CN8 / NC8 - 2023 12 CN8 / NC8 - 2023 - HR 14

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 13
҆ELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI

13.01 ҆elak; prirodne gume, smole, gume-smole i oleo smole (na primjer, balzami)    
gumi arabika 1301 20 00  
ostalo 1301 90 00  
13.02 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zguŇ°njivańći, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od biljnih proizvoda    
biljni sokovi i ekstrakti    
opijumski 1302 11 00  
Od slatkog korijena 1302 12 00  
od hmelja 1302 13 00  
od efedre 1302 14 00  
ostalo    
oleo smola vanilije 1302 19 05  
ostalo 1302 19 70  
pektinske tvari, pektinati i pektati    
suhi 1302 20 10  
ostalo 1302 20 90  
sluzi i zguŇ°njivańći, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od biljnih proizvoda    
agar-agar 1302 31 00  
sluzi i zguŇ°njivańći, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od rogańća, sjemena rogańća ili sjemena guara    
od rogańća i sjemena rogańća 1302 32 10  
od sjemena guara 1302 32 90  
ostalo 1302 39 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.