CN8 / NC8 - 2023 57 CN8 / NC8 - 2023 - HR 59

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 58
POSEBNE TKANINE; TEKSTILNI PROIZVODI DOBIVENI TAFTING POSTUPKOM; ČIPKE; TAPISERIJE; POZAMANTERIJA; VEZ

58.01 Tkanine s florom i tkanine od šenil-pređe, osim tkanina iz tarifnog broja 5802 ili 5806    
od vune ili fine životinjske dlake 5801 10 00 (MTK)
od pamuka    
tkanine s nerazrezanim florom od potke 5801 21 00 (MTK)
rebraste tkanine s razrezanim florom od potke 5801 22 00 (MTK)
ostale tkanine s florom od potke 5801 23 00 (MTK)
tkanine od šenil pređe 5801 26 00 (MTK)
tkanine s florom od osnove 5801 27 00 (MTK)
od umjetnih ili sintetičkih vlakana    
tkanine s nerazrezanim florom od potke 5801 31 00 (MTK)
rebraste tkanine s razrezanim florom od potke 5801 32 00 (MTK)
ostale tkanine s florom od potke 5801 33 00 (MTK)
tkanine od šenil pređe 5801 36 00 (MTK)
tkanine s florom od osnove 5801 37 00 (MTK)
od ostalih tekstilnih materijala    
od lana 5801 90 10 (MTK)
ostalo 5801 90 90 (MTK)
58.02 Frotir za ručnike i slični tkani frotir materijali, osim uskih tkanina iz tarifnog broja 5806; tafting tekstilni materijali, osim proizvoda iz tarifnog broja 5703    
frotir za ručnike i slični tkani frotir materijali, od pamuka 5802 10 00 (MTK)
frotir za ručnike i slični tkani frotir materijali, od ostalih tekstilnih materijala 5802 20 00 (MTK)
tafting tekstilni materijali 5802 30 00 (MTK)
58.03 Gaza, osim uskih tkanina iz tarifnog broja 5806    
od pamuka 5803 00 10 (MTK)
od svile ili svilenih otpadaka 5803 00 30 (MTK)
ostalo 5803 00 90 (MTK)
58.04 Til i ostali mrežasti materijali, osim tkanih, pletenih ili kukičanih materijala; čipka u metraži, vrpcama ili motivima, osim materijala iz tarifnih brojeva 6002 do 6006    
til i ostali mrežasti materijali    
ravni 5804 10 10  
ostalo 5804 10 90  
strojno rađena čipka    
od umjetnih ili sintetičkih vlakana 5804 21 00  
od ostalih tekstilnih materijala 5804 29 00  
ručno rađena čipka 5804 30 00  
58.05 Ručno tkane tapiserije vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i slično, te tapiserije rađene iglom (na primjer, sitnim bodom, križićima), neovisno jesu li gotove ili ne 5805 00 00  
58.06 Uske tkanine, osim proizvoda iz tarifnog broja 5807; uski materijali koji se sastoje samo od međusobno slijepljenih niti osnove („bolducs”)    
uske tkanine s florom (uključujući frotir za ručnike i slične tkane frotir materijale) i tkanine od šenil pređe 5806 10 00  
ostale tkanine uske, s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim 5806 20 00  
ostale tkanine uske    
od pamuka 5806 31 00  
od umjetnih ili sintetičkih vlakana    
s utkanim rubovima 5806 32 10  
ostalo 5806 32 90  
od ostalih tekstilnih materijala 5806 39 00  
uski materijali koji se sastoje samo od međusobno slijepljenih niti osnove („bolducs”) 5806 40 00  
58.07 Etikete, značke i slični proizvodi od tekstilnih materijala, u metraži, vrpcama ili izrezani u određene oblike ili veličine, nevezeni    
tkani    
s tkanim natpisom 5807 10 10  
ostalo 5807 10 90  
ostalo    
od pusta ili netkanog materijala 5807 90 10  
ostalo 5807 90 90  
58.08 Pletenice u metraži; ukrasna pozamanterija u metraži, nevezena, osim pletene ili kukičane; kićanke, pomponi i slični proizvodi    
pletenice u metraži 5808 10 00  
ostalo 5808 90 00  
58.09 Tkanine od metalnih niti i od metalizirane pređe iz tarifnog broja 5605, vrsta koje se rabi za izradu odjeće, unutarnje opremanje i slično, nespomenute niti uključene na drugom mjestu 5809 00 00  
58.10 Vez u metraži, u vrpcama ili motivima    
vez bez vidljive podloge    
vrijednosti veće od 35 €/kg (neto mase) 5810 10 10  
ostalo 5810 10 90  
ostali vez    
od pamuka    
vrijednosti veće od 17,50 €/kg (neto mase) 5810 91 10  
ostalo 5810 91 90  
od umjetnih ili sintetičkih vlakana    
vrijednosti veće od 17,50 €/kg (neto mase) 5810 92 10  
ostalo 5810 92 90  
od ostalih tekstilnih materijala    
vrijednosti veće od 17,50 €/kg (neto mase) 5810 99 10  
ostalo 5810 99 90  
58.11 Punjeni tekstilni metražni proizvodi, koji se sastoje od jednog ili više slojeva tekstilnih materijala spojenih s materijalom za punjenje, prošivanjem ili na drugi način, osim veza iz tarifnog broja 5810 5811 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.