CN8 / NC8 - 2023 08 CN8 / NC8 - 2023 - HR 10

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 9
KAVA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI

09.01 Kava, neovisno je li pržena ili nepržena, sa ili bez kofeina; kavine ljuske i opne; nadomjesci kave koji sadrže kavu u bilo kojem omjeru    
kava, nepržena    
s kofeinom 0901 11 00  
bez kofeina 0901 12 00  
kava, pržena    
s kofeinom 0901 21 00  
bez kofeina 0901 22 00  
ostalo    
kavine ljuske i opne 0901 90 10  
nadomjesci kave koji sadrže kavu 0901 90 90  
09.02 Čaj, neovisno je li aromatiziran ili ne    
zeleni čaj (nefermentiran), u neposrednim pakiranjima mase ne veće od 3 kg 0902 10 00  
ostali zeleni čaj (nefermentiran) 0902 20 00  
crni čaj (fermentiran) i djelomično fermentiran čaj, u neposrednim pakiranjima mase ne veće od 3 kg 0902 30 00  
ostali crni čaj (fermentiran) i ostali djelomično fermentirani čaj 0902 40 00  
09.03 Mate-čaj 0903 00 00  
09.04 Papar roda Piper; suhi, drobljeni ili mljeveni plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta    
papar    
nedrobljen niti mljeven 0904 11 00  
drobljen ili mljeven 0904 12 00  
plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta    
suhi, nedrobljeni niti mljeveni    
slatka paprika (Capsicum annuum) 0904 21 10  
ostalo 0904 21 90  
drobljeni ili mljeveni 0904 22 00  
09.05 Vanilija    
nedrobljena niti mljevena 0905 10 00  
drobljena ili mljevena 0905 20 00  
09.06 Cimet i cvijet cimetova drveta    
nedrobljen niti mljeven    
cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0906 11 00  
ostalo 0906 19 00  
drobljen ili mljeven 0906 20 00  
09.07 Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)    
nedrobljeni niti mljeveni 0907 10 00  
drobljeni ili mljeveni 0907 20 00  
09.08 Muškatni oraščić, macis i kardamomi    
muškatni oraščić    
nedrobljeni niti mljeveni 0908 11 00  
drobljeni ili mljeveni 0908 12 00  
macis    
nedrobljeni niti mljeveni 0908 21 00  
drobljeni ili mljeveni 0908 22 00  
kardamom    
nedrobljeni niti mljeveni 0908 31 00  
drobljeni ili mljeveni 0908 32 00  
09.09 Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandra, kumina ili kima; bobice kleke    
sjeme korijandra    
nedrobljeno niti mljeveno 0909 21 00  
drobljeno ili mljeveno 0909 22 00  
sjeme kumina    
nedrobljeno niti mljeveno 0909 31 00  
drobljeno ili mljeveno 0909 32 00  
sjeme anisa, badijana, kima ili komorača; bobice kleke    
nedrobljeno niti mljeveno 0909 61 00  
drobljeno ili mljeveno 0909 62 00  
09.10 Ingver (đumbir), šafran, kurkuma (curcuma), majčina dušica, listovi lovora, kari (curry) i ostali začini    
ingver (đumbir)    
nedrobljeni niti mljeveni 0910 11 00  
drobljeni ili mljeveni 0910 12 00  
šafran    
nedrobljeni niti mljeveni 0910 20 10  
drobljeni ili mljeveni 0910 20 90  
kurkuma (curcuma) 0910 30 00  
ostali začini    
mješavine navedene u napomeni 1 (b) uz ovo poglavlje    
kari (curry) 0910 91 05  
ostalo    
nedrobljeno niti mljeveno 0910 91 10  
drobljeno ili mljeveno 0910 91 90  
ostalo    
sjeme piskavice (kozjeg roga) 0910 99 10  
majčina dušica    
nedrobljena niti mljevena    
divlja majčina dušica (Thymus serpyllum L.) 0910 99 31  
ostalo 0910 99 33  
drobljena ili mljevena 0910 99 39  
listovi lovora 0910 99 50  
ostalo    
nedrobljeno niti mljeveno 0910 99 91  
drobljeno ili mljeveno 0910 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.