CN8 / NC8 - 2023 92 CN8 / NC8 - 2023 - ET 94

CN8 / NC8 - 2023 - ET

I-Way To Customs

GRUPP 93
RELVAD JA LASKEMOON; NENDE OSAD JA TARVIKUD

93.01 Sõjaväerelvad, v.a revolvrid, pĂĽstolid ja rubriigi 9307 relvad    
suurtükiväerelvad (nt suurtükid, haubitsad ja mortiirid) 9301 10 00 (PCE)
raketilennutusseadmed; leegiheitjad; granaadiheitjad; torpeedoaparaadid jm heitjad 9301 20 00 (PCE)
muud 9301 90 00 (PCE)
93.02 Revolvrid ja püstolid, v.a rubriikide 9303 ja 9304 9302 00 00 (PCE)
93.03 Muud tulirelvad ja samalaadsed seadmed, milles kasutatakse lõhkelaengut (näiteks sportlikud haavli- ja vintpĂĽssid, eestlaetavad tulirelvad, raketipĂĽstolid jm ainult signaalvalguse tekitamise vahendid, pĂĽstolid ja revolvrid paukpadrunitega tulistamiseks, loomade humaanse tapmise seadmed, liiniheitjad)    
eestlaetavad tulirelvad 9303 10 00 (PCE)
spordi-, jahi- või märkilaskmishaavlipĂĽssid, k.a haavli- ja vintpĂĽssi kombinatsioonid    
siledate raudadega, ĂĽheraudsed 9303 20 10 (PCE)
muud 9303 20 95 (PCE)
spordi-, jahi- ja märkilaskmisvintpüssid 9303 30 00 (PCE)
muud 9303 90 00 (PCE)
93.04 Muud relvad (näiteks vedru-, õhu- või gaasipüssid ja -püstolid, kumminuiad), v.a rubriigis 9307 nimetatud 9304 00 00 (PCE)
93.05 Rubriikidesse 9301–9304 kuuluvate relvade osad ja lisaseadmed    
revolvritele ja pĂĽstolitele 9305 10 00  
rubriigi 9303 haavli- ja vintpĂĽssidele 9305 20 00  
muud    
rubriigi 9301 sõjaväerelvadele 9305 91 00  
muud 9305 99 00  
93.06 Pommid, granaadid, torpeedod, miinid, raketid jms sõjamoon, nende osad; padrunid, kuulid jm laskemoon, nende osad, k.a haavlid, kuuli- ja padrunitropid    
haavlipĂĽssipadrunid ja nende osad; õhupĂĽssikuulid    
padrunid 9306 21 00 (100)
muud 9306 29 00  
muud padrunid, nende osad    
rubriigi 9302 revolvritele ja pĂĽstolitele ning rubriigi 9301 pĂĽstolkuulipildujatelele 9306 30 10  
muud    
sõjaväerelvadele 9306 30 30  
muud 9306 30 90  
muud    
sõjaliseks otstarbeks 9306 90 10  
muud 9306 90 90  
93.07 Mõõgad, pistodad, täägid, odad jms kĂĽlmrelvad, nende osad ja tuped 9307 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.