CN8 / NC8 - 2023 22 CN8 / NC8 - 2023 - HR 24

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 23
OSTACI I OTPACI OD PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA ┼ŻIVOTINJSKA HRANA

23.01 Bra┼íno, krupica i peleti, od mesa ili mesnih klaoni─Źkih proizvoda te od riba ili rakova, meku┼íaca ili ostalih vodenih beskralje┼żnjaka, neprikladni za prehranu ljudi; ─Źvarci    
bra┼íno, krupica i peleti, od mesa ili klaoni─Źkih proizvoda; ─Źvarci 2301 10 00  
bra┼íno, krupica i peleti, od ribe ili rakova, meku┼íaca ili ostalih vodenih beskralje┼żnjaka 2301 20 00  
23.02 Posije i ostali ostaci, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom ┼żitarica ili mahunarki    
od kukuruza    
s masenim udjelom ┼íkroba ne ve─çim od 35┬á% 2302 10 10  
ostalo 2302 10 90  
od p┼íenice    
s masenim udjelom ┼íkroba ne ve─çim od 28┬á% i kod kojih dio ┼íto prolazi kroz sito veli─Źine oka 0,2┬ámm nije ve─çi od 10┬ámas.┬á% ili, alternativno, dio ┼íto prolazi kroz sito sadr┼żi 1,5┬ámas.┬á% ili vi┼íe pepela, ra─Źunano na suhi proizvod 2302 30 10  
ostalo 2302 30 90  
od ostalih ┼żitarica    
od ri┼że    
s masenim udjelom ┼íkroba ne ve─çim od 35┬á% 2302 40 02  
ostalo 2302 40 08  
ostalo    
s masenim udjelom ┼íkroba ne ve─çim od 28┬á% i kod kojih dio ┼íto prolazi kroz sito veli─Źine oka 0,2┬ámm nije ve─çi od 10┬ámas.┬á% ili, alternativno, dio ┼íto prolazi kroz sito sadr┼żi 1,5┬ámas.┬á% ili vi┼íe pepela, ra─Źunano na suhi proizvod 2302 40 10  
ostalo 2302 40 90  
od mahunarki 2302 50 00  
23.03 Ostaci od proizvodnje ┼íkroba i sli─Źni ostaci, rezanci od ┼íe─çerne repe, otpaci od ┼íe─çerne trske i ostali otpaci od proizvodnje ┼íe─çera, talozi i otpaci iz pivovara i destilerija, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne    
ostaci od proizvodnje ┼íkroba i sli─Źni ostaci    
ostaci od proizvodnje ┼íkroba od kukuruza (osim koncentriranih teku─çina za namakanje), s masenim udjelom bjelan─Źevina, ra─Źunano na suhi proizvod    
ve─çim od 40┬á% 2303 10 11  
40┬á% ili manjim 2303 10 19  
ostalo 2303 10 90  
rezanci od ┼íe─çerne repe, otpaci od ┼íe─çerne trske i ostali otpaci od proizvodnje ┼íe─çera    
rezanci ┼íe─çerne repe 2303 20 10  
ostalo 2303 20 90  
talozi i otpaci iz pivovara i destilerija 2303 30 00  
23.04 Uljane poga─Źe i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji sojinog ulja 2304 00 00  
23.05 Uljane poga─Źe i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija 2305 00 00  
23.06 Uljane poga─Źe i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih ili mikrobnih masti ili ulja, osim onih iz tarifnog broja┬á2304 ili 2305    
od pamukovog sjemena 2306 10 00  
od lanenog sjemena 2306 20 00  
od suncokretovog sjemena 2306 30 00  
od sjemena uljane repice    
od sjemena uljane repice niskog sadr┼żaja eruka kiseline 2306 41 00  
ostalo 2306 49 00  
od kokosovog oraha ili kopre 2306 50 00  
od palminog oraha ili jezgre ko┼ítica 2306 60 00  
ostalo    
od klica kukuruza 2306 90 05  
ostalo    
uljane poga─Źe i drugi ostaci dobiveni pri ekstrakciji maslinovog ulja    
s masenim udjelom maslinovog ulja 3┬á% ili manjim 2306 90 11  
s masenim udjelom maslinovog ulja ve─çim od 3┬á% 2306 90 19  
ostalo 2306 90 90  
23.07 Vinski talog; vinski kamen    
vinski talog    
s masenim udjelom ukupnog alkohola ne ve─çim od 7,9┬á% i sadr┼żajem suhe tvari ne manjim od 25┬ámas.┬á% 2307 00 11  
ostalo 2307 00 19  
vinski kamen 2307 00 90  
23.08 Biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i sporedni proizvodi, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, vrsta koje se rabi za hranidbu ┼żivotinja, nespomenuti niti uklju─Źeni na drugom mjestu    
komina od gro┼ż─Ĺa    
s masenim udjelom ukupnog alkohola ne ve─çim od 4,3┬á% i sadr┼żajem suhe tvari ne manjim od 40┬ámas.┬á% 2308 00 11  
ostalo 2308 00 19  
┼żir i divlji kesten; komina od vo─ça, osim od gro┼ż─Ĺa 2308 00 40  
ostalo 2308 00 90  
23.09 Pripravci koje se rabi za hranidbu ┼żivotinja    
hrana za pse i ma─Źke, pripremljena u pakiranja za pojedina─Źnu prodaju    
sa sadr┼żajem ┼íkroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa iz podbrojeva┬á17023050, 17023090, 17024090, 17029050 i 21069055 ili mlije─Źnih proizvoda    
sa sadr┼żajem ┼íkroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa    
bez sadr┼żaja ┼íkroba, ili s masenim udjelom ┼íkroba 10┬á% ili manjim    
bez sadr┼żaja mlije─Źnih proizvoda, ili s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda manjim od 10┬á% 2309 10 11  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim 10┬á%, ali manjim od 50┬á% 2309 10 13  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim 50┬á%, ali manjim od 75┬á% 2309 10 15  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 75┬á% 2309 10 19  
s masenim udjelom ┼íkroba ve─çim od 10┬á% ali ne ve─çim od 30┬á%    
bez sadr┼żaja mlije─Źnih proizvoda, ili s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda manjim od 10┬á% 2309 10 31  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 10┬á%, ali manjim od 50┬á% 2309 10 33  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 50┬á% 2309 10 39  
s masenim udjelom ┼íkroba ve─çim od 30┬á%    
bez sadr┼żaja mlije─Źnih proizvoda, ili s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda manjim od 10┬á% 2309 10 51  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 10┬á%, ali manjim od 50┬á% 2309 10 53  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 50┬á% 2309 10 59  
bez sadr┼żaja ┼íkroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali sa sadr┼żajem mlije─Źnih proizvoda 2309 10 70  
ostalo 2309 10 90  
ostalo    
topive tvari od riba ili morskih sisavaca 2309 90 10  
proizvodi na koje se odnosi dodatna napomena┬á5 uz ovo poglavlje 2309 90 20  
ostalo, uklju─Źuju─çi premikse    
sa sadr┼żajem ┼íkroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa iz podbrojeva┬á17023050, 17023090, 17024090, 17029050 i 21069055 ili mlije─Źnih proizvoda    
sa sadr┼żajem ┼íkroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirup    
bez sadr┼żaja ┼íkroba, ili s masenim udjelom ┼íkroba 10┬á% ili manjim    
bez sadr┼żaja mlije─Źnih proizvoda, ili s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda manjim od 10┬á% 2309 90 31  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 10┬á%, ali manjim od 50┬á% 2309 90 33  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 50┬á%, ali manjim od 75┬á% 2309 90 35  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 75┬á% 2309 90 39  
s masenim udjelom ┼íkroba ve─çim od 10┬á%, ali ne ve─çim od 30┬á%    
bez sadr┼żaja mlije─Źnih proizvoda, ili s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda manjim od 10┬á% 2309 90 41  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 10┬á%, ali manjim od 50┬á% 2309 90 43  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 50┬á% 2309 90 49  
s masenim udjelom ┼íkroba ve─çim od 30┬á%    
bez sadr┼żaja mlije─Źnih proizvoda, ili s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda manjim od 10┬á% 2309 90 51  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 10┬á%, ali manjim od 50┬á% 2309 90 53  
s masenim udjelom mlije─Źnih proizvoda ne manjim od 50┬á% 2309 90 59  
bez sadr┼żaja ┼íkroba, glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali sa sadr┼żajem mlije─Źnih proizvoda 2309 90 70  
ostalo    
rezanci ┼íe─çerne repe s dodanom melasom 2309 90 91  
ostalo 2309 90 96  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.