CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - HR 32

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 31
GNOJIVA

31.01 Gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla, neovisno jesu li međusobno pomiješana ili kemijski obrađena ili ne; gnojiva dobivena miješanjem ili kemijskom obradom proizvoda životinjskog ili biljnog podrijetla 3101 00 00  
31.02 Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska    
urea, neovisno je li u vodenoj otopini ili ne    
urea s masenim udjelom dušika u suhom bezvodnom proizvodu većim od 45 % 3102 10 10 (KNI)
ostalo 3102 10 90 (KNI)
amonijev sulfat; dvojne soli i smjese amonijevog sulfata i amonijevog nitrata    
amonijev sulfat 3102 21 00 (KNI)
ostalo 3102 29 00 (KNI)
amonijev nitrat, uključujući i amonijev nitrat u vodenoj otopini    
u vodenoj otopini 3102 30 10 (KNI)
ostalo 3102 30 90 (KNI)
smjese amonijevog nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima    
s masenim udjelom dušika ne većim od 28 % 3102 40 10 (KNI)
s masenim udjelom dušika većim od 28 % 3102 40 90 (KNI)
natrijev nitrat 3102 50 00 (KNI)
dvojne soli i smjese kalcijevog i amonijevog nitrata 3102 60 00 (KNI)
smjese uree i amonijevog nitrata u vodenoj ili amonijevoj otopini 3102 80 00 (KNI)
ostala, uključujući i smjese koje nisu navedene u prethodnim podbrojevima 3102 90 00 (KNI)
31.03 Fosfatna gnojiva, mineralna ili kemijska    
superfosfati    
s masenim udjelom difosfornog pentoksida (P2O5) od 35 % ili većim 3103 11 00 (KPP)
ostalo 3103 19 00 (KPP)
ostalo 3103 90 00 (KPP)
31.04 Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska    
kalijev klorid    
s masenim udjelom kalija u suhom bezvodnom proizvodu izraženog kao K2O, ne većim od 40 % 3104 20 10 (KPO)
s masenim udjelom kalija u suhom bezvodnom proizvodu izraženog kao K2O, većim od 40 %, ali ne većim od 62 % 3104 20 50 (KPO)
s masenim udjelom kalija u suhom bezvodnom proizvodu izraženog kao K2O, većim od 62 % 3104 20 90 (KPO)
kalijev sulfat 3104 30 00 (KPO)
ostalo 3104 90 00 (KPO)
31.05 Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa - dušik, fosfor i kalij; ostala gnojiva; roba iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima brutomase ne veće od 10 kg    
roba iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima brutomase ne veće od 10 kg 3105 10 00  
mineralna ili kemijska gnojiva, koja sadrže tri gnojiva elementa – dušik, fosfor i kalij    
s masenim udjelom dušika u suhom bezvodnom proizvodu većim od 10 % 3105 20 10  
ostalo 3105 20 90  
diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) 3105 30 00  
amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat) i njegove smjese s diamonijevim hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) 3105 40 00  
ostala mineralna i kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa – dušik i fosfor    
koja sadrže nitrate i fosfate 3105 51 00  
ostalo 3105 59 00  
mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva gnojiva elementa - fosfor i kalij 3105 60 00  
ostalo    
s masenim udjelom dušika u suhom bezvodnom proizvodu većim od 10 % 3105 90 20  
ostalo 3105 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.