CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - FI 29

CN8 / NC8 - 2023 - FI

I-Way To Customs

28¬†RYHM√Ą
KEMIALLISET ALKUAINEET JA EP√ĄORGAANISET YHDISTEET; JALOMETALLIEN, HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTIIVISTEN ALKUAINEIDEN JA ISOTOOPPIEN ORGAANISET JA EP√ĄORGAANISET YHDISTEET

I. KEMIALLISET ALKUAINEET    
28.01 Fluori, kloori, bromi ja jodi    
kloori 2801 10 00  
jodi 2801 20 00  
fluori; bromi    
fluori 2801 30 10  
bromi 2801 30 90  
28.02 Sublimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki 2802 00 00  
28.03 Hiili (kimr√∂√∂ki ja muut, muualle kuulumattomat hiilen muodot) 2803 00 00  
28.04 Vety, jalokaasut ja muut ep√§metallit    
vety 2804 10 00 (MTQ)
jalokaasut    
argon 2804 21 00 (MTQ)
muut    
helium 2804 29 10 (MTQ)
muut 2804 29 90 (MTQ)
typpi 2804 30 00 (MTQ)
happi 2804 40 00 (MTQ)
boori; telluuri    
boori 2804 50 10  
telluuri 2804 50 90  
pii    
jossa on v√§hint√§√§n 99,99¬†painoprosenttia piit√§ 2804 61 00  
muu 2804 69 00  
fosfori    
fosfori, punainen 2804 70 10  
muut 2804 70 90  
arseeni 2804 80 00  
seleeni 2804 90 00  
28.05 Alkali- ja maa-alkalimetallit; harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, my√∂s n√§iden aineiden keskin√§iset seokset ja lejeeringit; elohopea    
alkali- ja maa-alkalimetallit    
natrium 2805 11 00  
kalsium 2805 12 00  
muut    
strontium ja barium 2805 19 10  
muut 2805 19 90  
harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, my√∂s n√§iden aineiden keskin√§iset seokset ja lejeeringit    
keskin√§iset seokset tai lejeeringit 2805 30 10  
muut    
puhtausaste v√§hint√§√§n 95 painoprosenttia    
cerium ja lantaani 2805 30 21 New  
praseodyymi, neodyymi ja samarium 2805 30 29 New  
gadolinium, terbium ja dysprosium 2805 30 31 New  
europium, holmium, erbium, tulium, ytterbium, lutetium ja yttrium 2805 30 39 New  
skandium 2805 30 40  
muut 2805 30 80  
elohopea    
pulloissa, joiden nettotilavuus on 34,5¬†kg (standardipaino) ja joiden pullokohtainen FOB-arvo on enint√§√§n 224¬†‚ā¨ 2805 40 10  
muut 2805 40 90  
II. EP√ĄORGAANISET HAPOT JA EP√ĄORGAANISET EP√ĄMETALLIEN HAPPIYHDISTEET    
28.06 Kloorivety (kloorivetyhappo eli suolahappo); klooririkkihappo    
kloorivety (kloorivetyhappo) 2806 10 00  
klooririkkihappo 2806 20 00  
28.07 Rikkihappo; savuava rikkihappo (oleum) 2807 00 00  
28.08 Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot) 2808 00 00  
28.09 Difosforipentoksidi; fosforihappo ja polyfosforihapot, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t    
difosforipentoksidi 2809 10 00 (KPP)
fosforihappo ja polyfosforihapot 2809 20 00 (KPP)
28.10 Boorioksidit; boorihapot    
dibooritrioksidi 2810 00 10  
muut 2810 00 90  
28.11 Muut ep√§orgaaniset hapot ja muut ep√§orgaaniset ep√§metallien happiyhdisteet    
muut ep√§orgaaniset hapot    
fluorivety (fluorivetyhappo) 2811 11 00  
syaanivety (syaanivetyhappo) 2811 12 00  
muut    
bromivety (bromivetyhappo) 2811 19 10  
muut 2811 19 80  
muut ep√§orgaaniset ep√§metallien happiyhdisteet    
hiilidioksidi 2811 21 00  
piidioksidi 2811 22 00  
muut    
rikkidioksidi 2811 29 05  
rikkitrioksidi (rikkianhydridi); diarseenitrioksidi 2811 29 10  
typpioksidit 2811 29 30  
muut 2811 29 90  
III. EP√ĄMETALLIEN HALOGEENI- JA RIKKIYHDISTEET    
28.12 Ep√§metallien halogenidit ja halogenidioksidit    
kloridit ja kloridioksidit    
karbonyylidikloridi (fosgeeni) 2812 11 00  
fosforioksikloridi 2812 12 00  
fosforitrikloridi 2812 13 00  
fosforipentakloridi 2812 14 00  
rikkimonokloridi 2812 15 00  
rikkidikloridi 2812 16 00  
tionyylikloridi 2812 17 00  
Muut    
fosfori 2812 19 10  
Muut 2812 19 90  
muut 2812 90 00  
28.13 Ep√§metallien sulfidit; kaupallinen fosforitrisulfidi    
hiilidisulfidi (rikkihiili) 2813 10 00  
muut    
fosforisulfidit, kaupallinen fosforitrisulfidi 2813 90 10  
muut 2813 90 90  
IV. EP√ĄORGAANISET EM√ĄKSET JA METALLIOKSIDIT, -HYDROKSIDIT JA -PEROKSIDIT    
28.14 Ammoniakki, vedet√∂n tai vesiliuoksena    
vedet√∂n ammoniakki 2814 10 00  
ammoniakin vesiliuos 2814 20 00  
28.15 Natriumhydroksidi (kaustinen sooda); kaliumhydroksidi (kaustinen kali); natrium- ja kaliumperoksidit    
natriumhydroksidi (kaustinen sooda)    
kiinte√§ 2815 11 00  
vesiliuoksena (natronlipeä) 2815 12 00 (KSH)
kaliumhydroksidi (kaustinen kali) 2815 20 00 (KPH)
natrium- ja kaliumperoksidit 2815 30 00  
28.16 Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi; strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit    
magnesiumhydroksidi ja -peroksidi 2816 10 00  
strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit 2816 40 00  
28.17 Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi 2817 00 00  
28.18 Keinotekoinen korundi, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§t√∂n; alumiinioksidi; alumiinihydroksidi    
keinotekoinen korundi, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§t√∂n    
jonka alumiinioksidipitoisuus on v√§hint√§√§n 98,5¬†painoprosenttia    
jossa l√§pimitaltaan yli 10¬†mm:n suuruisten kappaleiden osuus kokonaispainosta on alle 50¬†prosenttia 2818 10 11  
jossa l√§pimitaltaan yli 10¬†mm:n suuruisten kappaleiden osuus kokonaispainosta on v√§hint√§√§n 50¬†prosenttia 2818 10 19  
jonka alumiinioksidipitoisuus on alle 98,5¬†painoprosenttia    
jossa l√§pimitaltaan yli 10¬†mm:n suuruisten kappaleiden osuus kokonaispainosta on alle 50¬†prosenttia 2818 10 91  
jossa l√§pimitaltaan yli 10¬†mm:n suuruisten kappaleiden osuus kokonaispainosta on v√§hint√§√§n 50¬†prosenttia 2818 10 99  
alumiinioksidi, muu kuin keinotekoinen korundi 2818 20 00  
alumiinihydroksidi 2818 30 00  
28.19 Kromioksidit ja -hydroksidit    
kromitrioksidi 2819 10 00  
muut    
kromidioksidi 2819 90 10  
muut 2819 90 90  
28.20 Mangaanioksidit    
mangaanidioksidi 2820 10 00  
muut    
mangaanioksidi, joka sis√§lt√§√§ v√§hint√§√§n 77¬†painoprosenttia mangaania 2820 90 10  
muut 2820 90 90  
28.21 Rautaoksidit ja -hydroksidit; maav√§rit, joissa on v√§hint√§√§n 70¬†painoprosenttia sidottua rautaa laskettuna Fe2O3:na    
rautaoksidit ja -hydroksidit 2821 10 00  
maav√§rit 2821 20 00  
28.22 Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolttioksidit 2822 00 00  
28.23 Titaanioksidit 2823 00 00  
28.24 Lyijyoksidit; punainen ja oranssi lyijym√∂nj√§    
lyijymonoksidi (lyijyhilse, massikotti) 2824 10 00  
muut 2824 90 00  
28.25 Hydratsiini ja hydroksyyliamiini sek√§ niiden ep√§orgaaniset suolat; muut ep√§orgaaniset em√§kset; muut metallioksidit, -hydroksidit ja -peroksidit    
hydratsiini ja hydroksyyliamiini sek√§ niiden ep√§orgaaniset suolat 2825 10 00  
litiumoksidi ja -hydroksidi 2825 20 00  
vanadiinioksidit ja -hydroksidit 2825 30 00  
nikkelioksidit ja -hydroksidit 2825 40 00  
kuparioksidit ja -hydroksidit 2825 50 00  
germaniumoksidit ja zirkoniumdioksidi 2825 60 00  
molybdeenioksidit ja -hydroksidit 2825 70 00  
antimonioksidit 2825 80 00  
muut    
kalsiumoksidi, -hydroksidi ja -peroksidi    
kalsiumhydroksidi, puhtausaste kuiva-aineen painosta v√§hint√§√§n 98¬†%, hiukkasina, joista: - enint√§√§n 1¬†painoprosentti on kooltaan yli 75¬†mikrometri√§ ja - enint√§√§n 4¬†painoprosenttia on kooltaan alle 1,3¬†mikrometri√§ 2825 90 11  
muut 2825 90 19  
berylliumoksidi ja -hydroksidi 2825 90 20  
volframioksidit ja -hydroksidit 2825 90 40  
kadmiumoksidi 2825 90 60  
muut 2825 90 85  
V. EP√ĄORGAANISTEN HAPPOJEN JA METALLIEN SUOLAT JA PEROKSISUOLAT    
28.26 Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat    
fluoridit    
alumiini 2826 12 00  
muut    
ammonium tai natrium 2826 19 10  
muut 2826 19 90  
natriumheksafluoroaluminaatti (synteettinen kryoliitti) 2826 30 00  
muut    
dikaliumheksafluorosirkonaatti 2826 90 10  
muut 2826 90 80  
28.27 Kloridit, kloridioksidit ja kloridihydroksidit; bromidit ja bromidioksidit; jodidit ja jodidioksidit    
ammoniumkloridi 2827 10 00  
kalsiumkloridi 2827 20 00  
muut kloridit    
magnesium 2827 31 00  
alumiini 2827 32 00  
nikkeli 2827 35 00  
muut    
tina 2827 39 10  
rauta 2827 39 20  
koboltti 2827 39 30  
muut 2827 39 85  
kloridioksidit ja kloridihydroksidit    
kupari 2827 41 00  
muut    
lyijy 2827 49 10  
muut 2827 49 90  
bromidit ja bromidioksidit    
natrium- ja kaliumbromidit 2827 51 00  
muut 2827 59 00  
jodidit ja jodidioksidit 2827 60 00  
28.28 Hypokloriitit; kaupallinen kalsiumhypokloriitti; kloriitit; hypobromiitit    
kaupallinen kalsiumhypokloriitti ja muut kalsiumhypokloriitit 2828 10 00  
muut 2828 90 00  
28.29 Kloraatit ja perkloraatit; bromaatit ja perbromaatit; jodaatit ja perjodaatit    
kloraatit    
natrium 2829 11 00  
muut 2829 19 00  
muut    
perkloraatit 2829 90 10  
kalium- ja natriumbromaatit 2829 90 40  
muut 2829 90 80  
28.30 Sulfidit; polysulfidit, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t    
natriumsulfidit 2830 10 00  
muut    
kalsium-, antimoni- ja rautasulfidit 2830 90 11  
muut 2830 90 85  
28.31 Ditioniitit ja sulfoksylaatit    
natrium 2831 10 00  
muut 2831 90 00  
28.32 Sulfiitit; tiosulfaatit    
natriumsulfiitit 2832 10 00  
muut sulfiitit 2832 20 00  
tiosulfaatit 2832 30 00  
28.33 Sulfaatit; alunat; peroksosulfaatit (persulfaatit)    
natriumsulfaatit    
dinatriumsulfaatti 2833 11 00  
muut 2833 19 00  
muut sulfaatit    
magnesium 2833 21 00  
alumiini 2833 22 00  
nikkeli 2833 24 00  
kupari 2833 25 00  
barium 2833 27 00  
muut    
kadmium; kromi; sinkki 2833 29 20  
koboltti; titaani 2833 29 30  
lyijy 2833 29 60  
muut 2833 29 80  
alunat 2833 30 00  
peroksosulfaatit (persulfaatit) 2833 40 00  
28.34 Nitriitit; nitraatit    
nitriitit 2834 10 00  
nitraatit    
kalium 2834 21 00  
muut    
barium; beryllium; kadmium; koboltti; nikkeli; lyijy 2834 29 20  
kupari 2834 29 40  
muut 2834 29 80  
28.35 Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t    
fosfinaatit (hypofosfiitit) ja fosfonaatit (fosfiitit) 2835 10 00  
fosfaatit    
mono- tai dinatrium 2835 22 00  
kalium 2835 24 00  
kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti) 2835 25 00  
muut kalsiumfosfaatit 2835 26 00  
muut    
triammonium 2835 29 10  
tinatrium 2835 29 30  
muut 2835 29 90  
polyfosfaatit    
natriumtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti) 2835 31 00  
muut 2835 39 00  
28.36 Karbonaatit; peroksokarbonaatit (perkarbonaatit); kaupallinen ammoniumkarbonaatti, jossa on ammoniumkarbamaattia    
dinatriumkarbonaatti 2836 20 00  
natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti) 2836 30 00  
kaliumkarbonaatit 2836 40 00  
kalsiumkarbonaatti 2836 50 00  
bariumkarbonaatti 2836 60 00  
muut    
litiumkarbonaatit 2836 91 00  
strontiumkarbonaatti 2836 92 00  
muut    
karbonaatit    
magnesium; kupari 2836 99 11  
muut 2836 99 17  
peroksokarbonaatit (perkarbonaatit) 2836 99 90  
28.37 Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit    
syanidit ja syanidioksidit    
natrium 2837 11 00  
muut 2837 19 00  
kompleksisyanidit 2837 20 00  
28.39 Silikaatit; kaupalliset alkalimetallisilikaatit    
natrium    
natriummetasilikaatit 2839 11 00  
muut 2839 19 00  
muut 2839 90 00  
28.40 Boraatit; peroksoboraatit (perboraatit)    
dinatriumtetraboraatti (puhdistettu booraksi)    
vedet√∂n 2840 11 00  
muu    
dinatriumtetraboraattipentahydraatti 2840 19 10  
muu 2840 19 90  
muut boraatit    
natriumboraatit, vedett√∂m√§t 2840 20 10  
muut 2840 20 90  
peroksoboraatit (perboraatit) 2840 30 00  
28.41 Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat    
natriumdikromaatti 2841 30 00  
muut kromaatit ja dikromaatit; peroksokromaatit 2841 50 00  
manganiitit, manganaatit ja permanganaatit    
kaliumpermanganaatti 2841 61 00  
muut 2841 69 00  
molybdaatit 2841 70 00  
volframaatit 2841 80 00  
muut    
sinkaatit ja vanadaatit 2841 90 30  
muut 2841 90 85  
28.42 Ep√§orgaanisten happojen tai peroksohappojen muut suolat (mukaan lukien aluminosilikaatit, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t), muut kuin atsidit    
kaksois- ja kompleksisilikaatit, mukaan lukien aluminosilikaatit, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t 2842 10 00  
muut    
seleenihappojen ja telluurihappojen suolat, kaksoissuolat ja kompleksisuolat 2842 90 10  
muut 2842 90 80  
VI. SEKALAISTA    
28.43 Kolloidiset jalometallit; jalometallien ep√§orgaaniset tai orgaaniset yhdisteet, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t; jalometallien amalgaamat    
kolloidiset jalometallit    
hopea 2843 10 10  
muut 2843 10 90  
hopeayhdisteet    
hopeanitraatti 2843 21 00  
muut 2843 29 00  
kultayhdisteet 2843 30 00 (GRM)
muut yhdisteet; amalgaamat    
amalgaamat 2843 90 10  
muut 2843 90 90 (GRM)
28.44 Radioaktiiviset kemialliset alkuaineet ja radioaktiiviset isotoopit (my√∂s halkeamiskelpoiset ja hy√∂t√∂aineena k√§ytett√§v√§t kemialliset alkuaineet ja isotoopit) sek√§ niiden yhdisteet; n√§it√§ tuotteita sis√§lt√§v√§t seokset ja j√§tteet    
luonnonuraani ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on luonnonuraania tai luonnonuraaniyhdisteit√§    
luonnonuraani    
viimeistelemätön; jätteet ja romu (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
työstetty (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
ferrouraani 2844 10 50 (KUR)
muut (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
U-235-rikasteinen uraani ja sen yhdisteet; plutonium ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on U-235-rikasteista uraania, plutoniumia tai n√§iden tuotteiden yhdisteit√§    
U-235-rikasteinen uraani ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on U-235-rikasteista uraania, tai n√§iden tuotteiden yhdisteit√§    
ferrouraani 2844 20 25 (gi)
muut (Euratom) 2844 20 35 (gi)
plutonium ja sen yhdisteet, seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on plutoniumia tai n√§iden tuotteiden yhdisteit√§    
uraanin ja plutoniumin seokset    
ferrouraani 2844 20 51 (gi)
muut (Euratom) 2844 20 59 (gi)
muut 2844 20 99 (gi)
U-235:n suhteen k√∂yhdytetty uraani ja sen yhdisteet; torium ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on U-235:n suhteen k√∂yhdytetty√§ uraania, toriumia tai n√§iden tuotteiden yhdisteit√§    
U-235:n suhteen k√∂yhdytetty uraani; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on U-235:n suhteen k√∂yhdytetty√§ uraania tai sen yhdisteit√§    
kermetit 2844 30 11  
muut 2844 30 19  
torium; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on toriumia tai sen yhdisteit√§    
kermetit 2844 30 51  
muut    
viimeistelem√§t√∂n, j√§tteet ja romu (Euratom) 2844 30 55  
ty√∂stetty    
tangot, profiilit, langat, levyt ja nauhat (Euratom) 2844 30 61  
muut (Euratom) 2844 30 69  
U-235:n suhteen k√∂yhdytetyn uraanin yhdisteet ja toriumin yhdisteet, my√∂s kesken√§√§n sekoitettuina    
U-235:n suhteen k√∂yhdytetyt uraanin yhdisteet ja toriumin yhdisteet, my√∂s kesken√§√§n sekoitettuina (Euratom), eiv√§t kuitenkaan toriumin suolat 2844 30 91  
muut 2844 30 99  
radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet, muut kuin alanimikkeisiin¬†284410, 284420 ja 284430 kuuluvat; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on n√§it√§ alkuaineita, isotooppeja tai yhdisteit√§; radioaktiiviset j√§tteet    
tritium ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on tritiumia tai sen yhdisteit√§    
keinotekoinen radioaktiivinen isotooppi (Euratom); keinotekoisen radioaktiivisen isotoopin yhdisteet (Euratom) 2844 41 10  
muut 2844 41 90  
aktinium-225, aktinium-227, kalifornium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uraani-230 ja uraani-232 ja niiden yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on n√§it√§ alkuaineita tai niiden yhdisteit√§    
keinotekoiset radioaktiiviset isotoopit (Euratom); keinotekoisten radioaktiivisten isotooppien yhdisteet (Euratom) 2844 42 10  
muut 2844 42 90  
muut radioaktiiviset alkuaineet, isotoopit ja yhdisteet; muut seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), keraamiset tuotteet ja seokset, joissa on n√§it√§ alkuaineita, isotooppeja tai yhdisteit√§    
uraani-233 ja sen yhdisteet; seosmetallit, dispersiot (my√∂s kermetit), uraani-233:a tai sen yhdisteit√§ sis√§lt√§v√§t keraamiset tuotteet ja seokset 2844 43 10  
keinotekoiset radioaktiiviset isotoopit (Euratom); keinotekoisten radioaktiivisten isotooppien yhdisteet (Euratom) 2844 43 20  
muut 2844 43 80  
radioaktiiviset j√§tteet 2844 44 00  
ydinreaktorien käytetyt (säteilytetyt) polttoaine-elementit (panokset) (Euratom) 2844 50 00 (gi)
28.45 Muut kuin nimikkeen¬†2844 isotoopit; t√§llaisten isotooppien ep√§orgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t    
raskas vesi (deuteriumoksidi) (Euratom) 2845 10 00  
boori, joka on rikastettu boori-10:ll√§, ja sen yhdisteet 2845 20 00  
litium, joka on rikastettu litium-6:lla, ja sen yhdisteet 2845 30 00  
helium-3 2845 40 00  
muut    
deuterium ja sen yhdisteet; vety ja sen yhdisteet, deuteriumrikasteiset; n√§it√§ tuotteita sis√§lt√§v√§t seokset ja liuokset (Euratom) 2845 90 10  
muut 2845 90 90  
28.46 Harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai n√§iden metallien seosten ep√§orgaaniset ja orgaaniset yhdisteet    
ceriumyhdisteet 2846 10 00  
muut    
skandiumyhdisteet 2846 90 30  
lantaaniyhdisteet 2846 90 40 New  
praseodyymin, neodyymin tai samariumin yhdisteet 2846 90 50 New  
gadoliniumin, terbiumin tai dysprosiumin yhdisteet 2846 90 60 New  
europiumin, holmiumin, erbiumin, tuliumin, ytterbiumin, lutetiumin tai yttriumin yhdisteet 2846 90 70 New  
metalliseosyhdisteet 2846 90 90  
28.47 Vetyperoksidi, myös kiinteytettynä virtsa-aineella 2847 00 00 (KHO)
28.49 Karbidit, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t    
kalsiumin 2849 10 00  
piin 2849 20 00  
muiden aineiden    
boorin 2849 90 10  
volframin 2849 90 30  
alumiinin; kromin; molybdeenin; vanadiinin; tantaalin; titaanin 2849 90 50  
muut 2849 90 90  
28.50 Hydridit, nitridit, atsidit, silisidit ja boridit, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t, muut kuin yhdisteet, jotka ovat my√∂s nimikkeen¬†2849 karbideja    
hydridit; nitridit 2850 00 20  
Atsidit; silisidit 2850 00 60  
boridit 2850 00 90  
28.52 Ep√§orgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet, my√∂s kemiallisesti m√§√§ritellyt, ei kuitenkaan amalgaamat    
kemiallisesti m√§√§ritellyt 2852 10 00  
muut 2852 90 00  
28.53 Fosfidit, my√∂s kemiallisesti m√§√§rittelem√§tt√∂m√§t, ei kuitenkaan ferrofosfori; muut ep√§orgaaniset yhdisteet (my√∂s tislattu vesi, vesi s√§hk√∂n- tai l√§mm√∂njohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sit√§ vastaava vesi); nestem√§inen ilma (my√∂s jos jalokaasut on poistettu); puristettu ilma; amalgaamat, ei kuitenkaan jalometalliamalgaamat.    
syaanikloridi (kloorisyaani) 2853 10 00  
muut    
tislattu vesi sek√§ vesi s√§hk√∂n- tai l√§mm√∂njohtokyvyn mittaamista varten ja puhtaudeltaan sit√§ vastaava vesi 2853 90 10  
nestem√§inen ilma (my√∂s jos jalokaasut on poistettu); puristettu ilma 2853 90 30  
muut 2853 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.