CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - FI 39

CN8 / NC8 - 2023 - FI

I-Way To Customs

38¬†RYHM√Ą
ERIN√ĄISET KEMIALLISET TUOTTEET

38.01 Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti; grafiittiin tai muuhun hiileen perustuvat valmisteet, massana, m√∂hk√§lein√§, levyin√§ tai muina puolivalmisteina    
keinotekoinen grafiitti 3801 10 00  
kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti    
kolloidinen grafiitti suspensiona √∂ljyss√§; puolikolloidinen grafiitti 3801 20 10  
muu 3801 20 90  
hiilipitoiset elektrodimassat ja niiden kaltaiset massat uunien vuoraamiseen 3801 30 00  
muut 3801 90 00  
38.02 Aktiivihiili; aktivoidut luonnon kivenn√§istuotteet; el√§inhiili, my√∂s k√§ytetty    
aktiivihiili 3802 10 00  
muut 3802 90 00  
38.03 M√§nty√∂ljy, my√∂s puhdistettu    
raaka 3803 00 10  
muut 3803 00 90  
38.04 Puumassan valmistuksessa syntyv√§t j√§teliemet, my√∂s jos ne on v√§kev√∂ity tai niist√§ on sokerit poistettu tai niit√§ on k√§sitelty kemiallisesti, my√∂s ligniinisulfonaatit, ei kuitenkaan nimikkeen¬†3803 m√§nty√∂ljy 3804 00 00  
38.05 Pihka-, puu- ja sulfaattit√§rp√§tti sek√§ muut havupuun tislauksessa tai muussa k√§sittelyss√§ saadut terpeenipitoiset √∂ljyt; raaka dipenteeni; sulfiittit√§rp√§tti ja muu raaka parasymeeni; ‚ÄĚpine oil‚ÄĚ, jonka p√§√§asiallisena aineosana on alfaterpineoli    
pihka-, puu- ja sulfaattit√§rp√§tti√∂ljyt    
pihkat√§rp√§tti 3805 10 10  
puut√§rp√§tti 3805 10 30  
sulfaattit√§rp√§tti 3805 10 90  
muut    
‚ÄĚpine oil‚ÄĚ 3805 90 10  
muut 3805 90 90  
38.06 Kolofoni ja hartsihapot sek√§ niiden johdannaiset; pinoliini ja hartsi√∂ljyt; sulatuksella muunnetut luonnonhartsit (run gums)    
kolofoni ja hartsihapot 3806 10 00  
kolofonin ja hartsihappojen suolat tai kolofonin ja hartsihappojen johdannaisten suolat, lukuun ottamatta kolofonin additiotuotteiden suoloja 3806 20 00  
hartsiesterit 3806 30 00  
muut 3806 90 00  
38.07 Puuterva; puuterva√∂ljyt; puukreosootti; raaka metanoli; kasvipiki; panimopiki ja sen kaltaiset kolofoniin, hartsihappoihin tai kasvipikeen perustuvat valmisteet    
puuterva 3807 00 10  
muut 3807 00 90  
38.08 Hy√∂nteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, it√§mist√§ est√§v√§t aineet, kasvien kasvua s√§√§t√§v√§t aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, v√§hitt√§ismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. rikitetyt nauhat, syd√§met ja kynttil√§t sek√§ k√§rp√§spaperi)    
t√§m√§n ryhm√§n 1¬†alanimikehuomautuksessa eritellyt tavarat    
DDT (ISO) (klofenotaani (INN)), nettopainoltaan enint√§√§n 300 gramman pakkauksissa 3808 52 00  
muut 3808 59 00  
t√§m√§n ryhm√§n 2 alanimikehuomautuksessa eritellyt tavarat    
nettopainoltaan enint√§√§n 300 gramman pakkauksissa 3808 61 00  
nettopainoltaan yli 300 gramman mutta enint√§√§n 7,5 kilogramman pakkauksissa 3808 62 00  
muut 3808 69 00  
muut    
hy√∂nteisten torjunta-aineet    
pyretroideihin perustuvat 3808 91 10  
kloorattuihin hiilivetyihin perustuvat 3808 91 20  
karbamaatteihin perustuvat 3808 91 30  
orgaanisiin fosforiyhdisteisiin perustuvat 3808 91 40  
muut 3808 91 90  
sienitautien torjunta-aineet    
ep√§orgaaniset    
kupariyhdisteisiin perustuvat valmisteet 3808 92 10  
muut 3808 92 20  
muut    
ditiokarbamaatteihin perustuvat 3808 92 30  
bentsimidatsoleihin perustuvat 3808 92 40  
diatsoleihin tai triatsoleihin perustuvat 3808 92 50  
diatsiineihin tai morfoliineihin perustuvat 3808 92 60  
muut 3808 92 90  
rikkakasvien torjunta-aineet, it√§mist√§ est√§v√§t aineet ja kasvien kasvua s√§√§t√§v√§t aineet    
rikkakasvien torjunta-aineet    
fenoksifytohormoneihin perustuvat 3808 93 11  
triatsiineihin perustuvat 3808 93 13  
amideihin perustuvat 3808 93 15  
karbamaatteihin perustuvat 3808 93 17  
dinitroaniliinijohdannaisiin perustuvat 3808 93 21  
urea-, urasiili- tai sulfonyyliureajohdannaisiin perustuvat 3808 93 23  
muut 3808 93 27  
it√§mist√§ est√§v√§t aineet 3808 93 30  
kasvien kasvua s√§√§t√§v√§t aineet 3808 93 90  
desinfioimisaineet    
kvaternaarisiin ammoniumsuoloihin perustuvat 3808 94 10  
halogenoituihin yhdisteisiin perustuvat 3808 94 20  
muut 3808 94 90  
muut    
rotanmyrkyt 3808 99 10  
muut 3808 99 90  
38.09 Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat v√§rj√§ytymist√§ tai v√§riaineiden kiinnittymist√§, sek√§ muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia k√§ytet√§√§n tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat    
t√§rkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat    
joissa on v√§hemm√§n kuin 55¬†painoprosenttia t√§rkkelyspitoisia aineita 3809 10 10  
joissa on v√§hint√§√§n 55¬†painoprosenttia mutta v√§hemm√§n kuin 70¬†painoprosenttia t√§rkkelyspitoisia aineita 3809 10 30  
joissa on v√§hint√§√§n 70¬†painoprosenttia mutta v√§hemm√§n kuin 83¬†painoprosenttia t√§rkkelyspitoisia aineita 3809 10 50  
joissa on v√§hint√§√§n 83¬†painoprosenttia t√§rkkelyspitoisia aineita 3809 10 90  
muut    
jollaisia k√§ytet√§√§n tekstiili- tai sen kaltaisessa teollisuudessa 3809 91 00  
jollaisia k√§ytet√§√§n paperi- tai sen kaltaisessa teollisuudessa 3809 92 00  
jollaisia k√§ytet√§√§n nahka- tai sen kaltaisessa teollisuudessa 3809 93 00  
38.10 Metallipintojen peittausvalmisteet; sulamista edist√§v√§t aineet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hitsausta varten; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita; valmisteet, jollaisia k√§ytet√§√§n hitsauselektrodien ja -puikkojen t√§ytteen√§ tai p√§√§llysteen√§    
metallipintojen peittausvalmisteet; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita 3810 10 00  
muut    
valmisteet, jollaisia k√§ytet√§√§n hitsauselektrodien ja -puikkojen syd√§men√§ tai p√§√§llysteen√§ 3810 90 10  
muut 3810 90 90  
38.11 Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai sy√∂pymist√§ est√§v√§t valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja muut kivenn√§is√∂ljyjen (my√∂s bensiinin) ja muiden nesteiden, joita k√§ytet√§√§n samaan tarkoitukseen kuin kivenn√§is√∂ljyj√§, lis√§ainevalmisteet    
nakutusta est√§v√§t valmisteet    
lyijy-yhdisteisiin perustuvat    
tetraetyylilyijyyn perustuvat 3811 11 10  
muut 3811 11 90  
muut 3811 19 00  
voitelu√∂ljyjen lis√§aineet    
joissa on maa√∂ljyj√§ tai bitumisista kivenn√§isist√§ saatuja √∂ljyj√§ 3811 21 00  
muut 3811 29 00  
muut 3811 90 00  
38.12 Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet; muualle kuulumattomat kumin tai muovin pehmitinseokset; hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset    
valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet 3812 10 00  
kumin tai muovin pehmitinseokset    
reaktioseos, joka sis√§lt√§√§ bentsyyli-3-isobutyryylioksi-1-isopropyyli-2,2-dimetyylipropyyliftalaattia sek√§ bentsyyli-3-isobutyryylioksi-2,2,4-trimetyylipentyyliftalaattia 3812 20 10  
muut 3812 20 90  
hapettumisenestoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset    
2,2,4-trimetyyli-1,2-dihydrokinoliinin oligomeerien seokset (TMQ) 3812 31 00  
muut    
hapettumisenestoaineet 3812 39 10  
muut 3812 39 90  
38.13 Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulensammutuskranaatit ja -pommit 3813 00 00  
38.14 Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumattomat; valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet    
butyyliasetaattiin perustuvat 3814 00 10  
muut 3814 00 90  
38.15 Reaktion k√§ynnist√§j√§t (initiaattorit), reaktion kiihdyttimet (akseleraattorit) ja katalyyttiset valmisteet, muualle kuulumattomat    
kantajakatalyytit    
joissa aktiivisena aineosana on nikkeli tai nikkeliyhdisteet 3815 11 00  
joissa aktiivisena aineosana on jalometalli tai jalometalliyhdisteet 3815 12 00  
muut    
katalyytti rakeina, joista v√§hint√§√§n 90¬†painoprosenttia on kooltaan enint√§√§n 10¬†mikrometri√§ ja jotka koostuvat magnesiumsilikaattikantaja-aineella olevasta oksidiseoksesta ja sis√§lt√§v√§t: - v√§hint√§√§n 20 mutta enint√§√§n 35¬†painoprosenttia kuparia ja - v√§hint√§√§n 2 mutta enint√§√§n 3¬†painoprosenttia vismuttia,n√§enn√§inen ominaispaino v√§hint√§√§n 0,2 mutta enint√§√§n 1,0 3815 19 10  
muut 3815 19 90  
muut    
katalyytti, joka koostuu etyylitrifenyylifosfoniumasetaatin metanoliliuoksesta 3815 90 10  
muut 3815 90 90  
38.16 Sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset, tulenkest√§v√§t, my√∂s dolomiittisullomassa, muut kuin nimikkeen 3801 tuotteet    
dolomiittisullomassa 3816 00 10  
muut 3816 00 90  
38.17 Seostetut alkyylibentseenit ja seostetut alkyylinaftaleenit, muut kuin nimikkeisiin¬†2707 ja 2902 kuuluvat    
suoraketjuinen alkyylibentseeni 3817 00 50  
muut 3817 00 80  
38.18 Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa k√§ytt√∂√§ varten, kiekkoina, levyin√§ tai niiden kaltaisissa muodoissa; kemialliset yhdisteet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa k√§ytt√∂√§ varten    
seostettu pii (doped) 3818 00 10  
muut 3818 00 90  
38.19 Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa k√§ytett√§v√§t nestem√§iset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on v√§hemm√§n kuin 70¬†painoprosenttia maa√∂ljyj√§ tai bitumisista kivenn√§isist√§ saatuja √∂ljyj√§ 3819 00 00  
38.20 J√§√§tymist√§ est√§v√§t valmisteet sek√§ valmistetut huurteen- ja j√§√§npoistonesteet 3820 00 00  
38.21 Valmistetut elatusaineet mikro-organismien (my√∂s virusten ja niiden kaltaisten organismien) tai kasvi-, ihmis- ja el√§insoluviljelmien kehitt√§mist√§ ja yll√§pitoa varten 3821 00 00  
38.22 Taudinm√§√§ritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sek√§ valmistetut taudinm√§√§ritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sit√§, my√∂s testisarjoina, muut kuin nimikkeeseen 3006 kuuluvat; varmennetut vertailumateriaalit    
Taudinm√§√§ritysreagenssit ja laboratorioreagenssit, alustalla, sek√§ valmistetut taudinm√§√§ritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sit√§, my√∂s testisarjoina    
malariaa varten 3822 11 00  
zikaa ja muita Aedes-suvun hyttysten levitt√§mi√§ tauteja varten 3822 12 00  
veriryhm√§n m√§√§rityst√§ varten 3822 13 00  
muut 3822 19 00  
muut 3822 90 00  
38.23 Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat √∂ljyt; teolliset rasva-alkoholit    
teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat √∂ljyt    
steariinihappo 3823 11 00  
√∂ljyhappo 3823 12 00  
m√§nty√∂ljyrasvahapot 3823 13 00  
muut    
tislatut rasvahapot 3823 19 10  
rasvahappotisle 3823 19 30  
muut 3823 19 90  
teolliset rasva-alkoholit 3823 70 00  
38.24 Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -syd√§mi√§ varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyv√§n teollisuuden valmisteet (my√∂s jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat    
valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -syd√§mi√§ varten 3824 10 00  
sintraamattomat metallikarbidit sekoitettuina kesken√§√§n tai metallisten sideaineiden kanssa 3824 30 00  
valmistetut lis√§aineet sementti√§, laastia tai betonia varten 3824 40 00  
muu kuin tulenkest√§v√§ laasti tai betoni    
valuvalmis betoni 3824 50 10  
muut 3824 50 90  
sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 290544 kuuluva    
vesiliuoksena    
jossa on enint√§√§n 2¬†painoprosenttia D-mannitolia D-glusitoli-pitoisuudesta laskettuna 3824 60 11  
muu 3824 60 19  
muu    
jossa on enint√§√§n 2¬†painoprosenttia D-mannitolia D-glusitoli-pitoisuudesta laskettuna 3824 60 91  
muut 3824 60 99  
t√§m√§n ryhm√§n 3 alanimikehuomautuksessa eritellyt tavarat    
joissa on oksiraania (eteenioksidia) 3824 81 00  
joissa on polykloorattuja bifenyylej√§ (PCB), polykloorattuja terfenyylej√§ (PCT) tai polybromattuja bifenyylej√§ (PBB) 3824 82 00  
joissa on tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaattia 3824 83 00  
joissa on aldriinia (ISO), kamfeklooria (ISO) (toksafeeni√§), klordaania (ISO), klooridekonia (ISO), DDT (ISO) (klofenotaania (INN), 1,1,1-trikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etaania), dieldriini√§ (ISO, INN), endosulfaania (ISO), endriiini√§ (ISO), heptaklooria (ISO) tai mireksi√§ (ISO) 3824 84 00  
joissa on 1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaania (HCH (ISO)), my√∂s lindaania (ISO, INN) 3824 85 00  
joissa on pentaklooribentseeni√§ (ISO) tai heksaklooribentseeni√§ (ISO) 3824 86 00  
joissa on perfluorioktaanisulfonihappoa, sen suoloja, perfluorioktaanisulfonamideja tai perfluorioktaanisulfonyylifluoridia 3824 87 00  
joissa on tetra-, penta-, heksa-, hepta- tai oktabromidifenyylieettereit√§ 3824 88 00  
joissa on lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja 3824 89 00  
muut    
Seokset ja valmisteet, joissa on p√§√§asiassa (5-etyyli-2-metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaani-5-yyli)metyylimetyylimetyylifosfonaattia ja bis[(5-etyyli-2-metyyli-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinaani-5-yyli)metyyli]metyylifosfonaattia 3824 91 00  
metyylifosfonihapon polyglyklooliesterit 3824 92 00  
muut    
maa√∂ljysulfonaatit, ei kuitenkaan alkalimetallien, ammoniumin tai etanoliamiinien maa√∂ljysulfonaatit; bitumisista kivenn√§isist√§ saatujen √∂ljyjen tiofeenisulfonihapot ja niiden suolat 3824 99 10  
ioninvaihtimet 3824 99 15  
kaasua imev√§t aineet tyhj√∂putkia varten 3824 99 20  
pyroligniitit (esim. kalsiumin); raaka kalsiumtartraatti, raaka kalsiumsitraatti 3824 99 25  
nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit 3824 99 30  
muut    
kattilakiven estoaineet ja sen kaltaiset yhdisteet 3824 99 45  
galvanoimisvalmisteet 3824 99 50  
glyserolin mono-, di-, tri- ja rasvahappoestereiden seokset (rasvojen emulgaattorit) 3824 99 55  
farmaseuttiseen ja kirurgiseen k√§ytt√∂√∂n tarkoitetut tuotteet ja valmisteet    
Streptomyces tenebrariusin k√§ymisest√§ saatavien antibioottien valmistuksen v√§lituote, my√∂s kuivattu, nimikkeeseen¬†3004 3824 99 61  
monensiinisuolojen valmistuksen v√§lituote 3824 99 62  
muut 3824 99 64  
aputuotteet valimoita varten (muut kuin alanimikkeeseen¬†38241000 kuuluvat) 3824 99 65  
rakennusteollisuudessa palon- ja vesisuojauksessa k√§ytett√§v√§t valmisteet sek√§ muut vastaavat suojaavat valmisteet 3824 99 70  
muut    
litiumniobaattilevyt, joihin ei ole lis√§tty ep√§puhtausatomeja (undoped) 3824 99 75  
dimeroiduista rasvahapoista johdettujen amiinien seos, jonka keskim√§√§r√§inen molekyylipaino on v√§hint√§√§n 520 mutta enint√§√§n 550 3824 99 80  
3-(1-etyyli-1-metyylipropyyli)iso-oksatsol-5-yyliamiini tolueeniliuoksena 3824 99 85  
seokset, jotka koostuvat p√§√§asiassa dimetyylimetyylifosfonaatista, oksiraanista ja difosforipentaoksidista 3824 99 86  
muualle kuulumattomat kemialliset tuotteet tai valmisteet, jotka koostuvat p√§√§asiallisesti orgaanisista yhdisteist√§    
nestem√§inen 20¬†¬įC:ssa 3824 99 92  
muut 3824 99 93  
muut 3824 99 96  
38.25 Kemian- tai siihen liittyv√§n teollisuuden j√§tetuotteet, muualle kuulumattomat; yhdyskuntaj√§te; viem√§riliete; muut t√§m√§n ryhm√§n 6¬†huomautuksessa tarkoitetut j√§tteet    
yhdyskuntaj√§te 3825 10 00  
viem√§riliete 3825 20 00  
kliiniset j√§tteet 3825 30 00  
orgaaniset liuotinj√§tteet    
halogenoidut 3825 41 00  
muut 3825 49 00  
metallin peittaliuosten, hydrauliikkanesteiden, jarrunesteiden ja j√§√§tymisen estoaineiden j√§tteet 3825 50 00  
muut kemian- tai siihen liittyv√§n teollisuuden j√§tteet    
p√§√§osin orgaanisia aineosia sis√§lt√§v√§t 3825 61 00  
muut 3825 69 00  
muut    
alkalinen rautaoksidi, jota k√§ytet√§√§n kaasun puhdistukseen 3825 90 10  
muut 3825 90 90  
38.26 Biodiesel ja sen sekoitukset, joissa ei ole maa√∂ljyj√§ tai bitumisista kivenn√§isist√§ saatuja √∂ljyj√§ tai joissa niit√§ on v√§hemm√§n kuin 70¬†painoprosenttia    
rasvahappomonoalkyyliesterit, jotka sis√§lt√§v√§t v√§hint√§√§n 96,5¬†painoprosenttia estereit√§ (FAMAE) 3826 00 10  
muut 3826 00 90  
38.27 Sekoitukset, joissa on metaanin, etaanin tai propaanin halogeenijohdannaisia, muualle kuulumattomat    
joissa on t√§ysin halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (CFC) ja mahdollisesti my√∂s osittain halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (HCFC), perfluorihiilivety√§ (PFC) tai fluorihiilivety√§ (HFC); joissa on bromifluorihiilivety√§ (HBFC); joissa on hiilitetrakloridia; joissa on 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloroformia)    
joissa on t√§ysin halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (CFC) ja mahdollisesti my√∂s osittain halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (HCFC), perfluorihiilivety√§ (PFC) tai osittain halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (HCFC) 3827 11 00  
joissa on bromifluorihiilivety√§ (HBFC) 3827 12 00  
joissa on hiilitetrakloridia 3827 13 00  
joissa on 1,1,1-trikloorietaania (metyylikloroformia) 3827 14 00  
joissa on bromiklooridifluorimetaania (haloni-1211), bromitrifluorimetaania (haloni-1301) tai dibromitetrafluorietaania (haloni-2402) 3827 20 00  
joissa on osittain halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (HCFC) ja mahdollisesti my√∂s perfluorihiilivety√§ (PFC) tai fluorihiilivety√§ (HFC) mutta ei t√§ysin halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (CFC)    
joissa on alanimikkeiden 290341‚Äď290348 aineita 3827 31 00  
muut, joissa on alanimikkeiden 290371‚Äď290375 aineita 3827 32 00  
muut 3827 39 00  
joissa on metyylibromidia (bromimetaania) tai bromikloorimetaania 3827 40 00  
joissa on trifluorimetaania (HFC-23) tai perfluorihiilivety√§ (PFC), mutta ei t√§ysin halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (CFC) eik√§ osittain halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (HCFC)    
joissa on trifluorimetaania (HFC-23) 3827 51 00  
muut 3827 59 00  
joissa on fluorihiilivety√§ (HFC), mutta ei t√§ysin halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (CFC) eik√§ osittain halogenoitua kloorifluorihiilivety√§ (HCFC)    
joissa on v√§hint√§√§n 15 massaprosenttia 1,1,1-trifluorietaania (HFC-143a) 3827 61 00  
muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on v√§hint√§√§n 55 massaprosenttia pentafluorietaania (HFC-125), mutta ei asyklisten hiilivetyjen (HFO) tyydyttym√§tt√∂mi√§ fluorijohdannaisia 3827 62 00  
muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on v√§hint√§√§n 40 massaprosenttia pentafluorietaania (HFC-125) 3827 63 00  
muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on v√§hint√§√§n 30 massaprosenttia 1,1,1,2-tetrafluorietaania (HFC-134a), mutta ei asyklisten hiilivetyjen (HFO) tyydyttym√§tt√∂mi√§ fluorijohdannaisia 3827 64 00  
muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on v√§hint√§√§n 20 massaprosenttia difluorimetaania (HFC-32) ja v√§hint√§√§n 20 massaprosenttia pentafluorietaania (HFC-125) 3827 65 00  
muut, edellisiin alanimikkeisiin kuulumattomat, joissa on alanimikkeiden 290341-290348 aineita 3827 68 00  
muut 3827 69 00  
muut 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.