CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - HR 69

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 68
PROIZVODI OD KAMENA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, TINJCA ILI SLIńĆNIH MATERIJALA

68.01 Kocke, rubnjaci i plońće za poplońćavanje, od prirodnog kamena (osim od Ň°kriljevca) 6801 00 00  
68.02 ObrańĎeni kamen za spomenike ili grańĎevine (osim Ň°kriljevca) i proizvodi od njega, osim robe iz tarifnog broja¬†6801; kockice za mozaik i slińćno, od prirodnog kamena (ukljuńćujuńái od Ň°kriljevca), neovisno jesu li na podlozi ili ne; umjetno obojane granule, ljuskice i prah, od prirodnog kamena (ukljuńćujuńái od Ň°kriljevca)    
plońćice, kockice i¬†slińćni proizvodi, neovisno jesu li pravokutnog (ukljuńćujuńái kvadratnog) oblika ili ne, ńćija se najveńáa strana moŇĺe uklopiti u¬†kvadrat stranice krańáe od 7¬†cm; umjetno obojane granule, ljuskice i prah 6802 10 00  
ostali kamen za spomenike ili grańĎevine i proizvodi od njega, jednostavno rezan ili piljen, s ravnom ili poravnatom povrŇ°inom    
mramor, travertin i alabaster 6802 21 00  
granit 6802 23 00  
ostali kamen 6802 29 00  
ostalo    
mramor, travertin i alabaster 6802 91 00  
ostali vapnenańćki kamen 6802 92 00  
granit    
poliran, ukraŇ°en ili drukńćije obrańĎen, ali ne klesan, neto mase 10¬†kg ili veńáe 6802 93 10  
ostalo 6802 93 90  
ostali kamen    
poliran, ukraŇ°en ili drukńćije obrańĎen, ali ne klesan, neto mase 10¬†kg ili veńáe 6802 99 10  
ostalo 6802 99 90  
68.03 ObrańĎeni Ň°kriljevac i proizvodi od Ň°kriljevaca ili od aglomeriranog Ň°kriljevca    
za pokrivanje krovova i zidova 6803 00 10  
ostalo 6803 00 90  
68.04 Mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slińćno, bez postolja, za mljevenje, bruŇ°enje, oŇ°trenje, poliranje, ravnanje ili rezanje, brusovi za ruńćno oŇ°trenje ili poliranje i njihovi dijelovi, od prirodnoga kamena, od aglomeriranih prirodnih ili umjetnih abrazivnih materijala ili od keramike, sa ili bez dijelova od drugih materijala    
mlinski kamen i kamen za mljevenje, usitnjavanje ili pulpiranje 6804 10 00  
ostali mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slińćno    
od aglomeriranog sintetińćkog ili prirodnog dijamanta 6804 21 00  
od ostalih aglomeriranih abrazivnih materijala ili od keramike    
od umjetnih abraziva, s vezivom    
od sintetińćkih ili umjetnih smola    
neojańćani 6804 22 12  
ojańćani 6804 22 18  
od keramike ili silikata 6804 22 30  
od drugih materijala 6804 22 50  
ostalo 6804 22 90  
od prirodnoga kamena 6804 23 00  
brusovi za ruńćno oŇ°trenje ili poliranje 6804 30 00  
68.05 Prirodni ili umjetni abrazivni materijali u prahu ili zrnima, na podlozi od tekstilnih materijala, papira, kartona ili drugih materijala, neovisno jesu li izrezani u oblike, proŇ°iveni ili drukńćije zavrŇ°eni ili ne    
na podlozi samo od tekstilnih materijala 6805 10 00  
na podlozi samo od papira ili kartona 6805 20 00  
na podlozi od ostalih materijala 6805 30 00  
68.06 Vuna od troske, kamena vuna i slińćne mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, pjenuŇ°ava troska i slińćni ekspandirani mineralni materijali; smjese i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvuńćnu izolaciju ili za apsorbiranje zvuka, osim onih iz tarifnog broja¬†6811 ili 6812 ili iz poglavlja¬†69    
vuna od troske, kamena vuna i slińćne mineralne vune (ukljuńćujuńái meńĎusobne mjeŇ°avine), u rasutom stanju, u plońćama, listovima ili svitcima 6806 10 00  
listasti vermikulit, ekspandirane gline, pjenuŇ°ava troska i slińćni ekspandirani mineralni materijali (ukljuńćujuńái meńĎusobne mjeŇ°avine)    
ekspandirane gline 6806 20 10  
ostalo 6806 20 90  
ostalo 6806 90 00  
68.07 Proizvodi od asfalta ili od slińćnih materijala (na primjer, od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog ugljena)    
u svicima 6807 10 00 (MTK)
ostalo 6807 90 00  
68.08 Plońće, plońćice, blokovi i slińćni proizvodi od biljnih vlakana, slame, strugotine, iverja, piljevine ili drugih otpadaka od drva, aglomerirane cementom, sadrom ili drugim mineralnim vezivima 6808 00 00  
68.09 Proizvodi od sadre ili od smjese na osnovi sadre    
listovi, plońće, plońćice i slińćni proizvodi, neukraŇ°eni    
prevuńćeni ili pojańćani samo papirom ili kartonom 6809 11 00 (MTK)
ostalo 6809 19 00 (MTK)
ostali proizvodi 6809 90 00  
68.10 Proizvodi od cementa, betona ili umjetnog kamena, neovisno jesu li ojańćani ili ne    
crijep, plońće, opeke i slińćni proizvodi    
grańĎevinski blokovi i opeke    
od laganog betona (na osnovi drobljenog plovuńćca, granulirane troske, itd.) 6810 11 10  
ostalo 6810 11 90  
ostalo 6810 19 00  
ostali proizvodi    
montaŇĺni strukturni elementi, za visokogradnju ili niskogradnju 6810 91 00  
ostalo 6810 99 00  
68.11 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slińćno    
s azbestom 6811 40 00  
bez azbesta    
valovite plońće 6811 81 00  
ostale plońće, listovi, plońćice i slińćni proizvodi 6811 82 00  
ostali proizvodi 6811 89 00  
68.12 PrerańĎena azbestna vlakna; mjeŇ°avine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta i magnezijevog karbonata; proizvodi od tih mjeŇ°avina ili od azbesta (na primjer, konac, tkanine, odjeńáa, pokrivala za glavu, obuńáa, brtve), neovisno jesu li ojańćani ili ne, osim proizvoda iz tarifnog broja¬†6811 ili 6813    
od krokidolita    
prerańĎena vlakna; mjeŇ°avine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta i magnezijevog karbonata 6812 80 10  
ostalo 6812 80 90  
ostalo    
odjeńáa, pribor za odjeńáu, obuńáa i pokrivala za glavu 6812 91 00  
ostalo    
prerańĎena azbestna vlakna; mjeŇ°avine na osnovi azbesta ili na osnovi azbesta i magnezijevog karbonata 6812 99 10  
ostalo 6812 99 90  
68.13 Tarni materijali i proizvodi od njih (na primjer, plońće, valjci, trake, segmenti, diskovi, podloŇ°ke, obloge), nemontirani, za końćnice, kvańćila ili slińćno, na osnovi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, neovisno jesu li kombinirani s tekstilnim ili drugim materijalima ili ne    
s azbestom 6813 20 00  
bez azbesta    
końćione obloge i plońćice 6813 81 00  
ostalo 6813 89 00  
68.14 ObrańĎeni tinjac i proizvodi od tinjca, ukljuńćujuńái aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, neovisno jesu li na podlozi od papira, kartona ili drugih materijala ili ne    
plońće, listovi i trake od aglomeriranog ili rekonstituiranog tinjca, na podlozi ili bez podloge 6814 10 00  
ostalo 6814 90 00  
68.15 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (ukljuńćujuńái ugljikova vlakna, proizvode od ugljikovih vlakana i proizvode od treseta), nespomenuti niti ukljuńćeni na drugom mjestu    
ugljikova vlakna; proizvodi od ugljikovih vlakana za neelektrińćnu uporabu; ostali proizvodi od grafita ili drugih oblika ugljika za neelektrińćnu uporabu    
ugljikova vlakna 6815 11 00  
tkanine od ugljikovih vlakana 6815 12 00  
ostali proizvodi od ugljikovih vlakana 6815 13 00  
ostalo 6815 19 00  
proizvodi od treseta 6815 20 00  
ostali proizvodi    
koji sadrŇĺe magnezit, magnezijev oksid u obliku periklasa, dolomit, ukljuńćujuńái u obliku dolomitnog vapna, ili kromit 6815 91 00  
ostalo 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.