CN8 / NC8 - 2023 43 CN8 / NC8 - 2023 - HR 45

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 44
DRVO I PROIZVODI OD DRVA; DRVENI UGLJEN

44.01 Ogrjevno drvo u obliku oblica, cjepanica, pruńáa, snopova ili slińćnih oblika; drvo u obliku iverja ili slińćnih ńćestica; drvna piljevina te otpaci i ostaci od drva, neovisno jesu li aglomerirani u oblice, brikete, peleti ili slińćne oblike ili ne    
ogrjevno drvo u obliku oblica, cjepanica, grana, snopova ili slińćnih oblika    
crnogorińćno 4401 11 00  
necrnogorińćno 4401 12 00  
drvo u obliku iverja ili slińćnih ńćestica    
crnogorińćno 4401 21 00  
necrnogorińćno    
od eukaliptusa (Eucalyptus spp.) 4401 22 10  
ostalo 4401 22 90  
drvna piljevina te otpaci i ostaci od drva, aglomerirani u oblice, brikete, peleti ili slińćne oblike    
peleti od drva 4401 31 00  
drveni briketi 4401 32 00  
ostalo 4401 39 00  
drvna piljevina te otpaci i ostaci od drva, neaglomerirani    
drvna piljevina 4401 41 00  
ostalo 4401 49 00  
44.02 Drveni ugljen (ukljuńćujuńái drveni ugljen od ljusaka), neovisno je li aglomeriran ili ne    
od bambusa 4402 10 00  
od ljusaka 4402 20 00  
ostalo 4402 90 00  
44.03 NeobrańĎeno drvo, neovisno ima li skinutu koru ili bjeliku ili je grubo uńćetvoreno ili ne    
zaŇ°tińáeno bojom, lazurom, kreozotom ili drugim sredstvima    
crnogorińćno 4403 11 00 (MTQ)
necrnogorińćno 4403 12 00 (MTQ)
ostalo, crnogorińćno    
bor (Pinus spp.), najmanjeg popreńćnog presjeka 15¬†cm ili veńáeg    
trupci za piljenje 4403 21 10 (MTQ)
ostalo 4403 21 90 (MTQ)
bor (Pinus spp.), ostalo 4403 22 00 (MTQ)
jela (Abies spp.) i¬†smreka (Picea spp.), najmanjeg popreńćnog presjeka 15¬†cm ili veńáeg    
trupci za piljenje 4403 23 10 (MTQ)
ostalo 4403 23 90 (MTQ)
jela (Abies spp.) i smreka (Picea spp.), ostalo 4403 24 00 (MTQ)
ostalo, najmanjeg popreńćnog presjeka 15¬†cm ili veńáeg    
trupci za piljenje 4403 25 10 (MTQ)
ostalo 4403 25 90 (MTQ)
ostalo 4403 26 00 (MTQ)
ostalo, tropsko    
tamnocrveni meranti, svijetlocrveni meranti i meranti bakau 4403 41 00 (MTQ)
tikovina 4403 42 00 (MTQ)
ostalo    
acajou d'Afrique, iroko i sapelli 4403 49 10 (MTQ)
okoumé i sipo 4403 49 35 (MTQ)
ostalo 4403 49 85 (MTQ)
ostalo    
hrast (Quercus spp.) 4403 91 00 (MTQ)
bukva (Fagus spp.), najmanjeg popreńćnog presjeka 15¬†cm ili veńáeg 4403 93 00 (MTQ)
bukva (Fagus spp.), ostalo 4403 94 00 (MTQ)
breza (Betula spp.), najmanjeg popreńćnog presjeka 15¬†cm ili veńáeg    
trupci za piljenje 4403 95 10 (MTQ)
ostalo 4403 95 90 (MTQ)
breza (Betula spp.), ostalo 4403 96 00 (MTQ)
topola i jasika (Populus spp.) 4403 97 00 (MTQ)
eukaliptus (Eucalyptus spp.) 4403 98 00 (MTQ)
ostalo 4403 99 00 (MTQ)
44.04 Drvo za obruńće; cijepani kolci; drveni kolci i stupovi, zaŇ°iljeni, ali uzduŇĺno nepiljeni; drvene motke, grubo uoblińćene, ali netokarene, nesavijene niti drukńćije obrańĎene, prikladne za proizvodnju Ň°tapova, kiŇ°obrana, drŇ°ki alata ili slińćno; cijepane vrpce i slińćno    
crnogorińćno 4404 10 00  
necrnogorińćno 4404 20 00  
44.05 Drvna vuna; drvno braŇ°no 4405 00 00  
44.06 Drveni Ňĺeljeznińćki ili tramvajski pragovi    
neimpregnirani    
crnogorińćno 4406 11 00 (MTQ)
necrnogorińćno 4406 12 00 (MTQ)
ostalo    
crnogorińćno 4406 91 00 (MTQ)
necrnogorińćno 4406 92 00 (MTQ)
44.07 Drvo obrańĎeno po duŇĺini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljuŇ°teno, neovisno je li blanjano, bruŇ°eno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veńáe od 6¬†mm    
crnogorińćno    
bor (Pinus spp.)    
spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 11 10 (MTQ)
blanjano 4407 11 20 (MTQ)
ostalo 4407 11 90 (MTQ)
jela (Abies spp.) i smreka (Picea spp.)    
spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 12 10 (MTQ)
blanjano 4407 12 20 (MTQ)
ostalo 4407 12 90 (MTQ)
S-P-F (smreka (Picea spp.), bor (Pinus spp.) i jela (Abies spp.)) 4407 13 00 (MTQ)
hem-fir (zapadnoamerińćka ńćuga (Tsuga heterophylla) i jela (Abies spp.)) 4407 14 00 (MTQ)
ostalo    
spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 19 10 (MTQ)
blanjano 4407 19 20 (MTQ)
ostalo 4407 19 90 (MTQ)
tropsko    
mahagonij (Swietenia spp.)    
bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 21 10 (MTQ)
ostalo    
blanjano 4407 21 91 (MTQ)
ostalo 4407 21 99 (MTQ)
virola, imbuia i balsa    
bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 22 10 (MTQ)
ostalo    
blanjano 4407 22 91 (MTQ)
ostalo 4407 22 99 (MTQ)
tikovina    
bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 23 10 (MTQ)
blanjano 4407 23 20 (MTQ)
ostalo 4407 23 90 (MTQ)
tamnocrveni meranti, svijetlo crveni meranti i meranti bakau    
spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 25 10 (MTQ)
ostalo    
blanjano 4407 25 30 (MTQ)
bruŇ°eno 4407 25 50 (MTQ)
ostalo 4407 25 90 (MTQ)
bijeli lauan, bijeli meranti, bijela seraya, Ňĺuti meranti i alan    
spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 26 10 (MTQ)
ostalo    
blanjano 4407 26 30 (MTQ)
bruŇ°eno 4407 26 50 (MTQ)
ostalo 4407 26 90 (MTQ)
sapeli    
bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 27 10 (MTQ)
ostalo    
blanjano 4407 27 91 (MTQ)
ostalo 4407 27 99 (MTQ)
iroko    
bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 28 10 (MTQ)
ostalo    
blanjano 4407 28 91 (MTQ)
ostalo 4407 28 99 (MTQ)
ostalo    
Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningr√©, avodir√©, azob√©, balau, boss√© clair, boss√© fonc√©, cativo, cedro, dabema, dib√©tou, doussi√©, framir√©, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ip√©, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotib√©, koto, limba, louro, ma√ßaranduba, makor√©, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoum√©, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola    
spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 29 15 (MTQ)
ostalo    
palisander de Para, palisander de Rio i palisander de Rose blanjano 4407 29 20 (MTQ)
ostalo    
blanjano 4407 29 83 (MTQ)
bruŇ°eno 4407 29 85 (MTQ)
ostalo 4407 29 95 (MTQ)
ostalo tropsko drvo    
blanjano; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 29 96 (MTQ)
ostalo    
bruŇ°eno 4407 29 97 (MTQ)
ostalo 4407 29 98 (MTQ)
ostalo    
hrast (Quercus spp.)    
bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 91 15 (MTQ)
ostalo    
blanjano    
blokovi, lamele i daŇ°ńćice za parket i drveni pod, nesastavljene 4407 91 31 (MTK)
ostalo 4407 91 39 (MTQ)
ostalo 4407 91 90 (MTQ)
bukva (Fagus spp.) 4407 92 00 (MTQ)
javor (Acer spp.)    
blanjano; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 93 10 (MTQ)
ostalo    
bruŇ°eno 4407 93 91 (MTQ)
ostalo 4407 93 99 (MTQ)
treŇ°nja (Prunus spp.)    
blanjano; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 94 10 (MTQ)
ostalo    
bruŇ°eno 4407 94 91 (MTQ)
ostalo 4407 94 99 (MTQ)
jasen (Fraxinus spp.)    
blanjano; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 95 10 (MTQ)
ostalo    
bruŇ°eno 4407 95 91 (MTQ)
ostalo 4407 95 99 (MTQ)
breza (Betula spp.)    
blanjano; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 96 10 (MTQ)
ostalo    
bruŇ°eno 4407 96 91 (MTQ)
ostalo 4407 96 99 (MTQ)
topola i jasika (Populus spp.)    
blanjano; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 97 10 (MTQ)
ostalo    
bruŇ°eno 4407 97 91 (MTQ)
ostalo 4407 97 99 (MTQ)
ostalo    
blanjano; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4407 99 27 (MTQ)
ostalo    
bruŇ°eno 4407 99 40 (MTQ)
ostalo 4407 99 90 (MTQ)
44.08 Listovi za furniranje (ukljuńćujuńái one dobivene rezanjem laminiranog drva noŇĺem), za Ň°perplońće ili za slińćna laminirana drva i ostalo drvo, piljeno po duŇĺini, rezano noŇĺem ili ljuŇ°teno, neovisno je li blanjano, bruŇ°eno, spojeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine ne veńáe od 6¬†mm    
crnogorińćno    
blanjano; bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4408 10 15 (MTQ)
ostalo    
daŇ°ńćice za proizvodnju olovaka 4408 10 91 (MTQ)
ostalo 4408 10 98 (MTQ)
tropsko    
tamnocrveni meranti, svijetlo crveni meranti i meranti bakau    
spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4408 31 11 (MTQ)
ostalo    
blanjano 4408 31 21 (MTQ)
bruŇ°eno 4408 31 25 (MTQ)
ostalo 4408 31 30 (MTQ)
ostalo    
acajou d'Afrique, limba, mahagonij (Swietenia spp.), obeche, okoum√©, palisander de Para, palisander de Rio, palisander de Rose, sapelli, sipo, virola i bijeli lauan    
bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4408 39 15 (MTQ)
ostalo    
blanjano 4408 39 21 (MTQ)
ostalo 4408 39 30 (MTQ)
ostalo    
blanjano; bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4408 39 55 (MTQ)
ostalo    
daŇ°ńćice za proizvodnju olovaka 4408 39 70 (MTQ)
ostalo    
debljine ne veńáe od 1¬†mm 4408 39 85 (MTQ)
debljine veńáe od 1¬†mm 4408 39 95 (MTQ)
ostalo    
blanjano; bruŇ°eno; spojeno na krajevima, neovisno je li blanjano ili bruŇ°eno ili ne 4408 90 15 (MTQ)
ostalo    
daŇ°ńćice za proizvodnju olovaka 4408 90 35 (MTQ)
ostalo    
debljine ne veńáe od 1¬†mm 4408 90 85 (MTQ)
debljine veńáe od 1¬†mm 4408 90 95 (MTQ)
44.09 Drvo (ukljuńćujuńái lamele i daŇ°ńćice za parket, nesastavljene) kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, oborenih bridova, v-spojeno, profilirano, zaobljeno ili slińćno) duŇĺ bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno je li blanjano, bruŇ°eno ili zupńćasto spojeno ili ne    
crnogorińćno    
oblikovane letvice za okvire za slike, fotografije, zrcala ili slińćne predmete 4409 10 11 (MTR)
ostalo 4409 10 18  
necrnogorińćno    
bambus 4409 21 00  
tropsko 4409 22 00  
ostalo    
oblikovane letvice za okvire za slike, fotografije, zrcala ili slińćne predmete 4409 29 10 (MTR)
ostalo    
blokovi, lamele i daŇ°ńćice za parket ili drvene podove, nesastavljene 4409 29 91 (MTK)
ostalo 4409 29 99  
44.10 Plońće iverice, plońće s usmjerenim vlaknima (OSB) i slińćne plońće (na primjer, wafer-plońće), od drva ili od drugih ligninskih materijala, neovisno jesu li aglomerirane smolama ili drugim organskim vezivnim tvarima ili ne    
od drva    
plońće iverice    
neobrańĎene ili samo bruŇ°ene i dalje neobrańĎene (sirove plońće) 4410 11 10 (MTQ)
povrŇ°inski prekrivene papirom impregniranim melaminskom smolom 4410 11 30 (MTQ)
povrŇ°inski prekrivene ukrasnim laminatom od plastińćne mase 4410 11 50 (MTQ)
ostalo 4410 11 90 (MTQ)
plońće s usmjerenim vlaknima (OSB)    
neobrańĎene ili samo bruŇ°ene i dalje neobrańĎene (sirove plońće) 4410 12 10 (MTQ)
ostalo 4410 12 90 (MTQ)
ostalo 4410 19 00 (MTQ)
ostalo 4410 90 00 (MTQ)
44.11 Plońće vlaknatice od drva ili od drugih ligninskih materijala, neovisno jesu li aglomerirane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima ili ne    
plońće vlaknatice srednje gustońáe (MDF)    
debljine ne veńáe od 5¬†mm    
mehanińćki neobrańĎene niti povrŇ°inski prevuńćene (sirove plońće) 4411 12 10 (MTQ)
ostalo    
gustońáe veńáe od 0,8 g/cm¬≥ (HDF) 4411 12 92 (MTQ)
gustońáe ne veńáe od 0,8 g/cm¬≥ 4411 12 94 (MTQ)
debljine veńáe od 5¬†mm, ali ne veńáe od 9¬†mm    
mehanińćki neobrańĎene niti povrŇ°inski prevuńćene (sirove plońće) 4411 13 10 (MTQ)
ostalo    
gustońáe veńáe od 0,8 g/cm¬≥ (HDF) 4411 13 92 (MTQ)
gustońáe ne veńáe od 0,8 g/cm¬≥ 4411 13 94 (MTQ)
debljine veńáe od 9¬†mm    
mehanińćki neobrańĎene niti povrŇ°inski prevuńćene (sirove plońće) 4411 14 10 (MTQ)
ostalo    
gustońáe veńáe od 0,8 g/cm¬≥ (HDF) 4411 14 92 (MTQ)
gustońáe veńáe od 0,5¬†g/cm¬≥, ali ne veńáe od 0,8 g/cm¬≥ 4411 14 95 (MTQ)
gustońáe ne veńáe od 0,5 g/cm¬≥ 4411 14 97 (MTQ)
ostalo    
gustońáe veńáe od 0,8¬†g/cm¬≥    
mehanińćki neobrańĎene niti povrŇ°inski prevuńćene (sirove plońće) 4411 92 10 (MTQ)
ostalo 4411 92 90 (MTQ)
gustońáe veńáe od 0,5¬†g/cm¬≥, ali ne veńáe od 0,8¬†g/cm¬≥ 4411 93 00 (MTQ)
gustońáe ne veńáe od 0,5¬†g/cm¬≥    
mehanińćki neobrańĎene niti povrŇ°inski prevuńćene (sirove plońće) 4411 94 10 (MTQ)
ostalo 4411 94 90 (MTQ)
44.12 ҆perplońće, furnirane plońće i slińćno laminirano drvo    
od bambusa 4412 10 00 (MTQ)
ostale Ň°perplońće, koje se sastoje samo od listova drva (osim bambusa), debljine pojedinańćnog sloja ne veńáe od 6¬†mm    
s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drva    
od vrsta acajou d'Afrique, tamnocrveni meranti, svijetlo crveni meranti, limba, mahagonij (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palisander de Para, palisander de Rio, palisander de Rose, sapelli, sipo, virola ili bijeli lauan 4412 31 10 (MTQ)
ostalo 4412 31 90 (MTQ)
ostale, s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogorińćnog drva vrsta joha (Alnus spp.), jasen (Fraxinus spp.), bukva (Fagus spp.), breza (Betula spp.), treŇ°nja (Prunus spp.), kesten (Castanea spp.), brijest (Ulmus spp.), eukaliptus (Eucalyptus spp.), karija (Carya spp.), divlji kesten (Aesculus spp.), lipa (Tilia spp.), javor (Acer spp.), hrast (Quercus spp.), platana (Platanus spp.), topola i jasika (Populus spp.), bagrem (Robinia spp.), tulipanovac (Liriodendron spp.) ili orah (Juglans spp.)    
s najmanje jednim vanjskim slojem od breze (Betula spp.) 4412 33 10 (MTQ)
bez vanjskog sloja od breze, ali s najmanje jednim vanjskim slojem od topole ili jasike (Populus spp.) 4412 33 20 (MTQ)
bez vanjskog sloja od breze, topole ili jasike (Populus spp.), ali s najmanje jednim vanjskim slojem od eukaliptusa (Eucalyptus spp.) 4412 33 30 (MTQ)
ostalo 4412 33 90 (MTQ)
ostale, s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogorińćnog drva koje nije navedeno u podbroju 441233 4412 34 00 (MTQ)
ostale, s oba vanjska sloja od crnogorińćnog drva 4412 39 00 (MTQ)
laminirano furnirsko drvo (LVL)    
s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drva    
s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogorińćnog drva 4412 41 91 (MTQ)
ostalo 4412 41 99 (MTQ)
ostalo, s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogorińćnog drva 4412 42 00 (MTQ)
ostalo, s¬†oba vanjska sloja od crnogorińćnog drva 4412 49 00 (MTQ)
blok plońće, laminirane plońće i plońće od letvica    
s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drva    
s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogorińćnog drva 4412 51 10 (MTQ)
ostalo 4412 51 90 (MTQ)
ostalo, s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogorińćnog drva 4412 52 00 (MTQ)
ostalo, s¬†oba vanjska sloja od crnogorińćnog drva 4412 59 00 (MTQ)
ostalo    
s najmanje jednim vanjskim slojem od tropskog drva    
s najmanje jednim slojem od iverice 4412 91 10 (MTQ)
ostalo    
s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogorińćnog drva 4412 91 91 (MTQ)
ostalo 4412 91 99 (MTQ)
ostalo, s najmanje jednim vanjskim slojem od necrnogorińćnog drva    
s najmanje jednim slojem od iverice 4412 92 10 (MTQ)
ostalo 4412 92 90 (MTQ)
ostalo, s¬†oba vanjska sloja od crnogorińćnog drva    
s najmanje jednim slojem od iverice 4412 99 10 (MTQ)
ostalo 4412 99 90 (MTQ)
44.13 Zgusnuto (zbijeno) drvo u blokovima, plońćama, trakama ili profiliranim oblicima 4413 00 00 (MTQ)
44.14 Drveni okviri za slike, fotografije, zrcala i slińćne proizvode    
od tropskog drva    
od tropskog drva navedenog u dodatnoj napomeni¬†2 uz ovo poglavlje 4414 10 10  
ostalo 4414 10 90  
ostalo 4414 90 00  
44.15 Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slińćna ambalaŇĺa, od drva; bubnjevi za kabele; palete, sanduńćaste palete (boks-palete) i ostale podloge za utovar; drveni okviri za palete    
sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slińćna ambalaŇĺa; bubnjevi za kabele    
sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slińćna ambalaŇĺa 4415 10 10  
bubnjevi za kabele 4415 10 90  
palete, sanduńćaste palete (boks-palete) i ostale podloge za utovar; okviri za palete    
palete; okviri za palete 4415 20 20 (PCE)
ostalo 4415 20 90  
44.16 Bańćve, kace, vjedra i drugi bańćvarski proizvodi te njihovi dijelovi, od drva, ukljuńćujuńái bańćvarske duge 4416 00 00  
44.17 Alati, tijela alata, drŇ°ke alata, tijela i drŇ°ke za metle i ńćetke, od drva; postolarski kalupi od drva 4417 00 00  
44.18 GrańĎevinska stolarija i proizvodi za grańĎevinarstvo, od drva, ukljuńćujuńái celularne drvene plońće, sastavljene podne plońće, piljena Ň°indra i cijepana Ň°indra    
prozori, francuski prozori i njihovi okviri    
od tropskog drva 4418 11 00 (PCE)
ostalo    
od crnogorińćnog drva 4418 19 50 (PCE)
ostalo 4418 19 90 (PCE)
vrata i njihovi dovratnici te pragovi    
od tropskog drva    
od tropskog drva navedenog u dodatnoj napomeni 2 uz ovo poglavlje 4418 21 10 (PCE)
ostalo 4418 21 90 (PCE)
ostalo    
od crnogorińćnog drva 4418 29 50 (PCE)
ostalo 4418 29 80 (PCE)
stupovi i grede osim proizvoda iz podbrojeva od 441881 do 441889 4418 30 00  
oplate za betonske radove 4418 40 00  
piljena Ň°indra i cijepana Ň°indra 4418 50 00  
sastavljene podne plońće    
od bambusa ili barem s gornjim slojem (troŇ°ivi sloj) od bambusa    
za mozaik podove 4418 73 10 (MTK)
ostalo 4418 73 90 (MTK)
ostale, za mozaik podove 4418 74 00 (MTK)
ostale, viŇ°eslojne 4418 75 00 (MTK)
ostalo 4418 79 00 (MTK)
obrańĎeni proizvodi od konstrukcijskog drva    
lijepljeno lamelirano drvo, (glulam) 4418 81 00  
kriŇĺno lamelirano drvo (CLT ili X-lam) 4418 82 00  
‚ÄěI‚ÄĚ-grede 4418 83 00  
ostalo 4418 89 00  
ostalo    
od bambusa 4418 91 00  
celularne drvene plońće 4418 92 00  
ostalo 4418 99 00  
44.19 Stolni proizvodi i kuhinjski proizvodi, od drva    
od bambusa    
daske za kruh, daske za rezanje i slińćne daske 4419 11 00  
Ň°tapińái za jelo 4419 12 00  
ostalo 4419 19 00  
od tropskog drva    
od tropskog drva navedenog u dodatnoj napomeni¬†2 uz ovo poglavlje 4419 20 10  
ostalo 4419 20 90  
ostalo 4419 90 00  
44.20 Marketerija i intarzija, od drva; kovńćeŇĺińái i kutije za draguljarske proizvode ili pribor za jelo i slińćni proizvodi, od drva; statue i ostali ukrasni predmeti, od drva; drveni proizvodi za unutarnje opremanje, osim onih iz poglavlja¬†94    
statue i drugi ukrasni predmeti    
od tropskog drva    
od tropskog drva navedenog u dodatnoj napomeni¬†2 uz ovo poglavlje 4420 11 10  
ostalo 4420 11 90  
ostalo 4420 19 00  
ostalo    
marketerija i intarzija od drva 4420 90 10 (MTQ)
ostalo    
od tropskog drva navedenog u dodatnoj napomeni¬†2 uz ovo poglavlje 4420 90 91  
ostalo 4420 90 99  
44.21 Ostali drvni proizvodi    
vjeŇ°alice za odijela 4421 10 00 (PCE)
lijesovi    
od plońća vlaknatica 4421 20 10 New (PCE)
ostalo 4421 20 90 New (PCE)
ostalo    
od bambusa 4421 91 00  
ostalo    
od plońća vlaknatica 4421 99 10  
ostalo 4421 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.