CN8 / NC8 - 2023 42 CN8 / NC8 - 2023 - HR 44

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 43
PRIRODNO I UMJETNO KRZNO; PROIZVODI OD KRZNA

43.01 Sirova krzna (uključujući glave, repove, Å¡ape i ostale komade ili odsječke prikladne za krznarsku uporabu), osim sirovih koža iz tarifnog broja 4101, 4102 ili 4103    
od nerca, cijela, sa ili bez glave, repa ili Å¡apa 4301 10 00 (PCE)
od sljedećih vrsta janjadi: astrahanske, janjadi sa širokim repom, karakul, perzijske i slične janjadi, indijske, kineske, mongolske ili tibetanske janjadi, cijela, sa ili bez glave, repa ili šapa 4301 30 00 (PCE)
od lisice, cijela, sa ili bez glave, repa ili Å¡apa 4301 60 00 (PCE)
ostala krzna, cijela, sa ili bez glave, repa ili Å¡apa 4301 80 00  
glave, repovi, Å¡ape i drugi komadi ili odresci, prikladni za krznarsku uporabu 4301 90 00  
43.02 Å tavljena ili dorađena krzna (uključujući glave, repove, Å¡ape ili druge komade ili odsječke), nesastavljena ili sastavljena (bez dodatka drugih materijala), osim onih iz tarifnog broja 4303    
cijela krzna, sa ili bez glava, repa ili Å¡apa, nesastavljena    
od nerca 4302 11 00 (PCE)
ostalo    
od dabra, bizamskog Å¡takora ili lisice 4302 19 15 (PCE)
od kunića ili zeca 4302 19 35 (PCE)
od tuljana    
od mladunčeta grenlandskog tuljana ili od mladunčeta tuljana mjehuraša (blue-backs) 4302 19 41 (PCE)
ostalo 4302 19 49 (PCE)
od ovaca ili janjadi    
od sljedećih vrsta janjadi: astrahanske, janjadi sa širokim repom, karakul, perzijske i slične janjadi, indijske, kineske, mongolske i tibetanske janjadi 4302 19 75 (PCE)
ostalo 4302 19 80 (PCE)
ostalo 4302 19 99  
glave, repovi, Å¡ape, nožice i ostali komadi ili odsječci, nesastavljeni 4302 20 00  
cijela krzna i njihovi dijelovi ili odsječci, sastavljeni    
krzna od vrpci 4302 30 10  
ostalo    
od zeca ili kunića 4302 30 25 (PCE)
od tuljana    
od mladunčeta grenlandskog tuljana ili od mladunčeta tuljana mjehuraša (blue-backs) 4302 30 51 (PCE)
ostalo 4302 30 55 (PCE)
ostalo 4302 30 99  
43.03 Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi, od krzna    
odjeća i pribor za odjeću    
od mladunčeta grenlandskog tuljana ili od mladunčeta tuljana mjehuraÅ¡a (blue-backs) 4303 10 10  
ostalo 4303 10 90  
ostalo 4303 90 00  
43.04 Umjetno krzno i proizvodi od umjetnog krzna 4304 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.