CN8 / NC8 - 2023 13 CN8 / NC8 - 2023 - HR 15

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 14
BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NESPOMENUTI NITI UKLJUńĆENI NA DRUGOM MJESTU

14.01 Biljni materijali vrsta koje se rabi prvenstveno za pletarstvo (na primjer, bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruńáe, rafija, ońćiŇ°ńáena, bijeljena ili bojena slama Ňĺitarica te lipova kora)    
bambus 1401 10 00  
ratan 1401 20 00  
ostalo 1401 90 00  
14.04 Biljni proizvodi nespomenuti niti ukljuńćeni na drugom mjestu    
pamuńćni linters 1404 20 00  
ostalo 1404 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.