CN8 / NC8 - 2023 58 CN8 / NC8 - 2023 - HR 60

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 59
IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVUńĆENI, PREKRIVENI ILI LAMINIRANI TEKSTILNI MATERIJALI; TEKSTILNI PROIZVODI PRIKLADNI ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

59.01 Tekstilni materijali prevuńćeni ljepilom ili Ň°krobnim tvarima, vrsta koje se rabi za vanjske uveze knjiga ili slińćno; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; ‚Äěbuckram‚ÄĚ i slińćni kruti tekstilni materijali koje se rabi za osnove Ň°eŇ°ira    
tekstilni materijali prevuńćeni ljepilom ili Ň°krobnim tvarima, vrsta koje se rabi za vanjske uveze knjiga i slińćno 5901 10 00 (MTK)
ostalo 5901 90 00 (MTK)
59.02 Kord-materijali za vanjske pneumatske gume od preńĎe velike ńćvrstońáe od najlona ili ostalih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona    
od najlona ili drugih poliamida    
impregnirani gumom 5902 10 10 (MTK)
ostalo 5902 10 90 (MTK)
od poliestera    
impregnirani gumom 5902 20 10 (MTK)
ostalo 5902 20 90 (MTK)
ostalo    
impregnirani gumom 5902 90 10 (MTK)
ostalo 5902 90 90 (MTK)
59.03 Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevuńćeni, prekriveni ili laminirani plastińćnim masama, osim onih iz tarifnog broja¬†5902    
s poli(vinil kloridom)    
impregnirani 5903 10 10 (MTK)
premazani, prevuńćeni, prekriveni ili laminirani 5903 10 90 (MTK)
s poliuretanom    
impregnirani 5903 20 10 (MTK)
premazani, prevuńćeni, prekriveni ili laminirani 5903 20 90 (MTK)
ostalo    
impregnirani 5903 90 10 (MTK)
premazani, prevuńćeni, prekriveni ili laminirani    
s celuloznim derivatima ili drugim plastińćnim masama, s licem od tekstilnih materijala 5903 90 91 (MTK)
ostalo 5903 90 99 (MTK)
59.04 Linoleum, neovisno je li rezan u oblike ili ne; podni pokrivańći dobiveni premazivanjem ili prevlańćenjem tekstilne podloge, neovisno jesu li rezani u oblike ili ne    
linoleum 5904 10 00 (MTK)
ostalo 5904 90 00 (MTK)
59.05 Tekstilne zidne obloge    
izrańĎene od paralelno postavljene preńĎe, uńćvrŇ°ńáene na podlogu od bilo kojeg materijala 5905 00 10  
ostalo    
od lana 5905 00 30  
od jute 5905 00 50  
od umjetnih ili sintetińćkih vlakana 5905 00 70  
ostalo 5905 00 90  
59.06 Gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tarifnog broja¬†5902    
ljepljive vrpce Ň°irine ne veńáe od 20¬†cm 5906 10 00  
ostalo    
pleteni ili kukińćani 5906 91 00  
ostalo    
materijali navedeni u napomeni¬†5¬†(c) uz ovo poglavlje 5906 99 10  
ostalo 5906 99 90  
59.07 Tekstilni materijali impregnirani, prevuńćeni ili prekriveni na drugi nańćin; oslikana platna za kazaliŇ°ne kulise, studijske pozadine i slińćno 5907 00 00 (MTK)
59.08 Tekstilni stjenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peńái, upaljańće, svijeńáe i slińćno; ńćarapice za plinsku rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za ńćarapice, neovisno jesu li impregnirani ili ne 5908 00 00  
59.09 Cijevi i crijeva, od tekstilnih materijala, sa ili bez podloge, pojańćanja ili pribora od drugih materijala    
od sintetińćkih vlakana 5909 00 10  
od ostalih tekstilnih materijala 5909 00 90  
59.10 Transportne trake i pogonsko remenje, od tekstilnih materijala, neovisno jesu li impregnirani, prevuńćeni, prekriveni ili laminirani plastińćnim masama, ojańćani kovinom ili drugim materijalom ili ne 5910 00 00  
59.11 Tekstilni proizvodi i predmeti, za tehnińćku uporabu, navedeni u napomeni¬†8 uz ovo poglavlje    
tekstilni materijali, pust i tkanine podstavljene pustom, premazani, prevuńćeni, prekriveni ili laminirani kauńćukom ili gumom, koŇĺom ili drugim materijalom, vrsta koje se rabi za oblaganje grebenaljki te slińćni materijali za druge tehnińćke uporabe, ukljuńćujuńái uske materijale s florom impregnirane s kauńćukom ili gumom, za pokrivanje vretena tkalańćkih strojeva 5911 10 00  
tkanine za sita, neovisno jesu li gotove ili ne 5911 20 00  
tekstilni materijali i pust, beskrajni ili opremljeni elementima za povezivanje, vrsta koje se rabi u strojevima za proizvodnju papira ili slińćnim strojevima (npr. za celulozu ili azbestcement)    
mase manje od 650¬†g/m¬≤    
od svile, umjetnih ili sintetińćkih vlakana    
tkanine, vrsta koje se rabi u strojevima za izradu papira (na primjer, tkanine za formiranje) 5911 31 11 (MTK)
ostalo 5911 31 19  
od ostalih tekstilnih materijala 5911 31 90  
mase 650¬†g/m¬≤ ili veńáe    
od svile, umjetnih ili sintetińćkih vlakana    
tkanine s iglanim pojańćanjem, vrsta koje se rabi u strojevima za izradu papira (na primjer, preŇ°ani pust) 5911 32 11 (MTK)
ostalo 5911 32 19 (MTK)
od ostalih tekstilnih materijala 5911 32 90  
tkanine za filtriranje ili cijeńĎenje, vrsta koje se rabi u¬†preŇ°ama za ulje ili slińćno, ukljuńćujuńái od ljudske kose 5911 40 00  
ostalo    
od pusta 5911 90 10  
ostalo    
samoljepljivi jastuńćińái za poliranje vrste koja se upotrebljava u proizvodnji poluvodińćkih plońćica (wafera) 5911 90 91  
ostalo 5911 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.