CN8 / NC8 - 2023 17 CN8 / NC8 - 2023 - HR 19

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 18
KAKAO I KAKAO PROIZVODI

18.01 Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi 1801 00 00  
18.02 Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa 1802 00 00  
18.03 Kakao pasta, neovisno je li odmašćena ili ne    
neodmašćena 1803 10 00  
potpuno ili djelomično odmašćena 1803 20 00  
18.04 Kakao maslac, mast i ulje od kakaa 1804 00 00  
18.05 Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila 1805 00 00  
18.06 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom    
kakao prah, s dodanim šećerom ili drugim sladilima    
bez saharoze ili s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza) ili izoglukoze, izražene kao saharoza, manjim od 5 % 1806 10 15  
s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 5 % ili većim, ali manjim od 65 % 1806 10 20  
s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharoza 65 % ili većim, ali manjim od 80 % 1806 10 30  
s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza) ili izoglukoze, izražene kao saharoza, 80 % ili većim 1806 10 90  
ostali proizvodi u blokovima, pločama ili rebrima mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, u obliku pasti, praha, granula ili drugih sipkih oblika u spremnicima ili neposrednim pakiranjima mase veće od 2 kg    
s masenim udjelom kakao maslaca ili mješavine kakao maslaca i mliječne masti 31 % ili većim 1806 20 10  
s ukupnim masenim udjelom kakao maslaca i mliječne masti 25 % ili većim, ali manjim od 31 % 1806 20 30  
ostalo    
s masenim udjelom kakao maslaca 18 % ili većim 1806 20 50  
čokoladne mliječne mrvice („crumb”) 1806 20 70  
preljevi (glazure) s okusom čokolade 1806 20 80  
ostalo 1806 20 95  
ostali, u blokovima, pločama ili rebrima    
punjeni 1806 31 00  
nepunjeni    
s dodanim žitaricama, voćem ili orašastim plodovima 1806 32 10  
ostalo 1806 32 90  
ostalo    
čokolada i čokoladni proizvodi    
čokoladni bomboni (uključujući praline), neovisno jesu li punjeni ili ne    
koji sadrže alkohol 1806 90 11  
ostalo 1806 90 19  
ostalo    
punjeni 1806 90 31  
nepunjeni 1806 90 39  
šećerni proizvodi i njihovi nadomjesci izrađeni od nadomjestaka šećera, koji sadrže kakao 1806 90 50  
namazi koji sadrže kakao 1806 90 60  
pripravci koji sadrže kakao namijenjeni za pripravu pića 1806 90 70  
ostalo 1806 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.