CN8 / NC8 - 2023 36 CN8 / NC8 - 2023 - HR 38

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 37
FOTOGRAFSKI ILI KINEMATOGRAFSKI PROIZVODI

37.01 Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, neovisno jesu li u kasetama ili ne    
za rendgensko snimanje 3701 10 00 (MTK)
ravni film za trenutnu (brzu) fotografiju 3701 20 00 (PCE)
ostale ploče i filmovi, s bilo kojom stranicom duljom od 255 mm 3701 30 00 (MTK)
ostalo    
za fotografije u boji (polikromatske) 3701 91 00  
ostalo 3701 99 00  
37.02 Fotografski filmovi u svitcima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila; filmovi u svitcima za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni    
za rendgensko snimanje 3702 10 00 (MTK)
ostali filmovi, neperforirani, širine ne veće od 105 mm    
za fotografije u boji (polikromatske)    
negativ filmovi u boji: - širine 75 mm ili veće, ali ne veće od 105 mm i - duljine 100 m ili većeza izradu filmova za trenutnu (brzu) fotografiju 3702 31 91 (MTR)
ostalo 3702 31 97 (MTR)
ostali, s emulzijom od srebrnog halida    
širine ne veće od 35 mm    
mikrofilm; film za grafičku uporabu 3702 32 10  
ostalo 3702 32 20  
širine veće od 35 mm 3702 32 85  
ostalo 3702 39 00  
ostali filmovi, neperforirani, širine veće od 105 mm    
širine veće od 610 mm i duljine veće od 200 m, za fotografije u boji (polikromatske) 3702 41 00 (MTK)
širine veće od 610 mm i duljine veće od 200 m, osim za fotografije u boji 3702 42 00 (MTK)
širine veće od 610 mm i duljine ne veće od 200 m 3702 43 00 (MTK)
širine veće od 105 mm, ali ne veće od 610 mm 3702 44 00 (MTK)
ostali filmovi, za fotografije u boji (polikromatske)    
širine ne veće od 16 mm 3702 52 00  
širine veće od 16 mm, ali ne veće od 35 mm i duljine ne veće od 30 m, za dijapozitive 3702 53 00 (PCE)
širine veće od 16 mm, ali ne veće od 35 mm i duljine ne veće od 30 m, osim za dijapozitive 3702 54 00 (PCE)
širine veće od 16 mm, ali ne veće od 35 mm i duljine veće od 30 m 3702 55 00 (MTR)
širine veće od 35 mm 3702 56 00  
ostalo    
širine ne veće od 35 mm i duljine ne veće od 30 m    
mikrofilm; film za grafičku uporabu 3702 96 10  
ostalo 3702 96 90 (PCE)
širine ne veće od 35 mm i duljine veće od 30 m    
mikrofilm; film za grafičku uporabu 3702 97 10  
ostalo 3702 97 90 (MTR)
širine veće od 35 mm 3702 98 00  
37.03 Fotografski papir, karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni    
u svitcima širine veće od 610 mm 3703 10 00  
ostali, za fotografije u boji (polikromatske) 3703 20 00  
ostalo 3703 90 00  
37.04 Fotografske ploče, filmovi, papir, karton i tekstil, osvijetljeni ali nerazvijeni    
ploče i filmovi 3704 00 10  
ostalo 3704 00 90  
37.05 Fotografske ploče i filmovi, osvijetljeni i razvijeni, osim kinematografskih filmova    
za ofsetnu reprodukciju 3705 00 10  
ostalo 3705 00 90  
37.06 Kinematografski filmovi, osvijetljeni i razvijeni, neovisno imaju li zvučni zapis ili sadrže samo zvučni zapis ili ne    
širine 35 mm ili veće    
samo sa zvučnim zapisom; negativi; međupozitivi 3706 10 20 (MTR)
ostali pozitivi 3706 10 99 (MTR)
ostalo    
samo sa zvučnim zapisom; negativi; međupozitivi; filmski žurnali 3706 90 52 (MTR)
ostali, širine    
manje od 10 mm 3706 90 91 (MTR)
10 mm ili veće 3706 90 99 (MTR)
37.07 Kemijski pripravci za fotografsku uporabu (osim lakova, ljepila, sredstava za lijepljenje i sličnih pripravaka); nepomiješani proizvodi za fotografsku uporabu, pripremljeni u odmjerene doze ili pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju u obliku gotovom za uporabu    
emulzije osjetljive na svjetlost 3707 10 00  
ostalo    
razvijači i fiksiri 3707 90 20  
ostalo 3707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.