CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - FI 40

CN8 / NC8 - 2023 - FI

I-Way To Customs

39¬†RYHM√Ą
MUOVIT JA MUOVITAVARAT

I. ALKUMUODOT    
39.01 Eteenipolymeerit, alkumuodossa    
polyeteeni, jonka ominaispaino on pienempi kuin 0,94    
suoraketjuinen polyeteeni 3901 10 10  
muut 3901 10 90  
polyeteeni, jonka ominaispaino on v√§hint√§√§n 0,94    
polyeteeni yhdess√§ t√§m√§n ryhm√§n 6¬†huomautuksen b¬†alakohdassa tarkoitetussa muodossa ominaispainon ollessa v√§hint√§√§n 0,958 23¬†¬įC:ssa ja sis√§lt√§en: - enint√§√§n 50¬†mg/kg alumiinia - enint√§√§n 2¬†mg/kg kalsiumia - enint√§√§n 2¬†mg/kg kromia - enint√§√§n 2¬†mg/kg rautaa - enint√§√§n 2¬†mg/kg nikkeli√§ - enint√§√§n 2¬†mg/kg titaania ja - enint√§√§n 8¬†mg/kg vanadiinia,kloorisulfonoidun polyeteenin valmistukseen 3901 20 10  
muut 3901 20 90  
eteeni-vinyyliasetaattikopolymeerit 3901 30 00  
eteeni-alfa-olefiinikopolymeerit, joiden ominaispaino on pienempi kuin 0,94 3901 40 00  
muut    
ionomeerihartsi, joka koostuu eteeniterpolymeerin, isobutyyliakrylaatin ja metakryylihapon suolasta; polystyreenin, eteeni-buteenikopolymeerin ja polystyreenin A-B-A m√∂hk√§lekopolymeeri, joka sis√§lt√§√§ enint√§√§n 35¬†painoprosenttia styreeni√§, yhdess√§ t√§m√§n ryhm√§n 6¬†huomautuksen b¬†alakohdassa mainitussa muodossa 3901 90 30  
muut 3901 90 80  
39.02 Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit, alkumuodossa    
polypropeeni 3902 10 00  
polyisobuteeni 3902 20 00  
propeenikopolymeerit 3902 30 00  
muut    
polystyreenin, eteeni-buteenikopolymeerin ja polystyreenin A-B-A m√∂hk√§lekopolymeeri, joka sis√§lt√§√§ enint√§√§n 35¬†painoprosenttia styreeni√§, yhdess√§ t√§m√§n ryhm√§n 6¬†huomautuksen b¬†alakohdassa mainitussa muodossa 3902 90 10  
poly(but-1-eeni), but-1-eenin ja eteenin kopolymeeri sis√§lt√§en enint√§√§n 10¬†painoprosenttia eteeni√§ tai poly(but-1-eenin), polyeteenin ja/tai polypropeenin seos sis√§lt√§en enint√§√§n 10¬†painoprosenttia polyeteeni√§ ja/tai enint√§√§n 25¬†painoprosenttia polypropeenia, yhdess√§ t√§m√§n ryhm√§n 6¬†huomautuksen b¬†alakohdassa tarkoitetussa muodossa 3902 90 20  
muut 3902 90 90  
39.03 Styreenipolymeerit, alkumuodossa    
polystyreeni    
soluuntuva 3903 11 00  
muu 3903 19 00  
styreeni-akryylinitriili-(SAN)-kopolymeerit 3903 20 00  
akryylinitriili-butadieeni-sytreeni-(ABS)-kopolymeerit 3903 30 00  
muut    
yksinomaan styreenin ja allyylialkoholin kopolymeeri asetyyliluvun ollessa v√§hint√§√§n 175 3903 90 10  
bromattu polystyreeni, joka sis√§lt√§√§ v√§hint√§√§n 58 mutta enint√§√§n 71¬†painoprosenttia bromia, yhdess√§ t√§m√§n ryhm√§n 6¬†huomautuksen b¬†alakohdassa tarkoitetussa muodossa 3903 90 20  
muut 3903 90 90  
39.04 Vinyylikloridi- ja muut halogeeniolefiinipolymeerit, alkumuodossa    
poly(vinyylikloridi), jota ei ole sekoitettu muiden aineiden kanssa 3904 10 00  
muu poly(vinyylikloridi)    
pehmitt√§m√§t√∂n 3904 21 00  
pehmitetty 3904 22 00  
vinyylikloridi-vinyyliasetaattikopolymeerit 3904 30 00  
muut vinyylikloridikopolymeerit 3904 40 00  
vinyylideenikloridipolymeerit    
vinylideenikloridin ja akryylinitriilin kopolymeeri, paisuvina kuulina, joiden l√§pimitta on v√§hint√§√§n 4 mutta enint√§√§n 20¬†mikrometri√§ 3904 50 10  
muut 3904 50 90  
fluoripolymeerit    
polytetrafluorieteeni 3904 61 00  
muut    
poly(vinyylifluoridi), yhdess√§ t√§m√§n ryhm√§n 6¬†huomautuksen b¬†alakohdassa tarkoitetussa muodossa 3904 69 10  
fluoroelastomeerit FKM 3904 69 20  
muut 3904 69 80  
muut 3904 90 00  
39.05 Vinyyliasetaatti- ja muut vinyyliesteripolymeerit, alkumuodossa; muut vinyylipolymeerit, alkumuodossa    
poly(vinyyliasetaatti)    
vesidispersiona 3905 12 00  
muu 3905 19 00  
vinyyliasetaattikopolymeerit    
vesidispersioina 3905 21 00  
muut 3905 29 00  
poly(vinyylialkoholit), my√∂s jos ne sis√§lt√§v√§t hydrolysoimattomia asetaattiryhmi√§ 3905 30 00  
muut    
kopolymeerit 3905 91 00  
muut    
poly(vinyyliformaali), yhdess√§ t√§m√§n ryhm√§n 6¬†huomautuksen b¬†alakohdassa tarkoitetussa muodossa, molekyylipainon ollessa v√§hint√§√§n 10000 mutta enint√§√§n 40000 ja joka sis√§lt√§√§: - v√§hint√§√§n 9,5 mutta enint√§√§n 13¬†painoprosenttia asetyyliryhmi√§, vinyyliasetaattina arvioituna ja - v√§hint√§√§n 5 mutta enint√§√§n 6,5¬†painoprosenttia hydroksiryhmi√§ vinyylialkoholina arvioituna 3905 99 10  
muut 3905 99 90  
39.06 Akryylipolymeerit, alkumuodossa    
poly(metyylimetakrylaatti) 3906 10 00  
muut    
poly[N-(3-hydroksi-imino-1,1-dimetyylibutyyli)akryyliamidi] 3906 90 10  
2-di-isopropyyliaminoetyylimetakrylaatin ja desyylimetakrylaatin kopolymeeri liuotettuna N,N-dimetyyliasetamidiin, kopolymeeripitoisuus v√§hint√§√§n 55¬†painoprosenttia 3906 90 20  
akryylihapon ja 2-etyyliheksyyliakrylaatin kopolymeeri, joka sis√§lt√§√§ v√§hint√§√§n 10 mutta enint√§√§n 11¬†painoprosenttia 2-etyyliheksyyliakrylaattia 3906 90 30  
akryylinitriilin ja metakrylaatin kopolymeeri, muunnettu polybutadieeni-akryylinitriilill√§ (NBR) 3906 90 40  
akryylihapon polymerointituote, jossa on alkyylimetakrylaattia ja v√§h√§isi√§ m√§√§ri√§ muita monomeerej√§, k√§ytett√§v√§ksi sakeutteena tekstiilipainatuspastojen valmistuksessa 3906 90 50  
kopolymeeri, joka koostuu metyyliakrylaatista, eteenist√§ ja monomeerist√§, jossa karboksyyliryhm√§ on substituenttina muualla kuin p√§√§teasemassa, ja joka sis√§lt√§√§ v√§hint√§√§n 50¬†painoprosenttia metyyliakrylaattia, my√∂s piidioksidiseoksena 3906 90 60  
muut 3906 90 90  
39.07 Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa    
polyasetaalit 3907 10 00  
muut polyeetterit    
bis(polyoksieteeni)metyylifosfonaatti 3907 21 00  
muut    
polyeetterialkoholit    
polyeteeniglykolit 3907 29 11  
muut 3907 29 20  
muut    
1-kloori-2,3-epoksipropaanin ja eteenioksidin kopolymeeri 3907 29 91  
muut 3907 29 99  
epoksihartsit 3907 30 00  
polykarbonaatit 3907 40 00  
alkydihartsit 3907 50 00  
poly(eteenitereftalaatti)    
viskositeettiluku v√§hint√§√§n 78¬†ml/g 3907 61 00  
muut 3907 69 00  
Poly(maitohappo) 3907 70 00  
muut polyesterit    
tyydyttym√§tt√∂m√§t    
nestem√§iset 3907 91 10  
muut 3907 91 90  
muut    
l√§mp√∂muovautuvat nestekiteiset aromaattiset polyesterikopolymeerit 3907 99 05  
poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaatti) 3907 99 10  
muut 3907 99 80  
39.08 Polyamidit, alkumuodossa    
polyamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 tai -6,12 3908 10 00  
muut 3908 90 00  
39.09 Aminohartsit, fenolihartsit ja polyuretaanit, alkumuodossa    
ureahartsit; tioureahartsit 3909 10 00  
melamiinihartsit 3909 20 00  
muut aminohartsit    
poly(metyleenifenyyli-isosyanaatti) (raaka MDI, polymeerinen MDI) 3909 31 00  
muut 3909 39 00  
fenolihartsit 3909 40 00  
polyuretaanit    
2,2‚Ä≤-(tert-butyyli-imino)dietanolista ja 4,4‚Ä≤-metyleenidisykloheksyylidi-isosyanaatista saatu polyuretaani, N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, sis√§lt√§√§ v√§hint√§√§n 50¬†painoprosenttia polymeeri√§ 3909 50 10  
muut 3909 50 90  
39.10 Silikonit, alkumuodossa 3910 00 00  
39.11 Maa√∂ljyhartsit, kumaroni-indeenihartsit, polyterpeenit, polysulfidit, polysulfonit ja muut t√§m√§n ryhm√§n 3¬†huomautuksessa tarkoitetut tuotteet, muualle kuulumattomat, alkumuodossa    
maa√∂ljyhartsit, kumaroni-, indeeni- tai kumaroni-indeenihartsit ja polyterpeenit 3911 10 00  
poly(1,3-fenyleenimetyylifosfonaatti) 3911 20 00  
muut    
kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteet, my√∂s kemiallisesti muunnetut    
poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleenioksi-1,4-fenyleeni-isopropylideeni-1,4-fenyleeni), yhdess√§ t√§m√§n ryhm√§n 6¬†huomautuksen b¬†alakohdassa mainitussa muodossa 3911 90 11  
poly(tio-1,4-fenyleeni) 3911 90 13  
muut 3911 90 19  
muut    
p-kresolin ja divinyylibentseenin kopolymeeri, N,N-dimetyyliasetamidiin liuotettuna, sis√§lt√§√§ v√§hint√§√§n 50¬†painoprosenttia polymeeri√§; vinyylitolueenin ja őĪ-metyylistyreenin kovetetut kopolymeerit 3911 90 92  
muut 3911 90 99  
39.12 Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumattomat, alkumuodossa    
selluloosa-asetaatit    
pehmitt√§m√§tt√∂m√§t 3912 11 00  
pehmitetyt 3912 12 00  
selluloosanitraatit (my√∂s kollodiumit)    
pehmitt√§m√§tt√∂m√§t    
kollodiumit ja selloidiini 3912 20 11  
muut 3912 20 19  
pehmitetyt 3912 20 90  
selluloosaeetterit    
karboksimetyyliselluloosa ja sen suolat 3912 31 00  
muut    
hydroksipropyyliselluloosa 3912 39 20  
muut 3912 39 85  
muut    
selluloosaesterit 3912 90 10  
muut 3912 90 90  
39.13 Luonnonpolymeerit (esim. algiinihappo) ja muunnetut luonnonpolymeerit (esim. kovetetut valkuaisaineet ja luonnonkumin kemialliset johdannaiset), muualle kuulumattomat, alkumuodossa    
algiinihappo, sen suolat ja esterit 3913 10 00  
muut 3913 90 00  
39.14 Nimikkeiden¬†3901‚Äď3913 polymeereihin perustuvat ioninvaihtimet, alkumuodossa 3914 00 00  
II. J√ĄTTEET, LEIKKEET JA ROMU; PUOLIVALMISTEET; MUUT TAVARAT    
39.15 Muovij√§tteet, -leikkeet ja -romu    
eteenipolymeereista 3915 10 00  
styreenipolymeereista 3915 20 00  
vinyylikloridipolymeereista 3915 30 00  
muusta muovista    
propeenipolymeereista 3915 90 11  
muut 3915 90 80  
39.16 Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi kuin 1¬†mm, sauvat, tangot ja profiilit, my√∂s pintak√§sitellyt mutta ei muulla tavalla valmistetut, muovia    
eteenipolymeereista valmistetut 3916 10 00  
vinyylikloridipolymeereista valmistetut 3916 20 00  
muusta muovista valmistetut    
kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, my√∂s kemiallisesti muunnetuista valmistetut 3916 90 10  
additiopolymerointituotteista valmistetut 3916 90 50  
muut 3916 90 90  
39.17 Putket ja letkut sek√§ niiden liitos- ja muut osat (esim. liitoskappaleet, kulmakappaleet ja laipat), muovia    
tekosuoli (makkarankuoret) kovetettua valkuaisainetta tai selluloosamuovia    
kovetettua valkuaisainetta 3917 10 10  
selluloosamuovia 3917 10 90  
j√§yk√§t putket    
eteenipolymeereista valmistetut    
saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, my√∂s pintak√§sitellyt mutta ei enemp√§√§ valmistetut 3917 21 10  
muut 3917 21 90  
propeenipolymeereista valmistetut    
saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, my√∂s pintak√§sitellyt mutta ei enemp√§√§ valmistetut 3917 22 10  
muut 3917 22 90  
vinyylikloridipolymeereista valmistetut    
saumattomat, pituus suurempi kuin suurin poikkileikkausmitta, my√∂s pintak√§sitellyt mutta ei enemp√§√§ valmistetut 3917 23 10  
muut 3917 23 90  
muusta muovista valmistetut 3917 29 00  
muut putket ja letkut    
taipuisat putket ja letkut, jotka kest√§v√§t v√§hint√§√§n 27,6¬†MPa:n paineen 3917 31 00  
muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdist√§m√§tt√∂m√§t, joissa ei ole liitos- tai muita osia 3917 32 00  
muut, vahvistamattomat ja muihin aineisiin muuten yhdist√§m√§tt√∂m√§t, joissa on liitos- ja muita osia 3917 33 00  
muut 3917 39 00  
liitos- ja muut osat 3917 40 00  
39.18 Muoviset lattianp√§√§llysteet, my√∂s itsekiinnittyv√§t, rullina tai laattoina; t√§m√§n ryhm√§n 9¬†huomautuksessa m√§√§ritellyt muoviset sein√§n- ja katonp√§√§llysteet    
vinyylikloridipolymeereista valmistetut    
joiden pohja on kyllästetty, päällystetty tai peitetty poly(vinyylikloridilla) 3918 10 10 (MTK)
muut 3918 10 90 (MTK)
muusta muovista valmistetut 3918 90 00 (MTK)
39.19 Itsekiinnittyv√§t laatat, levyt, kalvot, teippi, kaistaleet ja muut litte√§t tuotteet, muovia, my√∂s rullina    
enint√§√§n 20¬†cm:n levyisin√§ rullina    
kaistaleet, jotka on p√§√§llystetty vulkanoimattomalla luonnon tai synteettisell√§ kumilla    
poly(vinyylikloridista) tai polyeteenist√§ valmistetut 3919 10 12  
polypropeenist√§ valmistetut 3919 10 15  
muut 3919 10 19  
muut 3919 10 80  
muut    
itsekiinnittyv√§t ympyr√§nmuotoiset kiillotussienet, jollaisia k√§ytet√§√§n puolijohdekiekkojen valmistukseen 3919 90 20  
muut 3919 90 80  
39.20 Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, ei kuitenkaan huokoista muovia eik√§ muihin aineisiin vahvistamalla, kerrostamalla, tukemalla tai vastaavalla tavalla yhdistetyt    
eteenipolymeereista valmistetut    
paksuus enint√§√§n 0,125¬†mm    
valmistettu polyeteenist√§, jonka ominaispaino on    
pienempi kuin 0,94    
polyeteenikalvot, joiden paksuus on v√§hint√§√§n 20 mutta enint√§√§n 40¬†mikrometri√§, valonkest√§v√§n kalvon valmistamiseksi puolijohteisiin ja mikropiireihin 3920 10 23  
kiristekalvot painamattomat 3920 10 24  
muut 3920 10 25  
v√§hint√§√§n 0,94 3920 10 28  
muut 3920 10 40  
paksuus suurempi kuin 0,125¬†mm    
synteettinen paperimassa, kosteina levyin√§, koostuen ep√§koherenteista polyeteenifibrilleist√§, my√∂s enint√§√§n 15¬†% selluloosakuituja sis√§lt√§v√§ massa, ja jonka kosteuttavana aineena on veteen liuotettu poly(vinyylialkoholi) 3920 10 81  
muut 3920 10 89  
propeenipolymeereista valmistetut    
paksuus enint√§√§n 0,10¬†mm    
biaksiaalisesti orientoidut 3920 20 21  
muut 3920 20 29  
paksuus suurempi kuin 0,10¬†mm 3920 20 80  
styreenipolymeereista valmistetut 3920 30 00  
vinyylikloridipolymeereista valmistetut    
sis√§lt√§v√§t v√§hint√§√§n 6¬†painoprosenttia pehmitteit√§    
paksuus enint√§√§n 1¬†mm 3920 43 10  
paksuus suurempi kuin 1¬†mm 3920 43 90  
muut    
paksuus enint√§√§n 1¬†mm 3920 49 10  
paksuus suurempi kuin 1¬†mm 3920 49 90  
akryylipolymeerista valmistetut    
poly(metyylimetakrylaatista) valmistetut 3920 51 00  
muut    
akryyli- ja metakryyliesterien kopolymeeri, kalvoina, paksuudeltaan enint√§√§n 150¬†mikrometri√§ 3920 59 10  
muut 3920 59 90  
polykarbonaateista, alkydihartseista, polyallyyliestereist√§ tai muista polyestereist√§ valmistetut    
polykarbonaateista valmistetut 3920 61 00  
poly(eteenitereftalaatista) valmistetut    
paksuus enint√§√§n 0,35¬†mm    
poly(eteenitereftalaatti)kalvot, joiden paksuus on v√§hint√§√§n 72 mutta enint√§√§n 79¬†mikrometri√§, taipuisien magneettilevyjen (levykkeiden) valmistukseen; poly-(eteenitereftalaatti)kalvot, paksuus v√§hint√§√§n 100 mutta enint√§√§n 150¬†mikrometri√§, valopolymeeripainolevyjen valmistukseen 3920 62 12  
muut 3920 62 19  
paksuus suurempi kuin 0,35¬†mm 3920 62 90  
tyydyttym√§tt√∂mist√§ polyestereist√§ valmistetut 3920 63 00  
muista polyestereist√§ valmistetut 3920 69 00  
selluloosasta tai sen kemiallisista johdannaisista valmistetut    
regeneroidusta selluloosasta valmistetut 3920 71 00  
selluloosa-asetaatista valmistetut    
kalvot rullina tai kaistaleina elokuvausta tai valokuvausta varten 3920 73 10  
muut 3920 73 80  
muista selluloosajohdannaisista valmistetut    
vulkaanikuidusta valmistetut 3920 79 10  
muut 3920 79 90  
muusta muovista valmistetut    
poly(vinyylibutyraalista) valmistetut 3920 91 00  
polyamideista valmistetut 3920 92 00  
aminohartseista valmistetut 3920 93 00  
fenolihartseista valmistetut 3920 94 00  
muusta muovista valmistetut    
kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, my√∂s kemiallisesti muunnetuista valmistetut    
polyimidikalvot tai -kaistaleet, p√§√§llyst√§m√§tt√∂m√§t tai yksinomaan muovilla p√§√§llystetyt 3920 99 21  
muut 3920 99 28  
additiopolymerointituotteista valmistetut    
poly(vinyylifluoridi)levy; poly(vinyylialkoholi)kalvot, kaksiakselisesti orientoidut, p√§√§llyst√§m√§tt√∂m√§t, joiden paksuus on enint√§√§n 1¬†mm ja jotka sis√§lt√§v√§t v√§hint√§√§n 97¬†painoprosenttia poly(vinyylialkoholia) 3920 99 52  
ioninvaihtomembraanit, fluoratusta muovista, tarkoitettu k√§ytett√§viksi kloori-alkalielektrolyyttikennoissa 3920 99 53  
muut 3920 99 59  
muut 3920 99 90  
39.21 Muut laatat, levyt, kalvot ja kaistaleet, muovia    
huokoiset    
styreenipolymeereista valmistetut 3921 11 00  
vinyylikloridipolymeereista valmistetut 3921 12 00  
polyuretaaneista valmistetut    
taipuisat 3921 13 10  
muut 3921 13 90  
regeneroidusta selluloosasta valmistetut 3921 14 00  
muusta muovista valmistetut 3921 19 00  
muut    
kondensaatio- tai vaelluspolymerointituotteista, my√∂s kemiallisesti muunnetuista valmistetut    
polyestereist√§ valmistetut 3921 90 10  
fenolihartseista valmistetut 3921 90 30  
aminohartseista valmistetut    
kerrostetut    
suurpainelaminaatit, joissa on koristepinta yhdell√§ tai molemmilla puolilla 3921 90 41  
muut 3921 90 43  
muut 3921 90 49  
muut 3921 90 55  
additiopolymerointituotteista valmistetut 3921 90 60  
muut 3921 90 90  
39.22 Muoviset kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelualtaat, pesualtaat, pesuistuimet, wc-altaat, -istuinrenkaat ja -kannet, huuhtelus√§ili√∂t ja niiden kaltaiset saniteettitavarat    
kylpyammeet, suihkualtaat, huuhtelualtaat ja pesualtaat 3922 10 00  
wc-istuinrenkaat ja -kannet 3922 20 00  
muut 3922 90 00  
39.23 Tavaroiden kuljettamiseen tai pakkaamiseen k√§ytett√§v√§t muovitavarat; muoviset tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet    
rasiat, laatikot (my√∂s s√§lelaatikot), kotelot ja niiden kaltaiset tavarat    
muoviset rasiat, laatikot (my√∂s s√§lelaatikot), kotelot ja niiden kaltaiset tavarat, jotka on erityisesti muotoiltu tai sovitettu puolijohdekiekkojen, maskien ja hiusristikoiden kuljettamista tai pakkaamista varten 3923 10 10  
muut 3923 10 90  
s√§kit, kassit ja pussit (my√∂s t√∂tter√∂t)    
eteenipolymeereista valmistetut 3923 21 00  
muusta muovista valmistetut    
poly(vinyylikloridista) valmistetut 3923 29 10  
muut 3923 29 90  
pullot, my√∂s koripullot, ja niiden kaltaiset tavarat    
enintään 2 l vetävät 3923 30 10 (PCE)
enemmän kuin 2 l vetävät 3923 30 90 (PCE)
puolat, koopit, pupiinat (bobiinit) ja niiden kaltaiset pohjalliset    
puolat, rullat ja niiden kaltaiset pohjalliset valokuvaus- ja elokuvafilmej√§ varten tai nimikkeess√§¬†8523 tarkoitettuja nauhoja, filmej√§ ja niiden kaltaisia tavaroita varten 3923 40 10  
muut 3923 40 90  
tulpat, kannet, kapselit, korkit ja muut sulkimet    
pullojen korkit ja kapselit 3923 50 10  
muut 3923 50 90  
muut 3923 90 00  
39.24 P√∂yt√§- ja keitti√∂esineet, muut talous-, hygienia- ja toalettiesineet, muovia    
p√∂yt√§- ja keitti√∂esineet 3924 10 00  
muut 3924 90 00  
39.25 Muoviset rakennustarvikkeet, muualle kuulumattomat    
s√§ili√∂t, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset astiat, enemm√§n kuin 300¬†l vet√§v√§t 3925 10 00  
ovet, ikkunat, ovenkarmit, ikkunankehykset ja -karmit sekä kynnykset 3925 20 00 (PCE)
ikkunaluukut, kaihtimet (my√∂s s√§lekaihtimet) ja niiden kaltaiset tavarat sek√§ niiden osat 3925 30 00  
muut    
helat ja varusteet, jotka on tarkoitettu pysyv√§sti asennettaviksi oviin, ikkunoihin, portaisiin, seiniin tai muihin rakennuksen osiin 3925 90 10  
s√§hk√∂johtojen kaapelitelineet 3925 90 20  
muut 3925 90 80  
39.26 Muut muovitavarat ja muista nimikkeiden¬†3901‚Äď3914 aineista valmistetut tavarat    
toimisto- ja koulutarvikkeet 3926 10 00  
vaatteet ja vaatetustarvikkeet (my√∂s kintaat ja muut k√§sineet) 3926 20 00  
kalusteiden, vaununkorien ja niiden kaltaisten tuotteiden helat ja varusteet 3926 30 00  
pienoispatsaat ja muut koriste-esineet 3926 40 00  
muut    
rei'itetyt astiat ja niiden kaltaiset tavarat poistoveden suodattamiseen 3926 90 50  
kasvosuojaimet/-visiirit 3926 90 60 (PCE)
muut 3926 90 97  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.