CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - HR 33

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 32
EKSTRAKTI ZA ŠTAVLJENJE ILI BOJENJE; TANINI I NJIHOVI DERIVATI; BOJILA, PIGMENTI I DRUGE TVARI ZA BOJENJE; BOJE I LAKOVI; KITOVI I DRUGE MASE ZA BRTVLJENJE; TISKARSKE BOJE I TINTE

32.01 Ekstrakti za ┼ítavljenje biljnog podrijetla; tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati    
ekstrakt kebra─Źa (quebracho) 3201 10 00  
ekstrakt mimoze 3201 20 00  
ostalo    
ekstrakt rujevine, ekstrakt valoneje, ekstrakt hrasta, ekstrakt kestena 3201 90 20  
ostalo 3201 90 90  
32.02 Sinteti─Źke organske tvari za ┼ítavljenje; anorganske tvari za ┼ítavljenje; pripravci za ┼ítavljenje, neovisno sadr┼że li prirodne tvari za ┼ítavljenje ili ne; enzimatski pripravci za pred┼ítavljenje    
sinteti─Źke organske tvari za ┼ítavljenje 3202 10 00  
ostalo 3202 90 00  
32.03 Bojila biljnog ili ┼żivotinjskog podrijetla (uklju─Źuju─çi ekstrakte za bojenje, ali isklju─Źuju─çi ┼żivotinjsko crnilo) neovisno jesu li kemijski odre─Ĺena ili ne; pripravci na osnovi bojila biljnog ili ┼żivotinjskog podrijetla navedeni u napomeni┬á3 uz ovo poglavlje    
tvari za bojenje biljnog podrijetla i pripravci na osnovi tih tvari 3203 00 10  
tvari za bojenje ┼żivotinjskog podrijetla i pripravci na osnovi tih tvari 3203 00 90  
32.04 Sinteti─Źka organska bojila, neovisno jesu li kemijski odre─Ĺena ili ne; pripravci na osnovi sinteti─Źkih organskih bojila navedeni u napomeni┬á3 uz ovo poglavlje; sinteti─Źki organski proizvodi vrsta koje se rabi kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori, neovisno jesu li kemijski odre─Ĺeni ili ne    
sinteti─Źka organska bojila i pripravci na osnovi tih bojila navedeni u napomeni┬á3 uz ovo poglavlje    
disperzna bojila i pripravci na osnovi tih bojila 3204 11 00  
kisela bojila, neovisno jesu li metalizirana ili ne i pripravci na osnovi tih bojila; nagrizna bojila i pripravci na osnovi tih bojila 3204 12 00  
bazi─Źna bojila i pripravci na osnovi tih bojila 3204 13 00  
direktna bojila i pripravci na osnovi tih bojila 3204 14 00  
redukcijska bojila (uklju─Źuju─çi one koje ih se rabi u tom stanju kao pigmente) i pripravci na osnovi tih bojila 3204 15 00  
reaktivna bojila i pripravci na osnovi tih bojila 3204 16 00  
pigmenti i pripravci na osnovi pigmenata 3204 17 00  
karotenoidna bojila i pripravci na osnovi tih bojila 3204 18 00  
ostalo, uklju─Źuju─çi mje┼íavine bojila iz dvaju ili vi┼íe podbrojeva od 320411 do 320419 3204 19 00  
sinteti─Źki organski proizvodi vrsta koje ih se rabi kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje 3204 20 00  
ostalo 3204 90 00  
32.05 Lak bojila; pripravci na osnovi lak bojila navedeni u napomeni┬á3 uz ovo poglavlje 3205 00 00  
32.06 Ostala bojila; pripravci navedeni u napomeni┬á3 uz ovo poglavlje, osim onih iz tarifnog broja┬á3203, 3204 ili 3205; anorganski proizvodi vrsta koji se rabe kao luminofori, neovisno jesu li kemijski odre─Ĺeni ili ne    
pigmenti i pripravci na osnovi titanijevog dioksida    
s masenim udjelom titanijevog dioksida 80┬á% i ve─çim, ra─Źunanog na suhu tvar 3206 11 00  
ostalo 3206 19 00  
pigmenti i pripravci na osnovi spojeva kroma 3206 20 00  
ostala bojila i ostali pripravci    
ultramarin i pripravci na osnovi ultramarina 3206 41 00  
litopon i ostali pigmenti i pripravci na osnovi cinkovog sulfida 3206 42 00  
ostalo    
magnetit 3206 49 10  
ostalo 3206 49 70  
anorganski proizvodi vrsta koje se rabi kao luminofore 3206 50 00  
32.07 Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamu─çivanje i pripremljena bojila, staklasti emajli i glazure, glineni premazi, teku─çi kerami─Źki lakovi i sli─Źni pripravci, vrsta koje se rabi u industriji keramike, emajla ili stakla; staklena frita i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica    
pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamu─çivanje, pripremljena bojila i sli─Źni pripravci 3207 10 00  
staklasti emajli i glazure, premazi i sli─Źni pripravci    
glineni premazi 3207 20 10  
ostalo 3207 20 90  
teku─çi kerami─Źki lakovi i sli─Źni pripravci 3207 30 00  
staklena frita i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuskica    
staklo u obliku ljuskica du┼żine 0,1┬ámm ili ve─çe, ali ne ve─çe od 3,5┬ámm i debljine od 2┬ámikrometra ili ve─çe, ali ne ve─çe od 5┬ámikrometara; staklo u obliku praha ili granula, s masenim udjelom silicijevog dioksida 99┬á% ili ve─çim 3207 40 40  
ostalo 3207 40 85  
32.08 Premazne boje i lakovi (uklju─Źuju─çi emajle) na osnovi sinteti─Źkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u nevodenom mediju; otopine odre─Ĺene napomenom┬á4 uz ovo poglavlje    
na osnovi poliestera    
otopine odre─Ĺene napomenom┬á4 uz ovo poglavlje 3208 10 10  
ostalo 3208 10 90  
na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera    
otopine odre─Ĺene napomenom┬á4 uz ovo poglavlje 3208 20 10  
ostalo 3208 20 90  
ostalo    
otopine odre─Ĺene napomenom┬á4 uz ovo poglavlje    
poliuretan 2,2ÔÇ▓-(tert-butilimino)dietanola i 4,4ÔÇ▓-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku otopine u N,N-dimetilacetamidu, s masenim udjelom polimera 48┬á% ili ve─çim 3208 90 11  
kopolimer p-krezola i divinilbenzena u obliku otopine u N,N-dimetilacetamidu, s masenim udjelom polimera 48┬á% ili ve─çim 3208 90 13  
ostalo 3208 90 19  
ostalo    
na osnovi sinteti─Źkih polimera 3208 90 91  
na osnovi kemijskih modificiranih prirodnih polimera 3208 90 99  
32.09 Premazne boje i lakovi (uklju─Źuju─çi emajle) na osnovi sinteti─Źkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u vodenom mediju    
na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera 3209 10 00  
ostalo 3209 90 00  
32.10 Ostale premazne boje i lakovi (uklju─Źuju─çi emajle i vodene boje); pigmenti pripremljeni u vodi vrsta koje se rabi za doradu ko┼że    
uljne premazne boje i lakovi (uklju─Źuju─çi emajle) 3210 00 10  
ostalo 3210 00 90  
32.11 Pripremljeni sikativi 3211 00 00  
32.12 Pigmenti (uklju─Źuju─çi metalni prah i ljuskice) dispergirani u nevodenom mediju, u obliku teku─çine ili paste, vrsta koje se rabi u proizvodnji premaznih boja (uklju─Źuju─çi emajle); tiskarske folije; bojila i ostale tvari za bojenje pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedina─Źnu prodaju    
tiskarske folije 3212 10 00  
ostalo 3212 90 00  
32.13 Boje za umjetni─Źko slikarstvo, nastavu ili pismoslikarstvo, boje za toniranje, boje za zabavu, u tabletama, tubama, lon─Źi─çima, bo─Źicama, zdjelicama ili sli─Źnim oblicima ili pakiranjima    
boje u setovima 3213 10 00  
ostalo 3213 90 00  
32.14 Staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i ostali kitovi; li─Źila─Źka punila; nevatrostalni pripravci za obradu povr┼íina pro─Źelja, unutarnjih zidova, podova, stropova ili sli─Źno    
staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i ostali kitovi; li─Źila─Źka punila    
staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i ostali kitovi 3214 10 10  
li─Źila─Źka punila 3214 10 90  
ostalo 3214 90 00  
32.15 Tiskarske boje, tu┼íevi i tinte za pisanje ili crtanje i ostale tinte, neovisno jesu li koncentrirane ili u krutom stanju ili ne    
tiskarske boje    
crne 3215 11 00  
ostalo 3215 19 00  
ostalo    
ulo┼íci s tintom (bez integrirane ispisne glave) za umetanje u ure─Ĺaje iz podbrojeva 844331, 844332 ili 844339, te koji uklju─Źuju mehani─Źke ili elektri─Źne komponente; tinta u krutom stanju u oblicima predvi─Ĺenim za umetanje u ure─Ĺaje iz podbrojeva 844331, 844332 ili 844339 3215 90 20  
ostalo 3215 90 70  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.