CN8 / NC8 - 2023 21 CN8 / NC8 - 2023 - HR 23

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 22
PIĆA, ALKOHOLI I OCAT

22.01 Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila niti aromatizirane; led i snijeg    
mineralne vode i gazirane vode    
prirodne mineralne vode    
negazirane 2201 10 11 (LTR)
ostalo 2201 10 19 (LTR)
ostalo 2201 10 90 (LTR)
ostalo 2201 90 00  
22.02 Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, te ostala bezalkoholna pića, osim voćnih sokova, sokova od orašastih plodova ili sokova od povrća iz tarifnog broja 2009    
vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane 2202 10 00 (LTR)
ostalo    
bezalkoholno pivo 2202 91 00 (LTR)
ostalo    
bez proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 ili masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404    
pića na osnovi soje s masenim udjelom bjelančevina od 2,8 % ili većim 2202 99 11 (LTR)
pića na osnovi soje s masenim udjelom bjelančevina manjim od 2,8 %; pića na osnovi orašastih plodova iz poglavlja 8., žitarica iz poglavlja 10 ili sjemenja iz poglavlja 12 2202 99 15 (LTR)
ostalo 2202 99 19 (LTR)
ostala, s masenim udjelom masti dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404    
manjim od 0,2 % 2202 99 91 (LTR)
0,2 % ili većim, ali manjim od 2 % 2202 99 95 (LTR)
2 % ili većim 2202 99 99 (LTR)
22.03 Pivo dobiveno od slada    
u spremnicima obujma 10 litara ili manjeg    
u bocama 2203 00 01 (LTR)
ostalo 2203 00 09 (LTR)
u posudama obujma većeg od 10 litara 2203 00 10 (LTR)
22.04 Vino od svježega grožđa, uključujući pojačano vino; mošt od grožđa, osim onog iz tarifnog broja 2009    
pjenušavo vino    
sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)    
Champagne 2204 10 11 (LTR)
Cava 2204 10 13 (LTR)
Prosecco 2204 10 15 (LTR)
Asti spumante 2204 10 91 (LTR)
ostalo 2204 10 93 (LTR)
sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) 2204 10 94 (LTR)
ostala sortna vina 2204 10 96 (LTR)
ostalo 2204 10 98 (LTR)
ostalo vino; mošt od grožđa čija je fermentacija spriječena ili zaustavljena dodatkom alkohola    
u posudama obujma 2 litre ili manjeg    
vino, osim vina iz podbroja 220410, u bocama s čepovima „u obliku gljive”, pričvršćenim žičanim košaricama; vino drukčije punjeno, s povećanim pritiskom, koji je posljedica otopljenog ugljičnog dioksida, ne manjim od 1 bara, ali manjim od 3 bara, mjereno pri temperaturi 20 °C    
sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) 2204 21 06 (LTR)
sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP) 2204 21 07 (LTR)
ostala sortna vina 2204 21 08 (LTR)
ostalo 2204 21 09 (LTR)
ostalo    
proizvedeno u Europskoj uniji    
s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %    
vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)    
bijelo    
Alsace 2204 21 11 (LTR)
Bordeaux 2204 21 12 (LTR)
Bourgogne 2204 21 13 (LTR)
Val de Loire 2204 21 17 (LTR)
Mosel 2204 21 18 (LTR)
Pfalz 2204 21 19 (LTR)
Rheinhessen 2204 21 22 (LTR)
Tokay 2204 21 23 (LTR)
Lazio 2204 21 24 (LTR)
Toscana 2204 21 26 (LTR)
Trentino, Alto Adige i Friuli 2204 21 27 (LTR)
Veneto 2204 21 28 (LTR)
Sicilia 2204 21 31 (LTR)
Vinho Verde 2204 21 32 (LTR)
Penedés 2204 21 34 (LTR)
Rioja 2204 21 36 (LTR)
Valencia 2204 21 37 (LTR)
ostalo 2204 21 38 (LTR)
ostalo    
Bordeaux 2204 21 42 (LTR)
Bourgogne 2204 21 43 (LTR)
Beaujolais 2204 21 44 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 21 46 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 21 47 (LTR)
Val de Loire 2204 21 48 (LTR)
Sicilia 2204 21 61 (LTR)
Piemonte 2204 21 62 (LTR)
Toscana 2204 21 66 (LTR)
Trentino i Alto Adige 2204 21 67 (LTR)
Veneto 2204 21 68 (LTR)
Dão, Bairrada i Douro 2204 21 69 (LTR)
Navarra 2204 21 71 (LTR)
Penedés 2204 21 74 (LTR)
Rioja 2204 21 76 (LTR)
Valdepeñas 2204 21 77 (LTR)
ostalo 2204 21 78 (LTR)
vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)    
bijelo 2204 21 79 (LTR)
ostalo 2204 21 80 (LTR)
ostala sortna vina    
bijelo 2204 21 81 (LTR)
ostalo 2204 21 82 (LTR)
ostalo    
bijelo 2204 21 83 (LTR)
ostalo 2204 21 84 (LTR)
s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %    
vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)    
Madeira i Setubal muscatel 2204 21 85 (LTR)
Sherry 2204 21 86 (LTR)
Marsala 2204 21 87 (LTR)
Samos i Muscat de Lemnos 2204 21 88 (LTR)
Porto 2204 21 89 (LTR)
ostalo 2204 21 90 (LTR)
ostalo 2204 21 91 (LTR)
ostalo    
vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)    
bijelo 2204 21 93 (LTR)
ostalo 2204 21 94 (LTR)
ostala sortna vina    
bijelo 2204 21 95 (LTR)
ostalo 2204 21 96 (LTR)
ostalo    
bijelo 2204 21 97 (LTR)
ostalo 2204 21 98 (LTR)
u posudama obujma većeg od 2 l ali ne većeg od 10 l    
vino, osim vina iz podbroja 2204 10, u bocama s čepovima „u obliku gljive”, pričvršćenim žičanim košaricama; vino drukčije punjeno, s povećanim pritiskom, koji je posljedica otopljenog ugljičnog dioksida, ne manjim od 1 bara, ali manjim od 3 bara, mjereno pri temperaturi 20 °C 2204 22 10 (LTR)
ostalo    
proizvedeno u Europskoj uniji    
s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %    
vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)    
Bordeaux 2204 22 22 (LTR)
Bourgogne 2204 22 23 (LTR)
Beaujolais 2204 22 24 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 22 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 22 27 (LTR)
Val de Loire 2204 22 28 (LTR)
Piemonte 2204 22 32 (LTR)
Tokay 2204 22 33 (LTR)
ostalo    
bijelo 2204 22 38 (LTR)
ostalo 2204 22 78 (LTR)
vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)    
bijelo 2204 22 79 (LTR)
ostalo 2204 22 80 (LTR)
ostala sortna vina    
bijelo 2204 22 81 (LTR)
ostalo 2204 22 82 (LTR)
ostalo    
bijelo 2204 22 83 (LTR)
ostalo 2204 22 84 (LTR)
s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %    
vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)    
Madeira i Setubal muscatel 2204 22 85 (LTR)
Sherry 2204 22 86 (LTR)
Samos i Muscat de Lemnos 2204 22 88 (LTR)
ostalo 2204 22 90 (LTR)
ostalo 2204 22 91 (LTR)
ostalo    
vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)    
bijelo 2204 22 93 (LTR)
ostalo 2204 22 94 (LTR)
ostala sortna vina    
bijelo 2204 22 95 (LTR)
ostalo 2204 22 96 (LTR)
ostalo    
bijelo 2204 22 97 (LTR)
ostalo 2204 22 98 (LTR)
ostalo    
vino, osim vina iz podbroja 220410, u bocama s čepovima „u obliku gljive”, pričvršćenim žičanim košaricama; vino drukčije punjeno, s povećanim pritiskom, koji je posljedica otopljenog ugljičnog dioksida, ne manjim od 1 bara, ali manjim od 3 bara, mjereno pri temperaturi 20 °C 2204 29 10 (LTR)
ostalo    
proizvedeno u Europskoj uniji    
s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %    
vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI)    
Bordeaux 2204 29 22 (LTR)
Bourgogne 2204 29 23 (LTR)
Beaujolais 2204 29 24 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 29 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 29 27 (LTR)
Val de Loire 2204 29 28 (LTR)
Piemonte 2204 29 32 (LTR)
ostalo    
bijelo 2204 29 38 (LTR)
ostalo 2204 29 78 (LTR)
vino sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)    
bijelo 2204 29 79 (LTR)
ostalo 2204 29 80 (LTR)
ostala sortna vina    
bijelo 2204 29 81 (LTR)
ostalo 2204 29 82 (LTR)
ostalo    
bijelo 2204 29 83 (LTR)
ostalo 2204 29 84 (LTR)
s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %    
vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)    
Madeira i Setubal muscatel 2204 29 85 (LTR)
Sherry 2204 29 86 (LTR)
Samos i Muscat de Lemnos 2204 29 88 (LTR)
ostalo 2204 29 90 (LTR)
ostalo 2204 29 91 (LTR)
ostalo    
vino sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)    
bijelo 2204 29 93 (LTR)
ostalo 2204 29 94 (LTR)
ostala sortna vina    
bijelo 2204 29 95 (LTR)
ostalo 2204 29 96 (LTR)
ostalo    
bijelo 2204 29 97 (LTR)
ostalo 2204 29 98 (LTR)
ostali mošt od grožđa    
u fermentaciji, ili sa zaustavljenim vrenjem bez dodavanja alkohola 2204 30 10 (LTR)
ostalo    
gustoće 1,33 g/cm³ ili manje pri 20 °C i volumnog udjela stvarnog alkohola ne većim od 1 %    
koncentrirani 2204 30 92 (LTR)
ostalo 2204 30 94 (LTR)
ostalo    
koncentrirani 2204 30 96 (LTR)
ostalo 2204 30 98 (LTR)
22.05 Vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima    
u posudama obujma 2 litre ili manjeg    
s volumnim udjelom stvarnog alkohola 18 % ili manjim 2205 10 10 (LTR)
s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 18 % 2205 10 90 (LTR)
ostalo    
s volumnim udjelom stvarnog alkohola 18 % ili manjim 2205 90 10 (LTR)
s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 18 % 2205 90 90 (LTR)
22.06 Ostala fermentirana pića (na primjer, od jabuke, od kruške, medovina, saké); mješavine fermentiranih pića te mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti uključene na drugom mjestu    
piquette 2206 00 10 (LTR)
ostalo    
pjenušava    
od jabuke i kruške 2206 00 31 (LTR)
ostalo 2206 00 39 (LTR)
ostalo, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg    
od jabuke i kruške 2206 00 51 (LTR)
ostalo 2206 00 59 (LTR)
većeg od 2 litre    
od jabuke i kruške 2206 00 81 (LTR)
ostalo 2206 00 89 (LTR)
22.07 Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 % ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo kojeg volumnog udjela alkohola    
nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 % ili većim 2207 10 00 (LTR)
etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo kojeg volumnog udjela alkohola 2207 20 00 (LTR)
22.08 Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića    
alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa ili komine od grožđa    
u posudama obujma 2 litre ili manjeg    
dobivena destilacijom vina od grožđa    
Cognac 2208 20 12 (l a)
Armagnac 2208 20 14 (l a)
Brandy ili Weinbrand    
Brandy de Jerez 2208 20 16 (l a)
ostalo 2208 20 18 (l a)
ostalo 2208 20 19 (l a)
dobivena destilacijom komine od grožđa    
Grappa 2208 20 26 (l a)
ostalo 2208 20 28 (l a)
u posudama obujma većeg od 2 litre    
dobivena destilacijom vina od grožđa    
Cognac 2208 20 62 (l a)
Brandy ili Weinbrand 2208 20 66 (l a)
ostalo 2208 20 69 (l a)
dobivena destilacijom komine od grožđa    
Grappa 2208 20 86 (l a)
ostalo 2208 20 88 (l a)
viski    
Bourbon whisky, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 30 11 (l a)
većeg od 2 litre 2208 30 19 (l a)
Scotch whisky    
nemiješani čisti („single malt”) viski 2208 30 30 (l a)
miješani („blended malt”) viski, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 30 41 (l a)
većeg od 2 litre 2208 30 49 (l a)
nemiješani („single grain”) i miješani („blended grain”) viski, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 30 61 (l a)
većeg od 2 litre 2208 30 69 (l a)
ostali miješani („blended”) viski, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 30 71 (l a)
većeg od 2 litre 2208 30 79 (l a)
ostali, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 30 82 (l a)
većeg od 2 litre 2208 30 88 (l a)
rum i druga destilirana pića dobivena destilacijom fermentiranih proizvoda od šećerne trske    
u posudama obujma 2 litre ili manjeg    
rum sa sadržajem hlapivih tvari, osim etilnog i metilnog alkohola, jednakim ili većim od 225 g po hektolitru čistog alkohola (s 10 % tolerancije) 2208 40 11 (l a)
ostalo    
vrijednosti veće od 7,9 € po litri čistog alkohola 2208 40 31 (l a)
ostalo 2208 40 39 (l a)
u posudama obujma većeg od 2 litre    
rum sa sadržajem hlapivih tvari, osim etilnog i metilnog alkohola, jednakim ili većim od 225 g po hektolitru čistog alkohola (s 10 % tolerancije) 2208 40 51 (l a)
ostalo    
vrijednosti veće od 2 € po litri čistog alkohola 2208 40 91 (l a)
ostalo 2208 40 99 (l a)
džin i klekovača    
džin, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 50 11 (l a)
većeg od 2 litre 2208 50 19 (l a)
klekovača, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 50 91 (l a)
većeg od 2 litre 2208 50 99 (l a)
votka    
s volumnim udjelom alkohola 45,4 % ili manjim, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 60 11 (l a)
većeg od 2 litre 2208 60 19 (l a)
s volumnim udjelom alkohola većim od 45,4 %, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 60 91 (l a)
većeg od 2 litre 2208 60 99 (l a)
likeri i sredstva za okrjepu    
u posudama obujma 2 litre ili manjeg 2208 70 10 (l a)
u posudama obujma većeg od 2 litre 2208 70 90 (l a)
ostalo    
arak, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 90 11 (l a)
većeg od 2 litre 2208 90 19 (l a)
destilirana pića (rakije) od šljiva, krušaka, trešanja ili višanja (osim likera), u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 90 33 (l a)
većeg od 2 litre 2208 90 38 (l a)
ostala destilirana pića (rakije) i ostala alkoholna pića, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg    
Ouzo 2208 90 41 (l a)
ostalo    
destilirana pića (osim likera)    
destilirana iz voća (voćne rakije)    
Calvados 2208 90 45 (l a)
ostalo 2208 90 48 (l a)
ostalo    
Tequilla 2208 90 54 (l a)
ostalo 2208 90 56 (l a)
ostala alkoholna pića 2208 90 69 (l a)
većeg od 2 litre    
destilirana pića (osim likera)    
destilirana iz voća (voćne rakije) 2208 90 71 (l a)
Tequilla 2208 90 75 (l a)
ostalo 2208 90 77 (l a)
ostala alkoholna pića 2208 90 78 (l a)
nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2208 90 91 (l a)
većeg od 2 litre 2208 90 99 (l a)
22.09 Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline    
vinski ocat, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2209 00 11 (LTR)
većeg od 2 litre 2209 00 19 (LTR)
ostali, u posudama obujma    
2 litre ili manjeg 2209 00 91 (LTR)
većeg od 2 litre 2209 00 99 (LTR)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.