CN8 / NC8 - 2023 09 CN8 / NC8 - 2023 - HR 11

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 10
ŽITARICE

10.01 PÅ¡enica i suražica    
tvrda pÅ¡enica    
za sjetvu 1001 11 00  
ostalo 1001 19 00  
ostalo    
za sjetvu    
pir 1001 91 10  
obična pÅ¡enica i suražica 1001 91 20  
ostalo 1001 91 90  
ostalo 1001 99 00  
10.02 Raž    
za sjetvu 1002 10 00  
ostalo 1002 90 00  
10.03 Ječam    
za sjetvu 1003 10 00  
ostalo 1003 90 00  
10.04 Zob    
za sjetvu 1004 10 00  
ostalo 1004 90 00  
10.05 Kukuruz    
za sjetvu    
hibridni    
trostruki hibridi 1005 10 13  
jednostruki hibridi 1005 10 15  
ostalo 1005 10 18  
ostalo 1005 10 90  
ostalo 1005 90 00  
10.06 Riža    
riža u ljusci (neoljuÅ¡tena ili sirova)    
za sjetvu 1006 10 10  
ostalo    
okruglog zrna 1006 10 30  
srednjeg zrna 1006 10 50  
dugog zrna    
omjera duljina/Å¡irina većeg od 2, ali manjeg od 3 1006 10 71  
omjera duljina/Å¡irina 3 ili većeg 1006 10 79  
ostalo 1006 10 90 New  
oljuÅ¡tena (smeđa riža)    
pretkuhana (parboiled)    
okruglog zrna 1006 20 11  
srednjeg zrna 1006 20 13  
dugog zrna    
omjera duljina/Å¡irina većeg od 2, ali manjeg od 3 1006 20 15  
omjera duljina/Å¡irina 3 ili većeg 1006 20 17  
ostalo 1006 20 19 New  
ostalo    
okruglog zrna 1006 20 92  
srednjeg zrna 1006 20 94  
dugog zrna    
omjera duljina/Å¡irina većeg od 2, ali manjeg od 3 1006 20 96  
omjera duljina/Å¡irina 3 ili većeg 1006 20 98  
ostalo 1006 20 99 New  
polubijela ili bijela riža, uključujući poliranu ili glaziranu    
polubijela riža    
pretkuhana (parboiled)    
okruglog zrna 1006 30 21  
srednjeg zrna 1006 30 23  
dugog zrna    
omjera duljina/Å¡irina većeg od 2, ali manjeg od 3 1006 30 25  
omjera duljina/Å¡irina 3 ili većeg 1006 30 27  
ostalo 1006 30 29 New  
ostalo    
okruglog zrna 1006 30 42  
srednjeg zrna 1006 30 44  
dugog zrna    
omjera duljina/Å¡irina većeg od 2, ali manjeg od 3 1006 30 46  
omjera duljina/Å¡irina 3 ili većeg 1006 30 48  
ostalo 1006 30 49 New  
bijela riža    
pretkuhana (parboiled)    
okruglog zrna 1006 30 61  
srednjeg zrna 1006 30 63  
dugog zrna    
omjera duljina/Å¡irina većeg od 2, ali manjeg od 3 1006 30 65  
omjera duljina/Å¡irina 3 ili većeg 1006 30 67  
ostalo 1006 30 69 New  
ostalo    
okruglog zrna 1006 30 92  
srednjeg zrna 1006 30 94  
dugog zrna    
omjera duljina/Å¡irina većeg od 2, ali manjeg od 3 1006 30 96  
omjera duljina/Å¡irina 3 ili većeg 1006 30 98  
ostalo 1006 30 99 New  
lomljena riža 1006 40 00  
10.07 Sirak u zrnu    
za sjetvu    
hibridi 1007 10 10  
ostalo 1007 10 90  
ostalo 1007 90 00  
10.08 Heljda, proso i sjeme za ptice; ostale žitarice    
heljda 1008 10 00  
proso    
za sjetvu 1008 21 00  
ostalo 1008 29 00  
sjeme za ptice 1008 30 00  
fonio (Digitaria spp.) 1008 40 00  
kvinoa (peruanska riža) (Chenopodium quinoa) 1008 50 00  
tritikale 1008 60 00  
ostale žitarice 1008 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.