CN8 / NC8 - 2023 16 CN8 / NC8 - 2023 - HR 18

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 17
ŠEĆERI I ŠEĆERNI PROIZVODI

17.01 Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju    
sirovi šećer bez dodanih aroma ili tvari za bojenje    
šećer od šećerne repe    
za rafiniranje 1701 12 10  
ostalo 1701 12 90  
šećer od šećerne trske određen napomenom 2 za podbrojeve uz ovo poglavlje    
za rafiniranje 1701 13 10  
ostalo 1701 13 90  
ostali šećer od šećerne trske    
za rafiniranje 1701 14 10  
ostalo 1701 14 90  
ostalo    
s dodanim aromama ili tvarima za bojenje 1701 91 00  
ostalo    
bijeli šećer 1701 99 10  
ostalo 1701 99 90  
17.02 Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, neovisno je li pomiješan s prirodnim medom ili ne; karamel    
laktoza i laktozni sirup    
s masenim udjelom laktoze, izražene kao bezvodna laktoza, 99 % ili većim, računano na suhu tvar 1702 11 00  
ostalo 1702 19 00  
šećer i sirup od javora    
šećer od javora u krutom stanju, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje 1702 20 10  
ostalo 1702 20 90  
glukoza i glukozni sirup, bez sadržaja fruktoze ili s masenim udjelom fruktoze u suhom stanju manjim od 20 %    
izoglukoza 1702 30 10  
ostalo    
u obliku bijelog kristalnog praha, neovisno je li aglomeriran ili ne 1702 30 50  
ostalo 1702 30 90  
glukoza i glukozni sirup, s masenim udjelom fruktoze u suhom stanju 20 % ili većim, ali manjim od 50 %, isključujući invertni šećer    
izoglukoza 1702 40 10  
ostalo 1702 40 90  
kemijski čista fruktoza 1702 50 00  
ostala fruktoza i fruktozni sirup, s masenim udjelom fruktoze u suhom stanju većim od 50 %, isključujući invertni šećer    
izoglukoza 1702 60 10  
inulinski sirup 1702 60 80  
ostalo 1702 60 95  
ostalo, uključujući invertni šećer i ostale šećere i šećerne sirupe s masenim udjelom fruktoze u suhom stanju 50 %    
kemijski čista maltoza 1702 90 10  
izoglukoza 1702 90 30  
maltodekstrin i maltodekstrinski sirup 1702 90 50  
karamel    
s masenim udjelom saharoze u suhoj tvari 50 % ili većim 1702 90 71  
ostalo    
u obliku praha, neovisno je li aglomeriran ili ne 1702 90 75  
ostalo 1702 90 79  
inulinski sirup 1702 90 80  
ostalo 1702 90 95  
17.03 Melasa dobivena pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera    
melasa od šećerne trske 1703 10 00  
ostalo 1703 90 00  
17.04 Šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa    
žvakaće gume, neovisno jesu li prevučene šećerom ili ne    
s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) manjim od 60 % 1704 10 10  
s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 60 % ili većim 1704 10 90  
ostalo    
ekstrakt slatkog korijena s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez dodatka drugih tvari 1704 90 10  
bijela čokolada 1704 90 30  
ostalo    
paste, uključujući marcipan, u neposrednim pakiranjima neto-mase 1 kg ili veće 1704 90 51  
pastile za grlo i bomboni protiv kašlja 1704 90 55  
proizvodi prevučeni šećerom 1704 90 61  
ostalo    
gumeni proizvodi i žele proizvodi, uključujući voćne paste u obliku šećernih proizvoda 1704 90 65  
bomboni, neovisno jesu li punjeni ili ne 1704 90 71  
karamele (toffee) i slični slatkiši 1704 90 75  
ostalo    
komprimati 1704 90 81  
ostalo 1704 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.