CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - HR 42

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 41
SIROVA KOŽA (OSIM KRZNA) I ŠTAVLJENA KOŽA

41.01 Sirove kože životinja vrste goveda (uključujući bivolje) ili kopitara (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene niti pergamentno obrađene niti drukčije dalje obrađene), neovisno jesu li bez dlake ili cijepane ili ne    
cijele kože, necijepane, mase po koži ne veće od 8 kg kad su suhe, od 10 kg kad su suho soljene ili od 16 kg kad su svježe, vlažno soljene ili drukčije konzervirane    
svježe 4101 20 10 (PCE)
vlažno soljene 4101 20 30 (PCE)
sušene ili suho soljene 4101 20 50 (PCE)
ostalo 4101 20 80 (PCE)
cijele kože, mase po koži veće od 16 kg    
svježe 4101 50 10 (PCE)
vlažno soljene 4101 50 30 (PCE)
sušene ili suho soljene 4101 50 50 (PCE)
ostalo 4101 50 90 (PCE)
ostale, uključujući krupone, polukrupone i trup 4101 90 00  
41.02 Sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), s vunom ili bez vune, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1 (c) uz ovo poglavlje    
s vunom    
janjeće 4102 10 10 (PCE)
ostalo 4102 10 90 (PCE)
bez vune    
piklane 4102 21 00 (PCE)
ostalo 4102 29 00 (PCE)
41.03 Ostale sirove kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1 (b) ili 1 (c) uz ovo poglavlje    
od gmazova 4103 20 00 (PCE)
od svinja 4103 30 00 (PCE)
ostalo 4103 90 00  
41.04 Štavljene ili „crust” kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) ili od kopitara, bez dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, ali dalje neobrađene    
u vlažnom stanju (uključujući wetblue)    
pune (zrnaste) kože s licem, necijepane; cijepane s licem (zrnaste)    
cijele kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola), pojedinačne površine ne veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 4104 11 10 (PCE)
ostalo    
od životinja vrste goveda (uključujući od bivola)    
cijele kože, pojedinačne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 4104 11 51 (PCE)
ostalo 4104 11 59 (PCE)
ostalo 4104 11 90 (PCE)
ostalo    
cijele kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola), pojedinačne površine ne veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 4104 19 10 (PCE)
ostalo    
od životinja vrste goveda (uključujući od bivola)    
cijele kože, pojedinačne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 4104 19 51 (PCE)
ostalo 4104 19 59 (PCE)
ostalo 4104 19 90 (PCE)
u suhom stanju (crust)    
pune (zrnaste) kože s licem, necijepane; cijepane s licem (zrnaste)    
cijele kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola), pojedinačne površine ne veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²)    
istočnoindijske kože, cijele, neovisno jesu li odstranjene glave ili noge ili ne, pojedinačne mase ne veće od 4,5 kg, dalje neobrađivane osim biljno štavljene, neovisno jesu li podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali očito neprikladne za neposrednu proizvodnju kožnih proizvoda 4104 41 11 (PCE)
ostalo 4104 41 19 (PCE)
ostalo    
od životinja vrste goveda (uključujući od bivola)    
cijele kože, pojedinačne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 4104 41 51 (PCE)
ostalo 4104 41 59 (PCE)
ostalo 4104 41 90 (PCE)
ostalo    
cijele kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola), pojedinačne površine ne veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²)    
istočnoindijske kože, cijele, neovisno jesu li odstranjene glave ili noge ili ne, pojedinačne mase ne veće od 4,5 kg, dalje neobrađivane, osim biljno štavljene, neovisno jesu li podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali očito neprikladne za neposrednu proizvodnju kožnih proizvoda 4104 49 11 (PCE)
ostalo 4104 49 19 (PCE)
ostalo    
od životinja vrste goveda (uključujući od bivola)    
cijele kože, pojedinačne površine veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 4104 49 51 (PCE)
ostalo 4104 49 59 (PCE)
ostalo 4104 49 90 (PCE)
41.05 Štavljene ili „crust” ovčje ili janjeće kože, bez vune, cijepane ili necijepane, ali dalje neobrađene    
u vlažnom stanju (uključujući wetblue) 4105 10 00 (PCE)
u suhom stanju (crust)    
biljno predštavljene kože od indijskih dlakavih ovaca, neovisno jesu li podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali očito neprikladne za proizvodnju kožnih proizvoda 4105 30 10 (PCE)
ostalo 4105 30 90 (PCE)
41.06 Štavljene ili „crust” kože od ostalih životinja, bez vune ili dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, ali ne dalje obrađene    
kozje ili jareće    
u vlažnom stanju (uključujući wetblue) 4106 21 00 (PCE)
u suhom stanju (crust)    
biljno predštavljene kože od indijskih koza ili jarića, neovisno jesu li podvrgnute određenim postupcima ili ne, ali očito neprikladne za proizvodnju kožnih proizvoda 4106 22 10 (PCE)
ostalo 4106 22 90 (PCE)
svinjske    
u vlažnom stanju (uključujući wetblue) 4106 31 00 (PCE)
u suhom stanju (crust) 4106 32 00 (PCE)
od gmazova    
biljno predštavljene 4106 40 10 (PCE)
ostalo 4106 40 90 (PCE)
ostalo    
u vlažnom stanju (uključujući wetblue) 4106 91 00  
u suhom stanju (crust) 4106 92 00 (PCE)
41.07 Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) ili od kopitara, bez dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114    
cijele kože    
pune (zrnaste) kože s licem, necijepane    
kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola), pojedinačne površine ne veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²)    
teleći boks 4107 11 11 (MTK)
ostalo 4107 11 19 (MTK)
ostalo 4107 11 90 (MTK)
cijepane kože s licem (zrnaste)    
kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola), pojedinačne površine ne veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²)    
teleći boks 4107 12 11 (MTK)
ostalo 4107 12 19 (MTK)
ostalo    
kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) 4107 12 91 (MTK)
kože od kopitara 4107 12 99 (MTK)
ostalo    
kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola), pojedinačne površine ne veće od 28 kvadratnih stopa (2,6 m²) 4107 19 10 (MTK)
ostalo 4107 19 90 (MTK)
ostale, uključujući bočne dijelove    
pune (zrnaste) kože s licem, necijepane    
kože za potplate 4107 91 10  
ostalo 4107 91 90 (MTK)
cijepane kože s licem (zrnaste)    
kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) 4107 92 10 (MTK)
kože od kopitara 4107 92 90 (MTK)
ostalo    
kože od životinja vrste goveda (uključujući od bivola) 4107 99 10 (MTK)
kože od kopitara 4107 99 90 (MTK)
41.12 Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od ovaca ili janjadi, bez vune, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade, uključujući pergamentno dorađene kože, od ostalih životinja, bez vune ili dlake, neovisno jesu li cijepane ili ne, osim kože iz tarifnog broja 4114    
kozje ili jareće 4113 10 00 (MTK)
svinjske 4113 20 00 (MTK)
od gmazova 4113 30 00 (MTK)
ostalo 4113 90 00 (MTK)
41.14 Semiš-koža (uključujući kombinaciju semiš-kože); lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža    
semiš-koža (uključujući kombinaciju semiš-kože)    
ovčja ili janjeća 4114 10 10 (PCE)
od ostalih životinja 4114 10 90 (PCE)
lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža 4114 20 00 (MTK)
41.15 Umjetna koža na osnovi kože ili kožnih vlakana, u pločama, listovima ili vrpcama, neovisno je li u svitcima ili ne; otpaci i drugi ostaci od kože ili od umjetne kože, neuporabljivi za izradu proizvoda od kože; prah i brašno od kože    
umjetna koža na osnovi kože ili kožnih vlakana, u pločama, listovima ili vrpcama, neovisno je li u svitcima ili ne 4115 10 00  
otpaci i drugi ostaci od kože ili od umjetne kože, neupotrebljivi za izradu proizvoda od kože; prah i brašno od kože 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.