CN8 / NC8 - 2023 91 CN8 / NC8 - 2023 - ET 93

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 92
MUUSIKARIISTAD; NENDE OSAD JA TARVIKUD

92.01 Klaverid, sh automaatklaverid; klavessiinid jt klahvkeelpillid    
pianiinod    
uued 9201 10 10 (PCE)
kasutatud 9201 10 90 (PCE)
tiibklaverid 9201 20 00 (PCE)
muud 9201 90 00  
92.02 Muud keelpillid (näiteks kitarrid, viiulid, harfid)    
poognaga mängitavad    
viiulid 9202 10 10 (PCE)
muud 9202 10 90 (PCE)
muud    
kitarrid 9202 90 30 (PCE)
muud 9202 90 80 (PCE)
92.05 Puhk- ja muud õhkpillid (näiteks orelid, akordionid, klarnetid, trompetid, torupillid), v.a laadaorelid ja leierkastid    
vaskpuhkpillid 9205 10 00 (PCE)
muud    
akordionid jms muusikariistad 9205 90 10 (PCE)
suupillid 9205 90 30 (PCE)
viledega klahvorelid; harmooniumid jms lahtiste metallkeeltega klahvpillid 9205 90 50  
muud 9205 90 90  
92.06 Löökpillid (näiteks trummid, ksĂĽlofonid, taldrikud, kastanjetid, marakaad) 9206 00 00  
92.07 Muusikariistad, mille heli tekitatakse või võimendatakse elektriliselt (näiteks orelid, kitarrid, akordionid)    
klahvpillid, v.a akordionid    
orelid 9207 10 10 (PCE)
elektriklaverid 9207 10 30 (PCE)
sĂĽntesaatorid 9207 10 50 (PCE)
muud 9207 10 80  
muud    
kitarrid 9207 90 10 (PCE)
muud 9207 90 90  
92.08 Mängutoosid, laadaorelid, leierkastid, mehaanilised laululinnud, muusikalised saed jm muusikariistad, mis ei kuulu käesoleva grupi ĂĽhtegi teise rubriiki; igat liiki peibutusviled; viled, sarved jm suuga puhutavad signaalinstrumendid    
mängutoosid 9208 10 00  
muud 9208 90 00  
92.09 Muusikariistade osad (näiteks mängutooside mehhanismid) ja tarvikud (näiteks kaardid, kettad ja rullid mehaanilistele muusikariistadele); igat liiki metronoomid, helihargid ja kammertonid    
muusikariistade keeled 9209 30 00  
muud    
klaveriosad ja -tarvikud 9209 91 00  
rubriigi 9202 muusikariistade osad ja tarvikud 9209 92 00  
rubriigi 9207 muusikariistade osad ja tarvikud 9209 94 00  
muud    
rubriigi 9205 muusikariistade osad ja tarvikud 9209 99 20  
muud    
metronoomid, helihargid ja kammertonid 9209 99 40  
mängutooside mehhanismid 9209 99 50  
muud 9209 99 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.