĂĽljelt või täisnurkses kinnises kaliibris, laiusega kuni 1250 mm 7208 52 10  
muu, laiusega    
vähemalt 2050 mm 7208 52 91  
alla 2050 mm 7208 52 99  
paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm    
valtsitud neljalt kĂĽljelt või täisnurkses kinnises kaliibris, laiusega kuni 1250 mm, paksusega 4 mm või rohkem 7208 53 10  
muud 7208 53 90  
paksusega alla 3 mm 7208 54 00  
muud    
perforeeritud 7208 90 20  
muud 7208 90 80  
72.09 Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, kĂĽlmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata    
rullides, kĂĽlmvaltsitud, kuid edasi töötlemata    
paksusega vähemalt 3 mm 7209 15 00  
paksusega ĂĽle 1 mm, kuid alla 3 mm    
„elektrotehnilised“ 7209 16 10  
muud 7209 16 90  
paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte ĂĽle 1 mm    
„elektrotehnilised“ 7209 17 10  
muud 7209 17 90  
paksusega alla 0,5 mm    
„elektrotehnilised“ 7209 18 10  
muud    
paksusega vähemalt 0,35 mm, kuid alla 0,5 mm 7209 18 91  
paksusega alla 0,35 mm 7209 18 99  
mitte rullides, kĂĽlmvaltsitud, kuid edasi töötlemata    
paksusega vähemalt 3 mm 7209 25 00  
paksusega ĂĽle 1 mm, kuid alla 3 mm    
„elektrotehnilised“ 7209 26 10  
muud 7209 26 90  
paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte ĂĽle 1 mm    
„elektrotehnilised“ 7209 27 10  
muud 7209 27 90  
paksusega alla 0,5 mm    
„elektrotehnilised“ 7209 28 10  
muud 7209 28 90  
muud    
perforeeritud 7209 90 20  
muud 7209 90 80  
72.10 Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud    
tinaga pinnatud või kaetud    
paksusega vähemalt 0,5 mm 7210 11 00  
paksusega alla 0,5 mm    
valgeplekk 7210 12 20  
muud 7210 12 80  
pliiga (sh plii ja tina sulamiga) pinnatud või kaetud 7210 20 00  
tsingiga elektrolĂĽĂĽtiliselt pinnatud või kaetud 7210 30 00  
tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud    
gofreeritud 7210 41 00  
muud 7210 49 00  
kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud 7210 50 00  
alumiiniumiga pinnatud või kaetud    
alumiiniumi-tsingisulamiga pinnatud või kaetud 7210 61 00  
muud 7210 69 00  
värvitud, lakitud või plastiga kaetud    
valgeplekk ja kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud tooted, lakitud 7210 70 10  
muud 7210 70 80  
muud    
plakeeritud 7210 90 30  
tinatatud ja trĂĽkitud 7210 90 40  
muud 7210 90 80  
72.11 Lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata    
kuumvaltsitud, edasi töötlemata    
valtsitud neljalt kĂĽljelt või kinnises kaliibris, laiusega ĂĽle 150 mm, paksusega vähemalt 4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita 7211 13 00  
muud, paksusega vähemalt 4,75 mm 7211 14 00  
muud 7211 19 00  
kĂĽlmvaltsitud, edasi töötlemata    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist    
„elektrotehnilised“ 7211 23 20  
muud    
paksusega vähemalt 0,35 mm 7211 23 30  
paksusega alla 0,35 mm 7211 23 80  
muud 7211 29 00  
muud    
perforeeritud 7211 90 20  
muud 7211 90 80  
72.12 Lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm, plakeeritud, pinnatud või muul viisil kaetud    
tinaga pinnatud või kaetud    
valgeplekk, pinnatöötlusega, edasi töötlemata 7212 10 10  
muud 7212 10 90  
tsingiga elektrolĂĽĂĽtiliselt pinnatud või kaetud 7212 20 00  
tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud 7212 30 00  
värvitud, lakitud või plastiga kaetud    
valgeplekk, lakitud, edasi töötlemata; kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud tooted, lakitud 7212 40 20  
muud 7212 40 80  
muul viisil pinnatud või kaetud    
kroomoksiididega või kroomi ja kroomoksiididega pinnatud või kaetud 7212 50 20  
kroomi või nikliga pinnatud või kaetud 7212 50 30  
vasega pinnatud või kaetud 7212 50 40  
alumiiniumiga pinnatud või kaetud    
alumiiniumi-tsingisulamitega pinnatud või kaetud 7212 50 61  
muud 7212 50 69  
muud 7212 50 90  
plakeeritud 7212 60 00  
72.13 Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud    
sĂĽvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega 7213 10 00  
muud, automaaditerasest 7213 20 00  
muud    
ĂĽmmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla 14 mm    
betooni sarrustamiseks kasutatavat tĂĽĂĽpi 7213 91 10  
rehvide koordiks kasutatavat tĂĽĂĽpi 7213 91 20  
muud    
sĂĽsinikusisaldusega kuni 0,06 % massist 7213 91 41  
sĂĽsinikusisaldusega ĂĽle 0,06 %, kuid alla 0,25 % massist 7213 91 49  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid mitte ĂĽle 0,75 % massist 7213 91 70  
sĂĽsinikusisaldusega ĂĽle 0,75 % massist 7213 91 90  
muud    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist 7213 99 10  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist 7213 99 90  
72.14 Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.a valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata    
sepistatud 7214 10 00  
sĂĽvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud 7214 20 00  
muud, automaaditerasest 7214 30 00  
muud    
täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist 7214 91 10  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist 7214 91 90  
muud    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist    
betooni sarrustamiseks kasutatavat tĂĽĂĽpi 7214 99 10  
muud, ĂĽmmarguse ristlõikega, läbimõõduga    
vähemalt 80 mm 7214 99 31  
alla 80 mm 7214 99 39  
muud 7214 99 50  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist    
ĂĽmmarguse ristlõikega, läbimõõduga    
vähemalt 80 mm 7214 99 71  
alla 80 mm 7214 99 79  
muud 7214 99 95  
72.15 Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest    
automaaditerasest, kĂĽlmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata 7215 10 00  
muud, kĂĽlmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist    
täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega 7215 50 11  
muud 7215 50 19  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist 7215 50 80  
muud 7215 90 00  
72.16 Kujuprofiilid rauast või legeerimata terasest    
U-, I- ja H-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm 7216 10 00  
L- või T-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm    
L-kujulised profiilid 7216 21 00  
T-kujulised profiilid 7216 22 00  
U-, I- või H-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm    
U-kujulised profiilid    
kõrgusega vähemalt 80 mm, kuid mitte ĂĽle 220 mm 7216 31 10  
kõrgusega ĂĽle 220 mm 7216 31 90  
I-kujulised profiilid    
kõrgusega vähemalt 80 mm, kuid mitte ĂĽle 220 mm    
paralleeläärikutega 7216 32 11  
muud 7216 32 19  
kõrgusega ĂĽle 220 mm    
paralleeläärikutega 7216 32 91  
muud 7216 32 99  
H-kujulised profiilid    
kõrgusega vähemalt 80 mm, kuid mitte ĂĽle 180 mm 7216 33 10  
kõrgusega ĂĽle 180 mm 7216 33 90  
L- ja T-kujulised profiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80 mm    
L-kujulised profiilid 7216 40 10  
T-kujulised profiilid 7216 40 90  
muud kujuprofiilid, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata    
ristlõikega, mis mahub ruutu kĂĽljepikkusega 80 mm 7216 50 10  
muud    
kumerpeaprofiilid 7216 50 91  
muud 7216 50 99  
kujuprofiilid, kĂĽlmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata    
lehtvaltstoodetest valmistatud    
C-, L-, U-, Z-, Ω-kujulise või avatud ristlõikega profiilid 7216 61 10  
muud 7216 61 90  
muud 7216 69 00  
muud    
lehtvaltstoodetest kĂĽlmvormitud või -viimistletud    
profiilplekk 7216 91 10  
muud 7216 91 80  
muud 7216 99 00  
72.17 Traat rauast või legeerimata terasest    
pindamata ja katmata pinnaga, poleeritud või poleerimata    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist    
ristlõike maksimaalmõõtmega alla 0,8 mm 7217 10 10  
ristlõike maksimaalmõõtmega 0,8 mm ja rohkem    
sĂĽvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega 7217 10 31  
muud 7217 10 39  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist 7217 10 50  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist 7217 10 90  
tsingiga pinnatud või kaetud    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist    
ristlõike maksimaalmõõtmega alla 0,8 mm 7217 20 10  
ristlõike maksimaalmõõtmega 0,8 mm ja rohkem 7217 20 30  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist 7217 20 50  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist 7217 20 90  
muude mitteväärismetallidega pinnatud või kaetud    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist    
vasega kaetud 7217 30 41  
muud 7217 30 49  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist 7217 30 50  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist 7217 30 90  
muud    
sĂĽsinikusisaldusega alla 0,25 % massist 7217 90 20  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,25 %, kuid alla 0,6 % massist 7217 90 50  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,6 % massist 7217 90 90  
III. ROOSTEVABA TERAS    
72.18 Roostevaba teras valuplokkidena või muude esmasvormidena; roostevabast terasest pooltooted    
valuplokid jm esmasvormid 7218 10 00  
muud    
täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7218 91 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7218 91 80  
muud    
ruudukujulise ristlõikega    
valtsitud või pidevvalust 7218 99 11  
sepistatud 7218 99 19  
muud    
valtsitud või pidevvalust 7218 99 20  
sepistatud 7218 99 80  
72.19 Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm    
kuumvaltsitud, edasi töötlemata, rullides    
paksusega ĂĽle 10 mm 7219 11 00  
paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte ĂĽle 10 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7219 12 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7219 12 90  
paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7219 13 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7219 13 90  
paksusega alla 3 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7219 14 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7219 14 90  
kuumvaltsitud, edasi töötlemata, mitte rullides    
paksusega ĂĽle 10 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7219 21 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7219 21 90  
paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte ĂĽle 10 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7219 22 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7219 22 90  
paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm 7219 23 00  
paksusega alla 3 mm 7219 24 00  
kĂĽlmvaltsitud, edasi töötlemata    
paksusega vähemalt 4,75 mm 7219 31 00  
paksusega vähemalt 3 mm, kuid alla 4,75 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7219 32 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7219 32 90  
paksusega ĂĽle 1 mm, kuid alla 3 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7219 33 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7219 33 90  
paksusega vähemalt 0,5 mm, kuid mitte ĂĽle 1 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7219 34 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7219 34 90  
paksusega alla 0,5 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7219 35 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7219 35 90  
muud    
perforeeritud 7219 90 20  
muud 7219 90 80  
72.20 Lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega alla 600 mm    
kuumvaltsitud, edasi töötlemata    
paksusega vähemalt 4,75 mm 7220 11 00  
paksusega alla 4,75 mm 7220 12 00  
kĂĽlmvaltsitud, edasi töötlemata    
paksusega vähemalt 3 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7220 20 21  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7220 20 29  
paksusega ĂĽle 0,35 mm, kuid alla 3 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7220 20 41  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7220 20 49  
paksusega kuni 0,35 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7220 20 81  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7220 20 89  
muud    
perforeeritud 7220 90 20  
muud 7220 90 80  
72.21 Kuumvaltsitud varbmaterjal roostevabast terasest, korrapäratult kokku keritud    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7221 00 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7221 00 90  
72.22 Muu varbmaterjal roostevabast terasest; kujuprofiilid roostevabast terasest    
varbmaterjal roostevabast terasest, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata    
ĂĽmmarguse ristlõikega    
diameetriga vähemalt 80 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7222 11 11  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7222 11 19  
diameetriga alla 80 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7222 11 81  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7222 11 89  
muud    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7222 19 10  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7222 19 90  
varbmaterjal roostevabast terasest, kĂĽlmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata    
ĂĽmmarguse ristlõikega    
diameetriga vähemalt 80 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7222 20 11  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7222 20 19  
diameetriga vähemalt 25 mm, kuid alla 80 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7222 20 21  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7222 20 29  
diameetriga alla 25 mm    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7222 20 31  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7222 20 39  
muud    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7222 20 81  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7222 20 89  
muu varbmaterjal    
sepistatud    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist 7222 30 51  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist 7222 30 91  
muud 7222 30 97  
kujuprofiilid    
kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata 7222 40 10  
kĂĽlmvormitud või -viimistletud, kuid edasi töötlemata 7222 40 50  
muud 7222 40 90  
72.23 Roostevabast terasest traat    
niklisisaldusega vähemalt 2,5 % massist    
niklisisaldusega vähemalt 28 %, kuid mitte ĂĽle 31 % massist, ning kroomisisaldusega vähemalt 20 %, kuid mitte ĂĽle 22 % massist 7223 00 11  
muud 7223 00 19  
niklisisaldusega alla 2,5 % massist    
kroomisisaldusega vähemalt 13 %, kuid mitte ĂĽle 25 % massist, ning alumiiniumisisaldusega vähemalt 3,5 %, kuid mitte ĂĽle 6 % massist 7223 00 91  
muud 7223 00 99  
IV. MUU LEGEERTERAS; LEGEERITUD VĂ•I LEGEERIMATA TERASEST PUURTORUD    
72.24 Muu legeerteras valuplokkidena vm esmasvormidena; muust legeerterasest pooltooted    
valuplokid jm esmasvormid    
tööriistaterasest 7224 10 10  
muud 7224 10 90  
muud    
tööriistaterasest 7224 90 02  
muud    
täisnurkse (k.a ruudukujulise) ristlõikega    
kuumvaltsitud või pidevvalust    
laiusega alla kahekordse paksuse    
kiirlõiketerasest 7224 90 03  
sĂĽsinikusisaldusega kuni 0,7 % massist, mangaanisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte ĂĽle 1,2 % massist, ning ränisisaldusega vähemalt 0,6 %, kuid mitte ĂĽle 2,3 % massist, boorisisaldusega vähemalt 0,0008 % massist ja mis tahes muu elemendi sisaldusega alla käesoleva grupi märkuse 1 punktis f toodud miinimummäära 7224 90 05  
muud 7224 90 07  
muud 7224 90 14  
sepistatud 7224 90 18  
muud    
kuumvaltsitud või pidevvalust    
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte ĂĽle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte ĂĽle 2 % massist, ja molĂĽbdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte ĂĽle 0,5 % massist 7224 90 31  
muud 7224 90 38  
sepistatud 7224 90 90  
72.25 Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega vähemalt 600 mm    
elektrotehnilisest räniterasest    
suundorienteeritud struktuuriga 7225 11 00  
muud    
kuumvaltsitud 7225 19 10  
kĂĽlmvaltsitud 7225 19 90  
muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, rullides    
tööriistaterasest 7225 30 10  
kiirlõiketerasest 7225 30 30  
muud 7225 30 90  
muust legeerterasest, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, mitte rullides    
tööriistaterasest 7225 40 12  
kiirlõiketerasest 7225 40 15  
muud    
paksusega ĂĽle 10 mm 7225 40 40  
paksusega vähemalt 4,75 mm, kuid mitte ĂĽle 10 mm 7225 40 60  
paksusega alla 4,75 mm 7225 40 90  
muud, kĂĽlmvaltsitud, edasi töötlemata    
kiirlõiketerasest 7225 50 20  
muud 7225 50 80  
muud    
tsingiga elektrolĂĽĂĽtiliselt pinnatud või kaetud 7225 91 00  
tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud 7225 92 00  
muud 7225 99 00  
72.26 Lehtvaltstooted muust legeerterasest, laiusega alla 600 mm    
elektrotehnilisest räniterasest    
suundorienteeritud struktuuriga 7226 11 00  
muud    
kuumvaltsitud, edasi töötlemata 7226 19 10  
muud 7226 19 80  
kiirlõiketerasest 7226 20 00  
muud    
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata    
tööriistaterasest 7226 91 20  
muud    
paksusega vähemalt 4,75 mm 7226 91 91  
paksusega alla 4,75 mm 7226 91 99  
kĂĽlmvaltsitud, edasi töötlemata 7226 92 00  
muud    
tsingiga elektrolĂĽĂĽtiliselt pinnatud või kaetud 7226 99 10  
tsingiga muul viisil pinnatud või kaetud 7226 99 30  
muud 7226 99 70  
72.27 Kuumvaltsitud varbmaterjal muust legeerterasest, korrapäratult kokku keritud    
kiirlõiketerasest 7227 10 00  
ränimangaanterasest 7227 20 00  
muud    
boorisisaldusega vähemalt 0,0008 % massist ja mis tahes muu elemendi sisaldusega alla käesoleva grupi märkuse 1 punktis f toodud miinimummäära 7227 90 10  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte ĂĽle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte ĂĽle 2 % massist, ning molĂĽbdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte ĂĽle 0,5 % massist 7227 90 50  
muud 7227 90 95  
72.28 Muust legeerterasest varbmaterjal; muust legeerterasest kujuprofiilid; legeeritud või legeerimata terasest puurtorud    
kiirlõiketerasest varbmaterjal    
kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata; kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata 7228 10 20  
sepistatud 7228 10 50  
muud 7228 10 90  
ränimangaanterasest varbmaterjal    
täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, neljalt kĂĽljelt valtsitud 7228 20 10  
muud    
kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata; kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, plakeeritud, kuid edasi töötlemata 7228 20 91  
muud 7228 20 99  
muu varbmaterjal, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata    
tööriistaterasest 7228 30 20  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte ĂĽle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte ĂĽle 2 % massist, ning molĂĽbdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte ĂĽle 0,5 % massist    
ĂĽmmarguse ristlõikega, läbimõõduga vähemalt 80 mm 7228 30 41  
muud 7228 30 49  
muud    
ĂĽmmarguse ristlõikega, läbimõõduga    
vähemalt 80 mm 7228 30 61  
alla 80 mm 7228 30 69  
täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, neljalt kĂĽljelt valtsitud 7228 30 70  
muud 7228 30 89  
muu varbmaterjal, sepistatud, edasi töötlemata    
tööriistaterasest 7228 40 10  
muud 7228 40 90  
muu varbmaterjal, kĂĽlmvormitud või -viimistletud, edasi töötlemata    
tööriistaterasest 7228 50 20  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte ĂĽle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte ĂĽle 2 % massist, ning molĂĽbdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte ĂĽle 0,5 % massist 7228 50 40  
muud    
ĂĽmmarguse ristlõikega, läbimõõduga    
vähemalt 80 mm 7228 50 61  
alla 80 mm 7228 50 69  
muud 7228 50 80  
muu varbmaterjal    
tööriistaterasest 7228 60 20  
muud 7228 60 80  
kujuprofiilid    
kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, kuid edasi töötlemata 7228 70 10  
muud 7228 70 90  
puurtorud 7228 80 00  
72.29 Legeerterasest traat    
ränimangaanterasest 7229 20 00  
muud    
kiirlõiketerasest 7229 90 20  
sĂĽsinikusisaldusega vähemalt 0,9 %, kuid mitte ĂĽle 1,15 % massist, kroomisisaldusega vähemalt 0,5 %, kuid mitte ĂĽle 2 % massist, ning molĂĽbdeenisisaldusega, kui seda esineb, mitte ĂĽle 0,5 % massist 7229 90 50  
muud 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.