CN8 / NC8 - 2023 39 CN8 / NC8 - 2023 - HR 41

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 40
KAUČUK I PROIZVODI OD KAUČUKA

40.01 Prirodni kaučuk, balata, gutaperka (gutta-percha), gvajala (guayule), čikl (chicle) i slične prirodne gume, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama    
lateks od prirodnog kaučuka, predvulkaniziran ili ne 4001 10 00  
prirodni kaučuk, u ostalim oblicima    
dimljeni kaučuk u obliku listova 4001 21 00  
prirodni kaučuk, tehnički određen (TSNR) 4001 22 00  
ostalo 4001 29 00  
balata, gutaperka (gutta percha), gvajala (guayule), čikl (chicle) i slične prirodne gume 4001 30 00  
40.02 Sintetički kaučuk i faktis dobiven iz ulja, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama; smjese bilo kojeg proizvoda iz tarifnog broja 4001 s bilo kojim proizvodom iz ovoga tarifnog broja, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama    
stirenbutadien kaučuk (SBR); karboksilirani stirenbutadien kaučuk (XSBR)    
lateks 4002 11 00  
ostalo    
stiren-butadien kaučuk proizveden polimerizacijom u emulziji (E-SBR), u svitcima 4002 19 10  
stiren-butadien-stiren blok kopolimeri proizvedeni polimerizacijom u otopini (SBS, termoplastični elastomeri), u obliku granula, zrnaca ili praha 4002 19 20  
stiren-butadien kaučuk proizveden polimerizacijom u otopini (S-SBR), u svitcima 4002 19 30  
ostalo 4002 19 90  
butadien kaučuk (BR) 4002 20 00  
izobutenizopren (butil) kaučuk (IIR); haloizobutenizopren kaučuk (CIIR) ili (BIIR)    
izobuten-izopren (butil) kaučuk (IIR) 4002 31 00  
ostalo 4002 39 00  
kloropren (klorbutadien) kaučuk (CR)    
lateks 4002 41 00  
ostalo 4002 49 00  
akrilonitrilbutadin kaučuk (NBR)    
lateks 4002 51 00  
ostalo 4002 59 00  
izopren kaučuk (IR) 4002 60 00  
etilenpropilendien nekonjugirani kaučuk (EPDM) 4002 70 00  
mješavine bilo kojeg proizvoda iz tarifnog broja 4001 s bilo kojim proizvodom iz ovog tarifnog broja 4002 80 00  
ostalo    
lateks 4002 91 00  
ostalo    
proizvodi modificirani dodatkom plastičnih masa 4002 99 10  
ostalo 4002 99 90  
40.03 Regenerirani kaučuk u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama 4003 00 00  
40.04 Otpaci, odresci i lomljevina, od kaučuka (osim tvrde gume) i prah i granule dobiveni od tih proizvoda 4004 00 00  
40.05 Mješavine kaučuka, nevulkanizirane, u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili vrpcama    
mješavine s čađom ili silicijevim dioksidom 4005 10 00  
otopine; disperzije, osim onih iz podbroja 400510 4005 20 00  
ostalo    
ploče, listovi i vrpce 4005 91 00  
ostalo 4005 99 00  
40.06 Ostali oblici (na primjer, šipke, cijevi i profili) te gotovi proizvodi (na primjer, diskovi i prstenovi), od nevulkaniziranog kaučuka    
profilirane vrpce za protektiranje pneumatskih guma 4006 10 00  
ostalo 4006 90 00  
40.07 Niti i kord od vulkaniziranog kaučuka (gume) 4007 00 00  
40.08 Ploče, listovi, vrpce, šipke i profilni oblici, od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume    
od celularnog vulkaniziranog kaučuka (gume)    
ploče, listovi i vrpce 4008 11 00  
ostalo 4008 19 00  
od necelularnog vulkaniziranog kaučuka (gume)    
ploče, listovi i vrpce    
podne obloge i otirači 4008 21 10 (MTK)
ostalo 4008 21 90  
ostalo 4008 29 00  
40.09 Cijevi i crijeva, od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume, sa ili bez pribora (na primjer, spojnice, koljena, prirubnice)    
neojačane niti drukčije kombinirane s drugim materijalima    
bez pribora 4009 11 00  
s priborom 4009 12 00  
ojačane ili drukčije kombinirane samo s kovinama    
bez pribora 4009 21 00  
s priborom 4009 22 00  
ojačane ili drukčije kombinirane samo s tekstilnim materijalima    
bez pribora 4009 31 00  
s priborom 4009 32 00  
ojačane ili drukčije kombinirane s ostalim materijalima    
bez pribora 4009 41 00  
s priborom 4009 42 00  
40.10 Transportne trake i pogonsko remenje od vulkaniziranog kaučuka (gume)    
transportne trake    
ojačane samo s kovinama 4010 11 00  
ojačane samo s tekstilnim materijalima 4010 12 00  
ostalo 4010 19 00  
pogonsko remenje    
beskrajno pogonsko remenje trapezoidnog poprečnog presjeka (V-remenje), V-orebreno, vanjskog opsega većeg od 60 cm, ali ne većeg od 180 cm 4010 31 00  
beskrajno pogonsko remenje trapezoidnog poprečnog presjeka (V-remenje), osim V-orebrenog, vanjskog opsega većeg od 60 cm, ali ne većeg od 180 cm 4010 32 00  
beskrajno pogonsko remenje trapezoidnog poprečnog presjeka (V-remenje), V-orebreno, vanjskog opsega većeg od 180 cm, ali ne većeg od 240 cm 4010 33 00  
beskrajno pogonsko remenje trapezoidnog poprečnog presjeka (V-remenje), osim V-orebrenog, vanjskog opsega većeg od 180 cm, ali ne većeg od 240 cm 4010 34 00  
beskrajno sinkrono remenje, vanjskog opsega većeg od 60 cm, ali ne većeg od 150 cm 4010 35 00  
beskrajno sinkrono remenje, vanjskog opsega većeg od 150 cm, ali ne većeg od 198 cm 4010 36 00  
ostalo 4010 39 00  
40.11 Nove pneumatske gume    
vrsta koje se rabi za osobne automobile (uključujući karavan ili kombi vozila i trkaće automobile) 4011 10 00 (PCE)
vrsta koje se rabi za autobuse ili kamione    
s indeksom opterećenja ne većim od 121 4011 20 10 (PCE)
s indeksom opterećenja većim od 121 4011 20 90 (PCE)
vrsta koje se rabi za zrakoplove 4011 30 00 (PCE)
vrsta koje se rabi za motocikle 4011 40 00 (PCE)
vrsta koje se rabi za bicikle 4011 50 00 (PCE)
vrsta koje se rabi za poljoprivredna ili šumska vozila ili strojeve 4011 70 00 (PCE)
vrsta koja se rabi za građevinska i rudarska vozila i strojeve ili onima za rukovanje robom u industriji 4011 80 00 (PCE)
ostalo 4011 90 00 (PCE)
40.12 Protektirane ili rabljene pneumatske gume; pune gume ili gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici, od gume    
protektirane gume    
vrsta koje se rabi za osobne automobile (uključujući karavan ili kombi vozila i trkaće automobile) 4012 11 00 (PCE)
vrsta koje se rabi za autobuse ili kamione 4012 12 00 (PCE)
vrsta koje se rabi za zrakoplove 4012 13 00 (PCE)
ostalo 4012 19 00 (PCE)
rabljene pneumatske gume 4012 20 00 (PCE)
ostalo    
pune gume ili gume sa zračnim komorama 4012 90 20  
protektori (gazni sloj) 4012 90 30  
štitnici 4012 90 90  
40.13 Unutarnje gume (zračnice)    
vrsta koje se rabi za osobne automobile (uključujući karavan ili kombi vozila i trkaće automobile), autobuse i kamione 4013 10 00 (PCE)
vrsta koje se rabi za bicikle 4013 20 00 (PCE)
ostalo 4013 90 00 (PCE)
40.14 Higijenski ili farmaceutski proizvodi (uključujući dude), od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume, sa ili bez pribora od tvrde gume    
prezervativi 4014 10 00  
ostalo 4014 90 00  
40.15 Odjeća i pribor za odjeću (uključujući rukavice s prstima, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju), za sve namjene, od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume    
rukavice, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju    
vrste koja se rabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterinarstvu 4015 12 00 (NPR)
ostalo 4015 19 00 (NPR)
ostalo 4015 90 00  
40.16 Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume    
od celularne gume 4016 10 00  
ostalo    
podne obloge i otirači 4016 91 00  
gumice za brisanje 4016 92 00  
brtve, podlošci i ostali proizvodi za brtvljenje 4016 93 00  
bokobrani za brodove i obalu, neovisno jesu li za napuhavanje ili ne 4016 94 00  
ostali proizvodi za napuhavanje 4016 95 00  
ostalo    
za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705    
dijelovi sastavljeni od vulkaniziranog kaučuka (gume) i kovina 4016 99 52  
ostalo 4016 99 57  
ostalo    
dijelovi sastavljeni od vulkaniziranog kaučuka (gume) i kovina 4016 99 91  
ostalo 4016 99 97  
40.17 Tvrda guma (na primjer, ebonit) u svim oblicima, uključujući otpatke i lomljevinu; proizvodi od tvrde gume 4017 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.